Aktioner
 

En lille historie

Af Ulla Røder

Dette er er ikke en vejrkatastrofefilm fra Hollywood, men den rene og skære virkelighed

28.05.04

Bush og Koalitions-lederne har travlt lige nu med at fortælle os, at de finder det forkasteligt, hvad der er foregået i Irak. Det behøver de nu ikke fortælle. Det ved vi vist allerede alle sammen. Jeg undrer mig blot over at ingen af dem havde tænkt på dette inden de startede et langvarigt velorganiseret folkemord i Irak. Der er jo gennem mange år sket mange andre ulovlige angreb og uhyrligheder i Irak end tortur af fanger. Såvel fra Koalitionens tropper som under Saddam Husseins styre.

Selvfølgelig er der håb om at diverse statsledere vil begynde at handle efter deres ord. Men reelt tror jeg dette håb kan ligge på et meget lille sted, hvis vi kikker USA's strategiske planer efter i sømmene. Hvornår begynder USA og Storbritannien at nedruste deres egne masse-ødelæggelsesvåben. Den
sidste kaotiske NPT/Ikke-spredningskonference giver intet håb for at forpligtelserne til atomvåbennedrustning gennem nu mere end 30 år bliver realiseret. Disse konferencerhar vist sig at være intet mindre en tomme diskussioner, der bruges til at fastholde en masse lande i nedrustning og derved give atomvåbenstaterne alle kort på hånden til selv at kunne fortsætte oprustningen i fuld fart ganske ustraffet.

Heller ikke USA's store langtidsplaner om fuld spektrum dominans og kontrol til lands, til vand, i luften og i rummet bringer lys over fremtidsudsigterne for vores fredelige sameksistens her på kloden. Hvor er respekten og tolerancen for andre folks kulturer og levevis. For deres ret til at opbygge deres samfund, som de selv vælger gennem deres folkevalgte repræsentanter???
Nej denne respekt kender USA og andre stater ikke meget til. Andre lande kan få det som de vil, hvis de blot vil have det som USA vil.

Måske takker Bush lige nu hr. Fogh for at have solgt ud af Grønlands interesser, og giver den af USA længe ventede tilladelse til brug af Thulebasen til USAs rumkrigsplaner. Så længe såvel USA som
Storbritannien fortsætter med at fodre militæret og våbenindustrien med midler til at opbygge bl.a. nye selvstyrende, bunkergennembrydende våben, herunder meget snart forsynet med mini-atomsprænghoveder, som i fremtidens elektroniske krigsførelse vil kunne affyres fra såvel
ubåde, skibe som fly og fra rumbaserede fartøjer, også under produktion. Ulovlige anti-satelitvåben udvikles, og USA skilter ligefrem med allerede at ville have kontrol over nye resolutioner omkring våben i rummet på deres militære web-sider. Elektromagnetiske kræfter og laserenergi bruges til vejr-forandrings våben og våben, der endog vil kunne udløse jordskælv. Disse våben bliver testet lige nu på amerikanske laboratorier.

Det er virkelighedens verden og ikke en vejrkatastrofefilm, er jeg ked af at måtte bringe frem i lyset.

Det sker under påskud om at finde bedre energiformer og andre syge påskud, men virkeligheden er, at våbenindustrien er involveret i alle forsøg på disse amerikanske laboratorier. Om disses våben bliver realiseret er kun et spørgsmål om vælgerne vil betale for den færdige udvikling og produktion af disse våben i sidste ende.

Våbenindustrien arbejder såmænd på højtryk; militæret oprustes og soldaternes evner til at håndtere den nye teknologiske krigsførelse forbedres for hver dag, alt imens vi diskuterer, hvordan vi skal
behandle krigsfanger i fremtiden på trods af allerede eksisterende ellers meget klare resolutioner på dette område.

De gældende regler for krigsførelse har også været ganske klare i årevis, men hvis vi fortsat accepterer mere og mere vold og misbrug af disse regler, så skrider simpelthen de regler, der er udviklet til at beskytte almindelige mennesker som du og jeg fra overgreb, og vi vil være henvist til overmagternes hensynsløse adfærd uden muligheder for at stoppe dem i disse ugerninger. USA burde først og fremmest holde allerede indgåede regler for krigsførelse inden de skal kunne tages alvorligt ved forhandlingsbordet om nogen som helst ændringer til gældende regler for international lov. Det er jo det de selv sagde om Saddam Hussein, ikke sandt!

Hvad med at diskutere, hvordan vi stopper USA's krigsgalskab og får fred i verden i stedet? Det er både en løsning der er mere sikker på succes for alle parter og langt mere økonomisk for samfundsøkonomien.
For hver gang militæret fyrer løs sker det jo på bekostning af andre ydelser i samfundet. Specielt i disse tider er der grund til at spare hvor der spares kan. For mange har for lidt her i verden. Selv
militæret har offentliggjort deres besparelsesbestræbelser ved at forslå udvikling af lavprisvåben i fremtiden. Så kan der skydes flere for de samme penge.
Man har også fundet ud af at spare på skatte kronerne ved at opkøbe gamle ubåde til ombygning til elektronisk krigsførelse i fremtiden, som vi allerede har set det sket med de engelske ubåde som bl.a. swift class og trefalgar class ubådene. Snart vil Trident ubådene være restaureret også til næste generations våben.

Jeg har en opfordring til hr. Fogh. Vi ved såvel du som hr. Bush, hr. Blair og andre ledere af koalitionen nødvendigvis må tage afstand fra den tortur i selv har været med til at skabe, ellers ville jeres pladser i politik være en saga blot. Men hr. Fogh vi holder stadig øje med jer.
Vi vil se handling og ikke en masse undskyldninger efter uhyrlighederne rent faktisk er sket, efter mere en et årtis konstant ødelæggelse af et lands infrastruktur, nøje planlagt af militærstrategerne.
I Afghanistan blev testet en række nye våben og i Irak blev brugt nye våben-teknologier, men dette er kun begyndelsen til enden, hvis vi skal tro USA's planer for fremtidige strategiske angreb, der over lang tid vil rykke ud igen og igen og knuse landes infrastrukturer systematisk, hvor som helst, at USA's interesser er i højsædet. Vi vil komme til at se landes infrastrukturer blive ødelagt igen og igen,
indtil USA kan rykke ind og sætte deres dagsorden for en genopbygning og opnå den ønskede kontrol.

Det er vist gået op for de fleste, at USA er utroværdig. Deres reelle handlinger fører ikke til demokrati nogen steder. Selv amerikanerne er under så ekstrem styring og manipulation, at en hel del af dem end ikke selv har opdaget det endnu. Det har intet med demokrati at gøre efter min bedste overbevisning. Lovløshed vil jeg hellere kalde det - eller selvtægt. Jeg håber hr. Fogh husker at meddele dette i dag, når han nu har taget den lange vej til det hvide hus for at lufte det danske folks interesser.

Mange folk i freds- og andre organisationer arbejder aktivt for at forhindre ulovlige atomvåben og andre krænkelser af international lov, så som forbrydelser mod menneskeheden, som defineret klart i såvel Rom-traktaten om Den Internationale Straffedomstol, som i international humanitær lov, så som Nürnberg-principperne.

Vi opretholder vores ret under samme internationale love til at skride ind før overgrebene sker . Vi er ikke bange for at handle, og hvis vores statsledere fortsat mener, at de kan gøre, hvad der passer dem med våben; politistyrker og hele rets- og lovgivnings apparatet rettet ind mod almindelige folk rundt om i verden, og derefter blot meddele at det var da også for galt, så går folk heller ikke af vejen for om nødvendigt at gå aktivt i aktion for at forhindre disse forbrydelser i at ske. Det er på tide at fastholde de ansvarlige statsledere i overholdes internationale love og konventioner. De statsledere der bryder disse love bør stilles for en domstol. Det er dem der har bestilt arbejdet og har ansvaret for at deres tropper gebærder sig ordentligt.
Der er ingen undskyldning for uvidenhed. De har ansvaret for kontrollen med deres ansatte.

Ulla Røder i fred og kærlighed til livet og vores fælles jord.

(p.t. udelukket af samfundet for overholdelse af folkets forpligtelser under international lov til at afværge forbrydelser mod folk i Irak, og for folkets nedrustnings aktioner mod de britiske Trident
atom-våbensystemer såvel som folks forsøg på at stoppe Bush's fremtidige rumkrigsplaner).

Se også
Magtens billeder - Ullas vrede

Kampagnesiderne Befri Ulla

- End -

_____________________

ARKIV TIDLIGERE AKTIONER