Aktioner
 

 

Fredsaktivister nægter sig skyldige i at forstyrre folketinget

En pligt at protestere når folketinget overtræder international ret

Den flere gange udsatte retssag mod fem fredsaktivister, der i folketinget 25. november 2004 protesterede mod en forlængelse af den danske krigsdeltagelse i Irak, indledtes ved Københavns Byret den 31. august.

Aktivisterne nægter sig skyldige i at have 'forstyrret' folketinget. De understreger retten og pligten til at protestere, når folketinget er ved at begå en handling i strid med international lov.

Da folketinget efter debatten skulle stemme holdt de et fredsflag oppe og kastede løbesedler fra Nej til krig ned i folketingssalen, som opfordrede "alle folketingspolitikere uanset partitilhørsforhold til at stemme efter deres samvittighed og international lov og stemme Nej ved den endelige behandling."
De råbte samtidig: "Krigen er ulovlig - Besættelsen er ulovlig".

Aktionen varede mindre end et halvt minut. Den blev stoppet af folketingets betjente og aktivisterne blev arresteret af Københavns politi, der har rejst sigtelse mod dem.

Ved det første retsmøde afhørtes de fem aktivister - Ulla Røder, Matilde Dalgård, Carsten Lundsgaard, Rasmus Bang Petersen og Klaus Riis - og fhv. folketingsmedlem Søren Søndergaard afgav vidneforklaring. Folketingets videooptagelse af forløbet blev afspillet.

I deres forklaringer understregede aktivisterne, at aktionen fandt sted, efter at debatten var afsluttet og da folketinget gik over til afstemningen. Den afbrød ikke på noget tidspunkt folketingets arbejde.

Søren Søndergaard var en ivrig deltager i den daglange folketingsdebat om forlængelse af deltagesen i 'den ulovlige krig' i Irak den 25. november 2004. Han havde ingen erindring om at folketingets forhandlinger var blevet forstyrret af aktivisternes aktion. Han havde først bemærket den fra TV-dækning og presseomtale.

Til gengæld erindrede han en anden forstyrrelse: Folketingets fungerende formand havde under debatten måttet afbryde Søren Søndergaards oplæsning af en skildring af den amerikanske massakre i Falluja for at henstille til politikere fra regeringspartierne om at overholde roen.

Retssagen blev ikke færdigbehandlet ved Byretten - bl.a. fordi række vidner både fra forsvaret og anklageren ikke var blevet behørigt indkaldt. Et nyt retsmøde blev berammet til den 2. november 2005.

Til dette retsmød indkalder forsvareren, advokat Bjørn Elmquist Villy Søvndal som vidne. Anklagemyndigheden har bl.a.tilsagt daværende fungerende formand for folketinget Kaj Ikast.


Fredsaktivisterne Rasmus Bang Petersen, Ulla Røder, Matilde Dalgård og Carsten Lundsgaard ved pressemøde 31. august

På et efterfølgende pressemøde om den truede ytringsfrihed og retten til politisk protest, hvor også whistleblow'erenFrank Grevil, Patrick MacManus fra Foreningen Oprør og carsten Kofoed fra Komiteen for et Frit Irak deltog, understregede forsvareren Bjørn Elmquist, at den danske lovgivning og retssystem bevæger sig i den gale retning.

I stedet for at udvide grænserne for ytringsfrihed og demokrati indsnævres de, og politiske aktivister, der 'skubber grænser stemples som banale kriminelle'.
Hvis aktionen i folketinget handlede om at forstyrre, var det at 'forstyrre folketingsmedlemmernes samvittighed', sagde Elmquist og tilføjede:
- Der er en forestilling om at vi i Danmark er de fremmeste, hvad angår ytringsfrihed. Det stemmer ikke.

Carsten Lundsgaard forklarede, at han var med i aktionen, der fandt sted i kølvandet på den barbariske massakre på den irakiske by Fallujah, for at protestere mod Danmarks deltagelse i en uprovokeret angrebskrig, som ifølge Nürnberg-tribunalet udgør den største forbrydelse mod menneskeheden:
- I en sådan situation har vi en større pligt til at påvirke den vej, verden går.

Ulla Røder sagde:
- Denne sag handler om menneskeliv. Regeringen og et flertal i folketinget deltager i mord i et fremmed land. Nu gøres 'forstyrrelse' til et fortolkningsspørgsmål. Hvad det virkeligt handler om er at stoppe den danske deltagelse i ulovlige aggressionskrige. De ansvarlige for det bør stilles for en krigsforbryderdomstol.


Advokat Bjørn Elmquist og den femte aktivist Klaus Riis under pressemødet

Se også
Ritzaus dækning af retssagen

Se mere her

Politisk aktion på anklagebænken

Ulla Røder i folketinget: Nürnberg gælder også her
Netavisen 30. november 2004

Om folketingets beslutning om at forlænge den danske krigsdeltagelse 25. november 2004 - se

En opfordring til alle medlemmer af Folketinget fra Nej til krig
24. november 2004

Fogh-regeringen sammenblander politik og religion
Af Klaus Riis

Om tidligere aktioner i folketinget mod Irak-krigen - se

Maleraktionen i folketinget og dens efterspil

Støttekampagnen for maleraktivisterne

- End -

_____________________

ARKIV TIDLIGERE AKTIONER