Freds-solidaritet
 

Protest ved den irske ambassade til støtte for fredsaktivister fra Pit Stop Ploughshares

Af Ulla Røder

Igår (søndag) var en lille delegation inde ved den irske ambassade på Østerbro i København for at aflevere en støtteerklæring for de fem aktivister fra Pit Stop Ploughshares, der i sidste uge var i retten.

Desværre var Ambassadøren ikke at træffe, men erklæringen er fremsendt med posten i dag i stedet. Retssagen fortsætter.

Se grundig information om sagen på dansk her
Retssagen mod PIT STOP PLOUGHSHARES

Irlands Ambassade
Overordentlig og Befuldmægtiget
Ambassadør, hr. James Bennan,
Østbanegade 21
2100 København Ø

Kære hr. Bennan.

I anledning af en verserende retssag mod Pit Stop Ploughshares, Deidre Clancy, Nuin Dunlop, Karen Fallon, Ciaron O'Reilly og Damien Moran i ‘The Four Courts' i Dublin, skal undertegnende delegerede hermed overbringe støtte til de fem aktivister, der i februar måned 2003 forsøgte at beskytte liv og udføre deres borgerpligt.

De fem anklagede har på ikke voldelig vis gjort, hvad de kunne for at forhindre Irsk deltagelse i krigen i Irak. Internationale love står højt hævet over nationale love, når det gælder det individuelle ansvar for krigsforbrydelser, og når det gælder enkelt personer, som prøver at forhindre sådanne inhumane handlinger. Vi håber De vil viderebringe vores støtteerklæring til den Irske Regering og andre relevante myndigheder, og oplyse dem om de international love og konventioner.

Irland stillede Shannon Lufthavn til rådighed for USA's krigsmaskineri og troppetransporter i den ulovligt anstiftede angrebskrig mod Irak. En krig, hvor USA og allierede har nedbrudt og overtrådt de nok vigtigste internationale humanitære love og konventioner ved:

- Planlæggelse, forberedelse og gennemførelse af den højeste forbrydelse, aggressionskrig, i modstrid med FN's Charter og Nürnberg-principperne.

- Angreb på Iraks civilbefolkning og civile infrastruktur.

- Brug af uproportionel magt og vilkårlige våbensystemer.

- Forsømmelse af beskyttelsen af civile liv under militære aktiviteter og under den efterfølgende besættelse.

- Brug af vold med døden til følge mod fredelige protesterende.

- Gennemførelse af afstraffelse uden anklager eller retssager, herunder kollektiv afstraffelse.

- Anvendelse af tortur og grufuld, inhuman eller nedværdigende behandling af irakiske soldater og civile.

- Omskrivning af lovene i et land, som er blevet illegalt invaderet og besat.

- Forsætlig destruktion af miljøet.

- Aktiv skabelse af forhold hvorunder den irakiske kvindes status for alvor er blevet degraderet.

- Svigt af beskyttelsen af menneskehedens rige arkæologiske og kulturelle arv i Irak.

- Hindring af retten til information, herunder censur af Iraks medier.

- Redefinering af tortur - en overtrædelse af international lov – tilladelse af brug af tortur og ulovlige arrestationer.

De anklager, der er rettet mod Pit Stop Ploughshares aktivisterne er set i dette lys helt uberettiget. Deres handling var netop for at afværge disse ovennævnte handlinger i at blive begået af USA og koalitionen af de villige.

Pit Stop Ploughshares har ikke handlet kriminelt. Tvært i mod skulle de aldrig have været anklaget, for der er ikke noget, de bør forsvare overhovedet. De har overholdt de højeste love, og gjort deres pligt som borgere i et internationalt samfund, hvor international humanitær lov pålægger borgere at beskytte hinanden imod ulovlige overgreb fra statsmagters side.

De, der burde forsvare deres handlinger og skulle have været stillet for Den internationale Krigsforbryderdomstol for længst, er derimod statslederne, der har medvirket til ovennævnte krigsforbrydelsers gennemførelse.

30. oktober 2005

Underskrevet af medlemmer af Fredsvagten i København: Jens Nielsen, A. Matsen, Inge Paaske og pv. Doris Kruckenberg: Ulla Røder. Medlemmer af Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund: Christian Dalgaard, Silas Ørting, Cathrine Pedersen, Hanna Grenaa. Som medlem af Kvinder for Fred og Aldrig mere krig – Dansk Afdeling af War Resisters International og p.v. af medlemmer af Aldrig mere Krig Arne Hansen og Maiken Sørensen (executive medlem af WRI): Ulla Røder.

_____________________

ARKIV TIDLIGERE AKTIONER