"Krig mod terror"
 

2007: Terrorfrygt i lyset af USA's nederlag i Irak

Af Hans Pendrup

Flere og flere betvivler den officielle historie om 9/11 2001 - men 'krigen mod terror' fortsætter og terrorfrygt køres stadig op - og amerikanske magthavere planlægger måske en ny 9/11

I ugerne op til årsdagen for 9/11 har medierne haft ualmindelig travlt med at rapportere om stedfundne eller planlagte terroraktioner både i Danmark og i Europa.
I USA har en gruppe amerikanske politiske oppositionsledere imidlertid været samlet den 24.-25. august 2007 til en protest ved Bush Compound i Kennebunkport, Maine.

Gruppen hævder at være i besiddelse af overbevisende vidnesbyrd om, at vicepræsident Dick Cheneys tilhængere og støtter er besluttede på at iværksætte en ny 9/11 terrorhændelse og/eller en ny "Tonkin Bugt"-krigsprovokation i løbet af de kommende uger og måneder som optakt til et aggressivt angreb på Iran.
En ny bølge af frygt for terror vil på denne baggrund kunne skabe en velkommen opbakning i den vestlige verden for amerikansk aggression i Iran.

Men jævnsides med frygtbølgen vokser kritikken af den amerikanske begrundelse for "krigen imod terror". Ikke mindst med fokus på den officielle forklaring på angrebet på World Trade Center tårnene 11.. september 2001.

Den erfarne mellemøstenkorrespondent for The Independent, Robert Fisk, har - efter længe at have forholdt sig passiv i forbindelse med 9/11 - følt sig foranlediget til at markere sig med en artikel under overskriften "Selv jeg betvivler 'sandheden' om 9/11".
( "Robert Fisk: Even I question the 'truth' about 9/11", The Independent ,26. august 2007)

Robert Fisk er i stigende grad bekymret over manglen på sammenhæng i den officielle udlægning af 9/11. Det er ikke blot de uafklarede spørgsmål som om hvor flydelene (motorer mv.) i forbindelse med angrebet på Pentagon blev af. Det er videnskabelige problemer, der optager ham, som spørgsmålet om tårnenes lodrette sammenstyrtning.

Fisk frabeder sig udtrykkeligt at blive opfattet som konspirationsteoretiker, men henviser til to fremtrædende professorer i fysik og mekanik, der bestemt ikke er i "konspirationsbrancen", men som nu åbent udfordrer vurderingerne fra The American National Institute of Standards and Technology, der har haft til opgave at analysere årsagerne til ødelæggelsen af alle tre bygninger. De gør gældende, at instituttets konklusioner kan være "bedrageriske eller vildledende".

Stadigt flere forskere kommer hver dag med indlæg, der sætter et spørgsmålstegn ved NIST studierne. I artiklen Videnskab under Bush: Når politik tilsidesætter fysik af Dr. Crockett Grabbe and Lenny Charles (09/08/07 Information Clearing House) bliver NIST kommissionens problematiske konklusioner i forbindelse med World Trade-tårnenes sammenstyrtning dissekeret ud fra strengt videnskabelige præmisser og peger i den forbindelse på den videnskabeligt begrundede vurdering, at tårnenes sammenstyrtning var usandsynlig uden medvirken af eksplosiver.

- End -