Aktioner
 

DEMONSTRATION IMOD ASEM-TOPMØDET

Mandag den 23. september

16.30 Christiansborg Slotsplads


17.30 Det Filippinske Generalkonsulat
Snorresgade 20.

18.30 Rådhuspladsen

Der vil være taler og musik.Protest mod Colin Powells besøg på Filippinerne

I anledning af Danmarks EU-formandskab, afholdes der ASEM-topmøde i Bella Centeret i København den 23-24. september. Asia-Europe Meeting (ASEM) er et såkaldt "forum for uformelle drøftelser mellem stats- og regeringschefer" fra de 15 EU-lande, 10 asiatiske lande (*) samt formanden for EU-kommissionen.

ASEM-topmøderne er en vigtig brik i EU's supermagt bestræbelser. Asien er den mest folkerige verdensdel, med et kæmpe forbrugs- og råstofmarked. Derfor er det yderst vigtigt for EU at gøre sin indflydelse gældende her, hvilket finder sted i skarp rivalisering med f.eks. USA, Japan og Kina.

Men den imperialistiske dominans af økonomien i Asien og dermed også af politikken, fører intet godt med sig for det asiatiske folk. De lande fra Asien, der tilhører den tredje verden, regeres af undertrykkende marionetregimer og er med tusinde tråde fanget i imperialismens spin (f.eks. gennem institutioner som Verdensbanken og IMF). Landene fratages reelt deres selvbestemmelse og selvstændighed, og folket må lide under de store multinationale selskabers rovgriske udplyndring af både råstoffer og arbejdskraft.

Officielt er ASEM kommet i stand for at "forbedre relationerne mellem Asien og Europa". Men i virkeligheden er ASEM-møderne et forum for at fastholde de undertrykte nationer i et slaveforhold. Således er dagsordenen for mødet i København på den ene side at åbne de asiatiske markeder endnu mere op for EU (især gennem WTO), af hvilken grund også Dansk Industri er med til at forberede mødet. På den anden side skal mødet sikre en succesfuld udvikling af "krigen imod terror" og andre relaterede tiltag i regionen.

"Krigen imod terror" har allerede gjort indhug i Filippinerne. USA har udstationeret mere end 1000 tropper, som trods Arroyo-marionetregimets forsikringer om det modsatte, spiller en ledende rolle i forskellige militære offensiver. Det er ikke kun mindre islamiske grupper der sigtes mod, men i høj grad de forskellige folkelige kampe. De nye omfattende militære offensiver er bevis på dette. Ved ASEM-topmødet er "de nye sikkerhedsspørgsmål" et af hovedpunkterne, hvilket meget vel kan betyde at det asiatiske folk i endnu højere grad må betale prisen for "krigen imod terror".

(*) Japan, Kina, Thailand, Vietnam, Filippinerne, Indonesien, Malaysia, Singapore, Sydkorea, Brunei

EU - FINGRENE VÆK FRA ASIEN!

STOP USA's TERRORKRIG I FILIPPINERNE!

NED MED ARROYO-MARIONETREGIMET I FILIPPINERNE!

STØT FOLKETS KAMP I ASIEN!

STOP KRÆNKELSER AF MENNESKERETTIGHEDERNE I FILIPPINERNE!

STOP DE MULTINATIONALES TYVERIER!

Foreløbig talerliste:

Dansk-Filippinsk Solidaritetskomite
Initiativet Stop Terrorkrigen
Gabriella (filippinsk kvindeorganisation)

Arrangeret af

Dansk-Filippinsk Solidaritetskomite, Initiativet Stop Terrorkrigen og Internationalt Foru,

Anbefales af

APK, DKP/ML, DKU, Enhedslisten, ORDKP