Aktioner
 

 

Maleraktionen i folketinget
og dens efterspil

Den 18. marts 2003
Aktionen i folketinget

Statsminister Anders Fogh Rasmussen og udenrigsminister Per Stig Møller er på vej fra et møde i udenrigspolitisk nævn for at informere folketinget om regeringens beslutning om dansk deltagelse i krigen mod Irak.
Krigen indledes i strid med folkeretten og FNs charter, uden mandat fra FNs sikkerhedsråd, og under det løgnagtige påskud, at Irak besidder masseødelæggelsesvåben, som udgør en umiddelbar trussel mod både naboer og de krigsførende magter.


Protest mod krigen Christiansborg 15. februar 2003

Millioner af mennesker verden over – og titusindvis i Danmark - har været på gaderne i ugerne op til Irak-krigen for at forhindre dens start. Det er de største globale demonstrationer nogensinde – og statsminister Anders Fogh Rasmussen afviser protesterne med bemærkningen: 'Det er nyttige idioter for Saddam Hussein'.
Han erklærede også:
” Irak har masseødelæggelsesvåben. Det er ikke noget, vi blot tror. Det er noget, vi ved.”

To aktivister fra Globale Rødder – Lars Grenaa og Rune Eltard Sørensen – reagerer på statsministerens arrogance, udemokratiske indstilling og den danske regerings krigsgalskab. De har regnet ud at Fogh ville erklære krig fra mødet i Udenrigspolitisk Nævn den 18. marts, beslutter sig til at aktionere, køber maling om formiddagen og kommer ind i folketinget under påskud af at skulle besøge Enhedslisten. Her blander de sig med ventende journalister, fotografer, mappebærere osv.

Da Anders Fogh Rasmussen kommer ud fra mødet, kaster Lars Grenaa rød maling (vandopløselig) over ham, mens han råber 'Du har blod på hænderne' , 'Anders Fogh har blod på hænderne!' og 'Hundredtusindvis af civile irakere vil dø!'
Den røde maling er symbolsk – og Lars Grenaas ord bekræftes efterfølgende af begivenhederne.
Han bliver øjeblikkeligt overmandet og arresteret.

På trods af al postyret omkring Anders Fogh og den store panik på Christiansborg lykkes det få minutter senere den anden aktivist Rune Eltard-Sørensen at hælde rød maling (vandopløselig!) over udenrigsminister Per Stig Møller.
Også Rune overmandes af sikkerhedsvagter og arresteres med det samme.

Begge aktivister varetægtsfængsles. Ved afhøringerne aflægger de fuld forklaring om aktionen og dens baggrund. De gør det hurtigt klart, at de er alene om aktionen – og at Enhedslisten og Pernille Rosenkrantz-Theill, som i medierne betegnes som medvidende støtte til aktionen, ikke er informeret om den eller medvirkende i den.

Alle folketingets partier – heriblandt venstrefløjspartierne, indbefattet Enhedslisten – tager kraftigt afstand fra aktionen. Den hensætter højrefløjen og krigspolitikkens tilhængere i raseri. De ser idolet Fogh forhånet - og forlanger højlydt en voldsom afstraffelse af aktivisterne. Aktionen udløser et straffefelttog for at ødelægge de to aktivister og deres fremtidsmuligheder, som varer ved til i dag.

Men mens Holger K. Nielsen kalder maleraktivisterne 'hjernedøde idioter', føler hundredtusinder af danskere, at de to aktivister fik vist verden, at der også findes en stærk dansk protest mod krigen.

Billederne af den malingsdryppende statsminister viser bl.a. på CNN og går verden over i aviser og TV.
”Det var et fotografi af Anders Fogh med unge danske soldaters og irakisk blod på hænderne, der genoprettede respekten for den danske befolkning og dens tradition for modvilje mod krig og uretfærdighed”, skrev komponisten Thomas Koppel fra Los Angeles.


Lars Grenaa (tv) og Rune Eltard Sørensen (th) ved løsladelsen 27. maj 2003

Aktionen mod statsministeren og billederne optræder længe efter hyppigt i de danske medier. Den inspirerer til en lang række andre aktioner med brug af rød maling - blodige håndaftryk osv. Den sætter også sit aftryk og fantasien i sving hos kulturfolk - malerier, sange, tegneserier osv.

Som medieaktion betragtet har maleraktionen en gennemslagskraft næsten uden fortilfælde. Den rykker grænser, trækker skillelinjer op - og sætter følelser i kog og tanker i gang. Stemplet på Anders Fogh og Per Stig Møller: I HAR BLOD PÅ HÆNDERNE sidder der endnu.

Video fra maleraktionen
Ekstra DR TV-Avis 18. marts 2003 16:20

Maleraktionen
Video (localeyes)

19. marts
Danmark i krig.

De to aktivister varetægtsfængsles i foreløbigt 27 dage. Maleraktionen fremstilles som en 'terroristaktion' og som et 'voldeligt overfald'.
Der er nye omfattende demonstrationer ved krigsudbruddet.

Ved den store fakkeldemonstration på Rådhuspladsen om aftenen den 20. marts opfordrer en aktivist, der trænger sig vej til scenen, til at de to aktivister støttes af krigsmodstanderne. Budskabet modtages med klapsalver og bifald.
Mens mediestormen bryder løs mod maleraktivisterne, viser solidariteten med dem og aktionen sig på gaderne. Det er et mønster, som kommer til at gentage sig.

21. marts

Folketinget godkender den danske krigsdeltagelse med 61 stemmer for, 50 imod. 68 folketingsmedlemmer var fraværende ifølge partiernes 'clearingaftale'.
Folketingets flertal gør sig derved medskyldig i krigsforbrydelser.

Tusinder af unge protesterede ved krigsudbruddet - her ved folketingets ulovlige krigsvedtagelse

Der går næsten 5 dage, før familie og kammerater får besked om, at Lars Grenaa og Rune Eltard-Sørensen efter at være flyttet rundt er anbragt i Vestre Fængsel.

I en Hilsen til Fredsbevægelsen fra fængslet, som først når frem noget senere, men er dateret 20. marts, skriver Lars og Rune:

”Vi betragter vores fængsling som politisk - og som en kriminalisering af fredsbevægelsen.
Men modstand mod en uretfærdig og illegitim krig kan aldrig være kriminel. Tværtimod er det kriminelt at dræbe civile og kaste bomber på en hel befolkning. Ved at kaste blodrød maling på stats- og udenrigsministeren har vi ønsket at gøre opmærksom på krigens alvor.
Gøre opmærksom på at krig ikke er et computerspil, men mord, bomber og ødelæggelse.

Vi føler det er vigtigt at sende verdens befolkning et signal om, at regeringen står alene med sin krigsstøtte. Vores aktion var ikke et personangreb - men et angreb på den danske krigsdeltagelse. Vi er anklaget for vold, men det er ikke vold at kaste med maling - det er vold at kaste med bomber.
Den ikke-voldelige civile ulydighed er et vigtigt våben vendt direkte mod krigen og krigsmagerne.”

29. marts

Det står klart at maleraktivisterne udsættes for en usædvanlig hårdhændet behandling og at myndighederne med det vil statuere et eksempel mod antikrigsbevægelsen.


Den første demonstration afholdes med krav om løsladelse af Lars og Rune. Den går til Vestre Fængsel under parolen 'Maling kan vaskes af! Blod kan ikke!'.
Den arrangeres af den nydannede Støttekomite for Maleraktivisterne, der også opretter en kampagneside på nettet.


http://www.stopterrorkrigen.dk/emner/aktioner/030331_malerkampagne.htm

Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund DKU, som Lars Grenaa er medlem af, kaster sig fra starten aktivt ind i støttearbejdet sammen med Globale Rødder og mange andre

Når uret bliver ret, bliver modstand til pligt
DKU 19.03.03

Veteraner fra den danske modstandskamp, som selv under den nazistiske tyske besættelse af Danmark blev kaldt for 'terrorister', vedtager en hilsen til maleraktivisterne:
Kære fredsaktivister og ministerdekoratører
Brev fra Aktive Modstandsfolk
I den følgende tid vokser en støttebevægelse frem over hele landet, som kræver Lars og Rune løsladt.
4. april

Politianklager Michael Jørgensen oplyser til Netavisen Infopaq, at der er rejst tiltale og at anklageskriftet er sendt af sted.

Anklageskriftet sigter Lars Grenaa og Rune Eltard Sørensen efter straffelovens par. 119 og 134a – 'vold mod den offentlige myndighed' med en strafferamme på op til seks års fængsel og 'Forbrydelser mod den offentlige orden og fred' med en strafferamme på 1½ års fængsel - samt præsenterer dem for en regning på over hundredtusinde kroner for et plettet gulvtæppe .

15. april

Københavns Byret forlænger varetægtsfængslingen med fire uger, landsretten nedsætter forlængelsen til 2 uger.

Samtidig er der voksende protester fra den internationale fredsbevægelse. Aktivisterne modtager hundredvis af støttebreve og hilsener i fængslet, fra ind- og udland.

Se f.eks.


Rød Valgalliance, Norge, kræver øjeblikkelig løsladelse af maleraktivisterne

Do not shoot your traditions in the foot
An Open letter to the Danish Prime Minister
by Laith Shubeilat, former MP, Jordan

29. april

Københavns Byret forlænger varetægtsfængslingen med yderligere fire uger frem til selve retssagen, der fastsættes til den 27. maj. Dagen efter stadfæster landsretten afgørelsen.
De to maleraktivisters sagfører Hanne Reumert appellerer denne afgørelse til Højesteret, der senere underkender afgørelsen.

Se også Lars' og Runes beretninger fra fængslingen:

Lars Grenaa: Regel nr. 1

Lars Grenaa: Rastløs og retsløs

Rune Eltard-Sørensen: Tanker fra Vestre Fængsel

1. maj 2003
Arbejderklassens internationale kampdag

1. maj 2003 ved den amerikanske ambassade

Ved en række 1. maj møder protesteres mod de fortsatte varetægtsfængslinger af maleraktivisterne.

På baggrund af forlængelsen af varetægtsfængslingen skriver skriver Dorte Grenaa, mor til Lars Grenaa og medlem af ledelsen af Nej til krig, som arrangerede de store demonstrationer op til dens udbrud, i Ekstra Bladet:

”Anklageren har ikke lagt skjul på, at der skal stadfæstes en politisk dom i denne sag uden skelen til hidtil retspraksis. Der skal sendes 'et klart signal ', som det hedder. Anklagemyndigheden lægger heller ikke skjul på, at man går efter en dom med en meget høj straframme, som signal til befolkningen om at synlig krigsmodstand, hvor symbolsk den end måtte være, ikke tolereres. Civil ulydighed vil ikke blive tålt af den krigsførende besættelsesmagt Danmark.

Anklageren har alene på forventet efterbevilling af en sådan dom krævet og fået denne uhørt lange varetægtsfængsling.
Det er en grov krænkelse af almindelig retsopfattelse og opfattelsen af, at Danmark - i modsætning til så mange andre lande - kan kalde sig en retsstat. Eller skal det skete forstås sådan, at retspraksis også herhjemme nu er: At man de facto kan idømmes 2½ måneds fængsel uden retssag?”

Se Dorte Grenaa: Politisk dom

Fra Vestre Fængsel sender Lars og Rune en hilsen til 1. maj-demonstrationerne:

” Vores fængsling og kommende dom skal sætte en skræk i livet på alle jer, der fortsætter kampen.
Det skal tjene som en advarsel til alle der nægter at bøje hovedet og på trods af klassedomstolen kæmper videre.
Men som en gammel sang lyder:

"Så bank i bordet dommer - og døm kun hvem du vil
Men vid at hvis du dømmer én - så kommer flere til
Vi fører kampen videre med større enighed
Din dom kan aldrig knække vor solidaritet"

Kampen mod statens undertrykkelse og for vores frihed er også en kamp for bevægelsens frihed og for folkenes ret til at gøre oprør.
Husk at når uret bliver ret, bliver modstand en pligt!”

I de følgende uger rejser der sig stadig stærkere protester mod den langvarige varetægtsfængsling, der har karakter af afstraffelse før retssag og dom.
Bl.a. udsender en stor gruppe intellektuelle et åbent protestbrev og flere aviser skriver ledere imod den.

27. maj
Retssag og domsafsigelse i Byretten, København

Efter 70 dages varetægtsfængsling blev Lars Grenaa og Rune Eltard-Sørensen idømt hhv. 3 og 4 måneders ubetinget fængsel ved Byretten i København. Desuden dømmes de til at betale erstatninger for ministrenes jakker og sagsomkostninger - et beløb på godt 52.000 kr.

Det er meget hårde domme for ministerdekoration, og dommeren fulgte anklageren, der kaldte det 'vold mod tjenestemænd' og 'angreb på demokratiet'.
»Det er en skærpende omstændighed, at overfaldet gik ud over repræsentanter for folkestyret i Folketinget«, sagde dommer Helle Hastrup.

På grund af den helt usædvanligt lange varetægtsfængsling, var dommene udstået, og de blev begge løsladt.

Rune Eltard Sørensen manglede at afsone 10 dage, mens Lars Grenaa havde siddet 10 dage 'for længe' – i forhold til mulighed for prøveløsladelse for dommen.

De blev hilst med jubel af hundreder af demonstranter.

Video fra dommen og løsladelsen
DR TV-Avis 27. maj 2003 21.00
(NB! Navnene på Lars Grenaa og Rune Eltard Sørensen byttet om i indslaget)


Dagen igennem blev der protesteret udenfor Domhuset . Det kulminerede med at Savage Rose spillede, så det gav genlyd i retssalen, Anne Marie Helger optrådte i en specialdesignet maler-creation og (bl.a.) juristen Bjørn Elmquist talte mod den skærpede repressive lovgivning og retspraksis.


Dommene udgjorde et spring i strafudmåling for sådanne aktioner. I januar 2003 blev en mand der havde kastet et æg på Anders Fogh på Nørrebro i 2002 idømt 14 dages fængsel i landsretten, mens Byretten havde takseret det til 20 dagbøder à 150 kr. for at håne og fornærme statsministeren .

Maleraktivisterne skulle straffes hårdt.
Spørgsmålet om erstatning for folketingets gulvtæppe blev overladt til en civil retssag.

13. juni

Anklagemyndigheden anker dommen til landsretten. Anklagemyndigheden kræver en hårdere dom – men overskrider fristen for at forkynde det for de anklagede, som skal ske inden for 14 dage.
- Den er principiel, fordi den drejer sig om angreb på statsministeren og udenrigsministeren. Der er blandt andet rejst tiltale for overtrædelse af 134a om grov forstyrrelse af den offentlige orden, og her vedtog Folketinget sidste år at hæve strafferammen, siger vicestatsadvokat Karen-Inger Bast.

Anklagemyndigheden påstår, at aktivisterne holder sig skjult. Det benægter de. De er efter løsladelsen ikke 'gået under jorden', men bevæget sig som normalt. Deres familier holdes under observation – og Rune Eltard Sørensen arresteres og anbringes i arresten under et besøg hos venner i Nordsjælland. Han løslades igen efter at anklagen er meddelt.

Aktivisternes forsvarer advokat Hanne Reumert siger, at når ankeforkyndelsen kommer for sent, skal sagen ikke for landsretten, men have sit punktum med de domme på tre og fire måneders fængsel, som aktivisterne blev straffet med i byretten.
Det er nu op til landsretten, om sagen skal genoptages.

14. juni

I Ekstra Bladet skrev Thomas Kyø, Holbergsgade 5, Aalborg:
Beviserne er efterhånden overvældende for, at krigen mod Irak handlede om alt andet end det, de indblandede regeringer bildte deres befolkninger ind. Lyver Anders Fogh, eller er han 'bare' naiv?
Hvor er de masseødelæggelsesvåben, du ved er der, Anders Fogh ? Løj du med vilje, eller stolede du bare på USA?
To unge mennesker varetægtsfængsles urimeligt længe for at kaste med maling for danskernes retsfølelses skyld? Men hvad er straffen for at føre et land, hvor flertallet er imod, i krig på falsk grundlag? Hvad er straffen, når et statsoverhoved lyver for befolkningen i så alvorlig en sag?
Anders Fogh kunne jo passende tage sin regering med i varetægtsfængsling, til de påståede masseødelægelsesvåben er fundet. Det ville i hvert fald hjælpe min retsfølelse en del.
'There's something rotten in the state of Denmark'.

13. oktober
Højesteret: Varetægtsfængslingen var for lang.


Højesterets afgørelse lyder således:
"Anklagemyndighedens påstand om forlængelse af fængslingsfristen med yderligere 4 uger, burde ikke have været taget til følge som sket ved landsrettens kendelse af 30. april 2003."
Fire ud af fem dommere - Wandler Petersen, Poul Sørensen, Peter Blok og Per Walsøe - udtalte:
' Rune Eltard Sørensen og Lars Grenaa havde den 30. april 2003, da landsretten stadfæstede byrettens kendelse om fortsat varetægtsfængsling, været fængslet i 6 uger. Vi finder, at hensynet til retshåndhævelsen ikke krævede, at varetægtsfængslingen blev forlænget yderligere, og at anklagemyndighedens påstand herom derfor ikke burde være taget til følge. Vi stemmer således for at tage Rune Eltard Sørensens og Lars Grenaas påstand til følge".
Dommer Hermann afgav dissens.

Da Københavns politidirektør Hanne Bech Hansen af TV-avisen blev spurgt om man fremover ville tage hensyn til Højesteretskendelsen om at den 70 dage lange varetægtsfængsling af de to maleraktivister Lars Grenaa og Rune Eltard Sørensen var for lang svarede hun, at det ville politiet skam godt hvis – 'MÅ GUD FORBYDE DET' - der kom en lignende sag.

Højesterets afgørelse har ikke haft praktiske konsekvenser for maleraktivisterne. De har ikke modtaget nogen form for erstatning eller kompensation for den uberettigede varetægtsfængsling.

Tværtimod er hævntogtet mod dem fra myndighedernes side blevet fortsat.
Folketinget anlagde sag mod aktivisterne med krav om erstatning for et gulvtæppe, der angiveligt ikke kunne renses eller lappes og for omkostninger i forbindelse hermed. Et erstatningskrav på næsten 120.000.

Lars Grenaa under aktionen på det værdifulde gulvtæppe

Det skal sikres, at de i mange år vil mærke, at man ikke kaster maling på statsministeren og udenrigsministeren, selvom disse begår krigsforbrydelser.

28. oktober

Østre Landsret afviser at følge politiets ønske om at anke byrettens dom over maleraktivisterne. Ankemeddelelsen blev forkyndt for sent for dem, siger landsretten.
R etten afviste ankesagen, fordi politiet først til allersidst - og da kun en enkelt gang - opsøgte de to aktivister på deres bopæl i et kollektiv på Nørrebro.

20. december

Rune Eltard Sørensen påbegynder afsoningen af de sidste 10 dages fængselsstraf, men benådes sammen med andre kortvarige afsonere op til jul – p.g.a. personalemangel i fængslet i denne periode.

22. juli 2004
Dom: 113.000 kr. mere + 20.000

Københavns Byret dømmer de to aktivister til at betale Folketinget for et nyt gulvtæppe m.m. – i alt 113.000. Dommer Steen Mejer Hansen valgte at følge stort set alle Folketingets krav, bl.a. at hele tæppet skulle udskiftes, da 'en delvis udskiftning som følge af mønstret i tæppet ikke kunne gennemføres'.

I erstatningen indgår ud over et sprit nyt tæppe udgifter til afrensning af vægge, træværk og gulve, samt overarbejdstimer, taxa-boner og nyt arbejdstøj til de tapetserere, der i timerne efter 'attentatet' lå på knæ på tæppet i et - forgæves - forsøg på at gnide malingen væk. Også Venstres pressechef Mikkel Faurholdt skal have erstatning for ødelagt tøj. Hans jakkesæt blev plettet, da han greb ind, og dommeren anser hans indgriben for 'naturlig og nødvendig'.
Herudover skal aktivisterne også betale 20.000 kr. i sagsomkostninger.

Dermed er bøder og retsomkostninger for aktivisterne nået op på omkring 200.000 kr.
Støttekomiteen for Maleraktivisterne appellerer til fortsat indsamling til hjælp til denne ødelæggende gæld.

Maleraktivisterne dømt igen

August 2004

En rapport offentliggjort i det britiske lægetidsskrift The Lancet konstaterer at mindst 100.000 civile irakere er blevet dræbt som følge af den ulovlige krig.
Jagten på irakiske masseødelæggelsesvåben giver intet resultat. Det må officielt indrømmes af de krigsførende magter, at de ikke eksisterede – og dermed at den væsentligste krigsgrund var løgn.

15. april 2005

For første gang siden løsladelsen fra fængslet og afslutningen af de mange retssager henvender Lars Grenaa og Rune Eltard-Sørensen, , nu hhv. pædagog- og journaliststuderende sig igen til offentligheden. Det sker ved et gigantisk støttearrangement i Ungdomshuset på Jagtvej i København.
Over 1000 unge deltager i arrangementet, hvor alle bands og medvirkende i øvrigt optræder gratis og hvor entreindtægter og indsamling går til at betale af på maleraktivisternes bøder.

Allerede om eftermiddagen starter arrangementet med et forrygende program, bundet sammen af Anne Marie Helger.

Hanne Reintoft (th) holder en kort og varm tale. båret af budskabet: menneskene har først og fremmest brug for freden og de må kæmpe for den – og overrakte 10.000 kr. til de to aktivister.

Disse udtrykte deres taknemmelighed for den solidariske støtte, de har modtaget og som arrangementet og alle de medvirkende og deltagendes bidrag var udtryk for: at deres aktion opfattes som hele krigsmodstandens aktion.

'THEY GOT THE WRONG MEN', sagde juristen Niels Groth i sin gennemgang af de juridiske aspekter af sagen mod maleraktivisterne.
Det er Fogh Rasmussen og Per Stig Møller, som bør stilles for retten – for en krigsforbryderdomstol.

Se
Anklage mod statsminister Anders Fogh Rasmussen, udenrigsminister Per Stig Møller m.fl. for forbrydelser mod freden, mod menneskeheden og for krigsforbrydelser

Regnskabet fra arrangementet giver et pænt overskud, men ikke nok til at dække den store gæld.
Indsamlingen til støtte for maleraktivisterne fortsætter, indtil bøderne og omkostningerne er betalt.

Støttebidrag kan indsættes i Den Danske Bank:
Reg. Nr. 0978 konto nr. 4355 143 546

Støttekomiteen for Maleraktivisterne

- End -

_____________________

ARKIV TIDLIGERE AKTIONER