Aktioner
 

Stop Terrorkrigen:

Planer for andet halvår 2002

På stormødet den 10. juni drøftede Stop Terrorkrigen planerne for sommerens og efterårets fredsarbejde.
Den politiske dagsorden vil i høj grad blive sat af det danske EU-formandskab, som vil anbringe Danmark på det politiske kort som vært for en lang række internationale møder og aktiviteter.
Stop Terrorkrigen ser det som sin opgave at gøre fredsbevægelsen og modstanden mod den globale krig mod terror maksimalt synlig.

I den sammenhæng planlægges bl.a. følgende aktiviteter:

I sidste halvdel af august planlægges en landsdækkende konference for freds- og solidaritetsbevægelsen omkring dens perspektiver og opgaver. Det vil finde sted over en weekend i København.

I forbindelse med EU/ASEM-mødet i København i september - som sætter fokus på EU's forbindelse med en række asiatiske lande - vil Stop Terrorkrigen gennemføre en manifestation.

Stop Terrorkrigen vil på forskellige måder understøtte protesterne mod den israelske aggression og undertrykkelse af palæstinenserne og sætte fokus på en ophævelse af de brutale sanktioner mod Irak og på at forhindre den af Bush-regeringen planlagte krig mod Irak og evt. dansk deltagelse heri.

I sammenhæng med EU-topmødet i december vil Stop Terrorkrigen tage initiativ til en demonstration, der i særlig grad fokuserer på spørgsmål om terrorkrigen, EU's deltagelse heri og EU's militære opbygning.
Stormødet besluttede ikke at tilslutte Stop Terrorkrigen til initiativet Stop Volden.

Det er en selvfølge, at udløsningen af en ny krigssituation vil kalde på særlige initiativer fra Stop Terrorkrigens side.

Omkring disse spørgsmål og en række andre nedsattes forskellige arbejdsgrupper.
Næste stormøde afholdes Mandag den 12. august kl. 19 i Frivillighedscenteret, Peter Bangsvej 1, indg. G, Frederiksberg.

- End -