Aktioner
 

Indbydelse til

FREDSKONFERENCE

WEEKENDEN DEN 28-29. SEPTEMBER 2002

Sted: TiB (Træ-Industri-Byg, Afd. 27)
Mølle Allé 26, 2500 Valby

Gode fredsvenner -

Mens årsdagen for den 11. september nærmer sig, ser vi en verden fuld af frygt og nye spændinger, af krig og undertrykkelse af demokratiske og oppositionelle kræfter overalt i terrorbekæmpelsens og terrorlovgivningernes navn.
Vi oplever stadig en krig i Afghanistan, vi oplever Israels krig mod Palæstina - og en ny krig mod Irak forberedes konkret. Den amerikanske præsident har udnævnt mere end 60 lande som mulige mål og skueplads for den globale 'krig mod terror'.

Ikke mindst fredsbevægelserne og solidaritetsbevægelserne verden over står over for enorme udfordringer. Efter krigen mod Afghanistan indledtes den 7. oktober 2001 er hundrede tusinder verden over gået på gaderne i protest mod terrorkrigen. Også i Danmark er freds- og solidaritetsbevægelserne blevet fornyet - og har gennemført en lang række initiativer fra fredsmarcher til konferencer, fra permanent Fredsvagt ved Christiansborg til fredsvagter i Palæstina, o.s.v.

Det er en fælles erkendelse, at situationen er så alvorlig, at protesten må synliggøres, på gaderne, i boligkvartererne, på arbejdspladserne - og så vidt muligt i presse og medier.
Fredsbevægelser, solidaritetsbevægelser, 'antiglobaliseringsbevægelsen' o.s.v. samler mange forskellige kræfter med forskellige udgangspunkter og holdninger. Denne mangfoldighed udgør dens bredde og dens styrke - ikke mindst hvis disse forskellige kræfter kan finde ud af at arbejde sammen.

STOP TERRORKRIGEN (København) mener at det vil være af stor betydning om den gamle og nye fredsbevægelse, solidaritetsbevægelser, sociale bevægelser og alle gode kræfter, der vender sig imod den kurs mod gentagne katastrofer, verdens førende magter er slået ind på, styrker deres samarbejde og koordinerer deres aktiviteter mest muligt.

Derfor inviterer STOP TERRORKRIGEN til en to-dages landsdækkende konference for fredsaktivister i København i weekenden den 28.-29. september.

Hensigten er at få belyst en række grundlæggende spørgsmål af aktuel betydning med kvalificerede oplæg og debat, præsentation og gensidig orientering om planlagte aktiviteter landet over fra deltagerne og diskussion af mulige fælles initiativer/aktioner.

Det foreløbige program ser sådan ud:

Lørdag den 28. september kl. 13-18.00:

Oplæg og debat:

Hvor bevæger 'krigen mod terror' sig hen?

Palæstina - et globalt brændpunkt gennem et halvt århundrede

Irak - den ny krig Bush-regeringen forbereder

Undervejs præsentationer af deltagende grupper og organisationer

Lørdag aften fest

Søndag den 29. september 9.30 - 16.00

Oplæg og debat:

Den amerikanske atomstrategi og missilskjoldet
NATO - fra såkaldt forsvarsalliance til global krigsdeltager

EU's rolle i krigen mod terror og opbygning som militær stormagt

Danmark - krigsdeltagelse og krigsproduktion

Debat: Fredsbevægelsens mål og opgaver

Evt. vedtagelse af fælles udtalelse.

Vi håber at dette har jeres interesse - og at du/I/din gruppe/organisation vil deltage og medvirke.
Landskonferencen er åben for alle interesserede.
Der kan sikres overnatningsmulighed for folk udenfor København.
Konferencegebyr til dækning af omkostninger 50 kr. Fattigrøve kan på anmodning slippe ind gratis. Te og kaffe gratis.

Vi beder jer om tilkendegive om du/I er interesserede i at være med - og evt. med hvor mange deltagere.

Svar bedes sendt til:

stopterrorkigen@ofir.dk og/eller dortegrenaa@yahoo.dk

På Stop Terrorkrigens/arrangørgruppens vegne

Dorte Grenaa
Benjamin Gottburg