Aktioner
 

Grundlovskomitéen 2003 afholder uafhængig Irakhøring

Torsdag den 15. april 2004
Landstingssalen, Christiansborg

Se programmet her

Pressemeddelelse

Den danske regering har med sin krigserklæring til Irak for første gang i omtrent 200 år bragt Danmark ud i en angrebskrig mod et andet land. Hårdt presset har regeringen accepteret en offentlig høring herom, nemlig Folketingets Udenrigspolitiske Nævns høring den 24. marts. Den handler imidlertid ikke om begrundelserne for at gå i krig, om ansvaret herfor, eller om hvordan de skiftende påstande om Irak smuldrede. I stedet har høringen fokus på hvordan fremtidige danske angrebskrige uden FN-godkendelse kan gøres lettere at starte - med "nytænkning".

Grundlovskomiteen 2003 vedr. Irakkrigen er oprørt over den nye, aggressive linie i dansk udenrigspolitik, og over at der ikke som i USA og i England afholdes en kritisk høring om hele krigsgrundlaget.

Derfor afholder komiteen en alternative, uafhængig høring om Irakkrigen torsdag den 15. april 2004 på Christiansborg i Landstingssalen. De væsentlige spørgsmål om den danske krigsdeltagelse, deres konsekvenser og perspektiver vil blive belyst af udenlandske og danske eksperter, bl.a. Ray McGovern fra USA, Hans von Sponeck fra Schweiz, Jan Øberg fra Lunds Universitet samt fremtrædende danske jurister, der vil belyse det juridiske grundlag for den danske deltagelse i invasionen og besættelsen, jf. vedlagte program.

Grundlovskomiteen vedr. Irakkrigen blev stiftet som en tværpolitisk forening i protest mod regeringens krigeriske politik. Vi ønsker at få belyst hele beslutningsprocesserne om krigsdeltagelsen og mulige overtrædelser af grundloven, folkeretten og internationale konventioner samt økonomiske interesser i krigsdeltagelsen.

For information om den kommende uafhængige høring eller for at aftale interviews med de udenlandske deltagere, kontakt formanden Kai Lemberg på tlf. 3962 0032 eller Tom Clark på tlf. 4444 1343, mobil 4095 0574 eller email tclark@tiscali.dk.

Tilmelding til deltagelsen, som koster 100 kr. (50 kr. for unge og under uddannelse), sker til Christian Bursche på tlf. 3828 2620, email gk03hoering@danirak.dk.

Kai Lemberg og Tom Clark

_____________________

ARKIV TIDLIGERE AKTIONER