Advarsel!
 

Advarsel! Global Strike!

  Af Ulla Røder

  Bomber til NETTO-priser og Fogh på turne til Grønland og Camp David for at gøre klar til GLOBAL STRIKE med de gamle partnere i krigsforbrydelser og folkemord.

Raytheon har fået en 144 millioner dollars kontrakt fra USA's flyvevåbens luftoprustningscenter på Eglin-luftforsvarsbasen for at udføre sikkerhedsarbejder på den lille bombe 'Small Diameter Bomb' (SDB) II .

Ulla Røder på Rød 1. maj 2006, Munke Mose, Odense

Raytheon er i skarp konkurrence for at få hovedkontrakten på dette våben. En kontrakt, der let kommer op på en værdi af 1,2 milliarder dollars.

SDB II er et af de første medlemmer af den næste generations 'netværksanvendelige' våben. Det vil sige våben, der kan bruges til netværksbaseret krigsførelse, 'Network Centric Warfare' , herunder med planer om anvendelse af våben i rummet. Bomberne kan bruges under alle vejrforhold og har den fordel, at de kan ramme bevægelige mål. De har en 'multiformåls' dybdeborende trykbølge og sønderdelende sprænghoved.

''Lille diameter'-bomben er en del af en totalløsning, der muliggør luftværnenes og landtroppernes kommunikation og styring af bombens vej til endog bevægelige mål. Med de hurtige fremskridt inden for computerteknologi og elektronik og overkommelige fremstillingspriser er det spændende at se, hvor meget sofistikeret teknologi vi kan tilføre disse næste generations lavprisvåben, udtaler Ken Pedersen, vicepræsident for 'Advanced Programs '.

Disse bomber indgår i det integrerede globale angrebskrigssystem ' Global Strike System '.

Jeg vil i denne forbindelse specielt henlede opmærksomheden på blandt andet den indbyggede interoperabilitet i disse systemer. Boeing nævner her helt specifikt det avancerede nye luftbårne optankningssystem ‘ KC-767 Global Tanker ' og gør opmærksom på, ” at systemet tilbyder maksimum operationel fleksibilitet med fuld mulighed for interne operationer samkørt med EU og NATO”.

Det er også værd at lægge mærke til den næste generation af luftbårne tidlig varslings-systemer som ' E-3 707 Airborne Warning and Control System' (AWAC), som NATO bruger, og '737 Airborne Early Warning & Control (AEW&C) ', der er udviklet for Australien og Tyrkiet.

Jeg vil endnu engang erindre om, at vores statsminister vil møde Raytheon på Thulebasen. Raytheon skal nemlig også installere det nødvendige isenkram og software på den tidlige varslingsradar på Thulebasen, så disse totalløsnings-bomber – hvor denne SDBII kun er en blandt hundredvis af andre sofistikerede smarte våben på bedding – kan blive dirigeret til det udvalgte mål, man finder opportunt, hvor som helst og når som helst. Thulebasens opgradering vedrører således ikke kun en opgradering til det så ofte omtalte missilforsvar, der kun udgør en brøkdel af den samlede totalløsning for global krigsførelse i det 21. århundrede. Helt i tråd med USA's strategier.

Vores statsminister har et forklaringsproblem.

Hvornår er vores folketing blevet informeret om, at Thulebasen skal bruges til totalkrigsformål og til afsendelse af våben som small diameter -bomben m.fl.?

Hvornår har folketinget givet lov til, at Thulebasens opgradering skulle tillade indsættelse af styreprogrammer til fremtidige globale angrebskrigs-systemer?

Det må i hvert fald forlanges, at disse forhold bliver kulegravet, og alle installationer på Thulebasen, der understøtter disse sofistikerede nye globale angrebs systemer, ' Global Strike Systems' , forlanger vi omgående fjernet fra Thule. Dette er en direkte misligholdelse af den indgåede aftale omkring Thulebasen.

Jeg skal lige erindre om, at der i USA's Global Strike planer indgår brug af de nye små taktiske atomvåben på lige fod med disse mange andre nye små og sofistikerede bomber. Danmark er hermed via vores NATO-medlemskab blevet en atomvåbenmagt uden at være blevet spurgt herom overhovedet.

Der blev i denne aftale omtalt nogle 'ekstra kommunikationsforbindelser', men ikke et totalt angrebssystem. At dække et sådan system ind under denne betegnelse i en aftale er bevist vildledning af de danske politikere og af folk i almindelighed, som i øvrigt fik uhyggelig kort tid til at sætte sig ind i disse forhold.

Hr. statsminister Fogh og vores udenrigsministerium og forsvarsministerium er helt ude på skråplanet her.

- End -