Atomoprustning i Thule
 

Atomoprustning i Thule

Af Ulla Røder

Atomvåben på dansk (grønlandsk) jord - besluttet på selveste Hiroshimadagen.
Det er simpelthen forkasteligt.

Den uundgåelige aftale om Thuleradarens opgradering til USA's missilforsvarsplaner er nu i stand. Ligesom tilladelserne til Fylingdalesradaren, som kom i stand efter en højst ensidig og kritisabel proces, har beslutningen om opgradering af Thulebasens radar til USSPACECOM/NCA's rumkrigsprogram ikke været stort anderledes.

I England blev rapporter og konsultationer bestilt og styret af forsvarsministeriet Ministry of Defence (MOD) og leveret af regeringen til parlamentet i en form, der bevidst udelod vigtige oplysninger. Gad vist, hvor meget det vil vise sig, at den danske regering har gemt for den danske befolkning. Jeg vil her redegøre for i hvert fald de helt åbenlyse udeladelser, som jeg kender til lige nu.

Fylingdalesradaren - samme system

I den endelige rapport fra BDP og TuV Productservice om opgradering af Fylingdalesradaren taler man op opgradering af computer og software i radaren og opsætning af en ekstra antenne til det militære Global Position System på toppen af pyramiden. Der nævnes at det eksisterende kommunikationssystem skal moderniseres, og man antyder, at der eventuelt vil blive tale om en hel udskiftning af denne kommunikationsdel. Der bliver endog forslået - for ikke at skabe ændringer i miljøet - at give denne nye installation en farve, der er mere neutral i forhold til de naturskønne omgivelser ude på North Yorkshires hede, der er en del af en nationalpark.

I rapporten, som MOD bestilte hos ovennævnte angiveligt uafhængige firma og en radarekspert, fremlægger disse helt uvildige eksperter deres konklusion, at opgraderingen ikke er så omfattende, at den behøver en anmeldelse af foreslået udvikling i området hos den lokale planlægningsautoritet North Yorkshire Moors National Park.

I rapporten nævnes ændringer til kommunikationssystemet, og et kort over basen afbilder her SATCOM-antennen overdækket af en af de karakteristiske mellemstore "golfbolde", men man har vist helt bekvemt glemt at indtegne den lille kuppel, der befinder sig ved siden af SATCOM-golfbolden og SATCOM-bygningen, nemlig MILSTAR-antennen.

De tre MILSTAR-satellitter er en integreret del sammen med SATCOM i det atomare angrebs-, kontrol-, og kommando-, kommunikationssystem med direkte kontakt til NSA/USSPACECOM i Colorado USA.

Derved er Fylingdales ikke blot en overvågningsstation, men en direkte integreret del af USA's strategiske angrebsplan, Strategic Attack Plan, og Storbritanniens Strategic Defence Review, samt en del af NATO's atomvåbenstrategi. En strategi, der direkte planlægger udvikling af en kapacitet til at bruge nye små præcise satellitstyrede atomvåben og på lidt længere sigt nye fusionsbomber, samt en lang række andre våbentyper, som kan studeres ved at søge under anti-satellitvåben og våbensystemer på FAS' webside. Dette system bruges til at bestille et atomvåbenangreb og til at kommunikeret til de hurtigudrykkende fælles tropper, hvor de end befinder sig på kloden.

Dansk territorium en del af atomangrebsplan

Hvad har det egentlig med opgraderingen af Thuleradaren at gøre?

Den nuværende 'Thule-radar'

Der er nogle spørgsmål, jeg synes bør rejses i den forbindelse. Er vores regering medvidende om MILSTAR-systemet i Fylingsdales? Er der kommunikationsantenner, der skal moderniseres i forbindelse med Thuleradarens opgradering? Er der også et SATCOM- og et MILSTAR-anlæg på Thule, som vi ikke har hørt om? Eller vil der i forbindelse med Thuleradarens opgradering blive bygget en MILSATCOM, som det nye færdigmoderniserede anlæg vil blive kaldt ifølge planlægningskontorets tegninger og oplysninger fra våbenfabrikantens Lockheed Martins webside?
Hvis dette er tilfældet, hvilken andel og kontrol har dansk militær så hermed?

Ifølge de strategiske planer har kun NCA og USSTRATCOM kontrol og kommando over disse systemer. Alene Danmarks regerings godkendelse af at give Grønlands jord til missilforsvaret er en beslutning, som nu har "installeret" atomvåbensystemer på grønlandsk/dansk område. Atomvåbnene kan affyres ved hjælp af denne opgraderede radar. Ud fra antagelsen i almindelig lovgivning, at hæleren er lige så skyldig som tyven, må jeg antage, at Danmarks regering har gjort sig skyldig i, at Danmark nu er blevet en del af en strategiplan om at anvende atomvåben til direkte angreb. Ifølge de nye strategier er man gået bort fra den gamle afskrækkelsesteori, som vi har kendt, siden atomvåbnene holdt deres indtog i Hiroshima den 6. august 1945.

Det giver i hvert fald mig moralske opstød, at vi igen skal finansiere dette våbenkapløb. Det giver god grund til at se på udviklingen i et andet lys. Fremover vil atomvåbnene altså blive fuldstændigt kontrolleret fra NCA's supercomputere og programmer, der styrer satellitter, som til den tid også vil være moderniseret til at styre atomvåben affyret fra rummet og fra højteknologiske nye fly som Joint
Strike Fighter og Euro Fightere.
Flex-skibe bygget i Danmark vil tage sig af en række andre opgaver i disse fælles operationer.

Dette giver mig anledning til at spørge vores regering, om vi, som jo også er med i Nato's atomvåbenstrategi, har fået indført et dansk atomvåbensystem eller andel heri af bagdøren på Thule? Hvem er ansvarlig for en sådan handling og kan stilles til ansvar? De såkaldte små atombomber er måske nok blevet mindre i størrelse, og den radioaktive grænseværdi er sat ned til 1-5 kilotons, men disse våben er alligevel helt klart ulovlige og udviklet i strid med alle traktater. Tænk, at vi på Hiroshimadagen skal have en sådan meddelelse.

Grønlænderne vildledt

Det er en skændsel og en hån mod befolkningen. Deltagere i en sådan planlægning får mig til at overveje at indklage de ansvarlige for den internationale krigsforbryderdomstol for forbrydelse mod menneskeheden.

Planlægning af den slags ulovlige handlinger til skade for menneskeheden er en forbrydelse klart defineret i international lov som Nürnbergprincipperne og yderligere stadfæstet med indførelsen af den Internationale Krigsforbryderdomstol i Haag.
Planlægning er lige så ulovlig som udførelse af selve handlingen.

Disse våben vil ødelægge byer, dræbe i flæng i miles omkreds og sprede radioaktivitet over større områder. Det skrækscenario, der er tale om, er, at ikke en, men et større antal af disse atombomber sættes ind mod underjordiske mål i bebyggede områder - angiveligt for at bekæmpe terrorister og deres masseødelægges våben ifølge USA's egen propaganda.

Jeg mener at grønlænderne er blevet totalt vildledt. Hvis de tror, de bliver rigere af at have Thulebasen, og at denne aftale har noget med miljøet at gøre ud over at skade samme, så går sandheden nok snart op for dem

Disse planer bør stoppes. Folk kan ikke være tjent med at skulle have fremtiden truet af atomvåben. Enhver fortsat udvikling og produktion øger risikoen for, at terrorister får materialer til at producere deres egne små atombomber.

Alle dele til militært brug og kontrol af vores rum og satellitprogrammer såsom MILSTAR burde forbydes. Hvis USA vil påstå også at forsvare kommercielle interesser her på jorden og i rummet, gøres dette bedst ved ikke at muliggøre udviklingen af teknologi, der kan bruges til angreb i og fra det ydre rum.

Med hensyn til den forøgede fare for angreb på såvel Thule som Fylingsdalesradaren af terrorister eller andre stater, der skulle ønske disse installationer elimineret, med hensyn til den reelle sikkerhed på disse baser, vil jeg blot henvise til Greenpeaces aktion på basen i Menwith Hill for nogle år tilbage og til min egen lille indtrængen på Fylingdalesbasen ved MILSTAR-antennen sammen med en kollega i Trident Ploughshares i 2003. (Jeg blev for resten på bedste udemokratiske vis dømt uden selv at være tilstede under retssagen for denne lille aktion. Gad vist, om jeg var uønsket.

Jeg glæder mig til at høre, hvad min straf herfor bliver en dag, når jeg en dag er kommet igennem den ventende retssag for min aktion mod RAF Leuchars krigsfly).
I dag kan jeg kun ønske Grønland tillykke med at have indført atomvåben i en tid, hvor atomvåbenstaterne har forpligtet sig til atomvåbennedrustning under ikke-spredningstraktaten (NPT), som jo skal forhandles næste forår.

Jeg håber I får store fordele heraf, men ærlig talt så tror jeg, I er blevet tørret godt og grundigt - som sædvanlig. I behøver ikke tænke på jeres efterkommere. De kommer ikke til som jer at skulle gå gennem årelange retssager om kompensation, når de ender at stå med kolde fødder ude i sneen. For der bliver nok ikke mange efterkommere med den fremtid, vi kan vente os. Men I kan trøste jer med, at vi atomvåbenmodstandere i hvert fald vil gøre vores for at sabotere disse planer. Jeg håber, I vil hjælpe hermed, de af jer, som trods alt stadig har fornuften i behold.

August 2003

Artiklen er forkortet.
Den kan i sin fulde længde læses på nettet her

http://www.arnehansen.net/040808Ulla.o.thuleaftale.htm

Se også af Ulla Røder
Hvad er Danmarks holdning til udnyttelse af rummet til krigsformål?
Juli 2004

Sæt Ulla Røder Fri

- End -