Politistat på vej
 

Advarsel fra højre:

'Det ender med at alle overvåger alle'

Venstres retspolitiske ordfører, Birthe Rønn Hornbech, siger at EU med de nye forslag til overvågning af foreninger er på vej væk fra retsstaten og på vej mod politistaten.
Hendes skarpe udtalelser faldt i TV-programmet Deadline onsdag den 14. september

Det er ikke kun fra venstrefløjen, der kommer advarsler mod at de demokratiske rettigheder fjernes og politistaten og politistatsmetoder indføres i terrorbekæmpelsens navn.

Selv ind i de regeringspartiers rækker, der med den danske krigsdeltagelse i Afghanistan og Irak og gennemførelsen af terrorlovgivningen i 2002 har sat dansk politik på en ny kurs – i efterligning af George W. Bush og Tony Blair – er der store betænkeligheder.

Birthe Rønn Hornbech har nu taget bladet fra munden og advarer mod at de grundlovssikrede borgerrettigheder sættes ud af kraft.

Drastiske 'antiterror'-udspil

Efter bomberne i London den 7. juli har England taget en række drastiske skridt til at fjerne hævdvundne demokratiske rettigheder med indførelsen af en skærpet anti-terrorlovgivning. UK presser på for at EU-landene skal følge trop.

I en tale til EU-parlamentet den 7. september sagde den britiske indenrigsminister Charles Clarke:
- Staterne i den europæiske union må godtage fjernelsen af enkelte borgerrettigheder, hvis indbyggerne skal værnes mod organiseret kriminalitet og terrorisme.
Han gjorde sig til talsmand for en kraftig udvidelse af politiets og efterretningstjenesternes beføjelser og forlangte, at den 50 år gamle europæiske menneskeretskonvention tages op til revision.

EU-kommissionen har fremlagt en hel stribe nye forslag til stramninger af EU-landenes terrorlovgivninger, herunder et forslag om at der i hvert land udpeges en overordnet myndighed til at overvåge legale foreninger og deres indsamlinger.

I TV-programmet Deadline lagde Birthe Rønn Hornbech kraftig afstand til forslagene. Hun havde med betænkelighed stemt for terrorpakken i 2002, som hun mente stadig opretholdt en balance mellem de demokratiske rettigheder og politistaten. De nye skærpelser vil udviske denne grænse, mener hun:
- Europa er med det på forkert retning – på vej væk fra retsstaten, på vej mod politistaten.
Vi skal ikke tænke bort fra demokratiet, fordi der er en terrortrussel. Det forhindrer ikke terroren , sagde hun.


Tilbage til før 1849

Birthe Rønn Hornbech opfatter de nye tiltag som et voldsomt angreb på de grundlovssikrede demokratiske rettigheder:
- Den grundlov, vi har, har fungeret udmærket i mere end 100 år – vi er i færd med et tilbageskridt, tilbage til før 1849…
Der må trækkes den rette grænse mellem politistaten og retsstaten … det nytter ikke at bilde befolkningen ind at man skal skærpe og skærpe og ender med at overvåge en stadig større del af den lovlydige befolkning … Vi bliver en anden nation,
sagde hun blandt andet.

For Birthe Rønn Hornbech er forsvaret af de grundlovssikrede rettigheder et principielt spørgsmål. Forslaget om registrering og overvågning af lovlige foreninger kalder hun fuldstændig uacceptabelt:
- Det er en indblanding i den frie foreningsret fra statsmagten… Det er et helt grundlæggende princip.

Birthe Rønn Hornbech advarede i kraftige vendinger mod den politistat, som er undervejs:
- Vi er på et skråplan, og det går videre og videre og videre … Det ender med, at alle overvåger alle.

Dermed slutter Venstres retspolitiske ordfører sig til en lang række af demokratiske jurister og andre, der er bekymret for faresignalerne om politistaten, som advarer mod yderligere skærpelser af terrorlovene. Det forlanges bl.a. af Dansk Folkeparti og overvejes af regeringen, bl.a. på baggrund af EU-kommissionens udspil.

Se programmet med Birthe Rønn Hornbechs udtalelser her http://www.dr.dk/nyheder/html/programmer/deadline/wmv/onsdag.jhtml

Se også

Big Brother hedder EU

Forsvar den truede ytringsfrihed og retten til politisk protest

Den demokratiske politistat dukker frem
Af John Pilger

Stop Terrorkrigen/Nyheder
16. september 2005

End -