Fredspolitik
 

Åbent brev til udenrigsministeren

Hr. Udenrigsminister og de respektive folketingsmedlemmer

Som repræsentanter for det arabiske og islamiske samfund i Danmark fordømmer vi på det kraftigste den passive attitude, som den danske regering udviser overfor begivenhederne i det besatte Palæstina. Denne ligegyldige indstilling overfor massakrerne på uskyldige palæstinensere og tolerancen overfor Israels grusomme kriminalitet er ikke alene umoralsk og blottet for anstændig politik, men står også i skarp kontrast til værdier som demokrati og menneskerettigheder, som Danmark står for.

Vi kan ikke forstå den danske regerings dobbeltmoralske holdning, når regeringen på den ene side fører uforbeholdent og ”skulder mod skulder” krig mod den internationale terrorisme og på den anden side støtter den Israelske regerings omfattende terrorisme mod palæstinenserne via politiske holdninger og udtalelser og økonomiske forbindelser.

Udviklingen i de besatte palæstinensiske områder i den sidste tid tegner et klart billede af, hvor den israelske regering står overfor fred og fredsinitiativer.

Siden sin kriminelle provokation i september 2000, efter aftale og under beskyttelse af den daværende israelske leder Barak, er der ikke blevet overladt meget til fantasien om, hvilke grusomme hensigter morderen fra Sabra og Shatila - Sharon - har i sin plan. Det er den samme plan, som anvendtes under oprettelsen af staten Israel for 54 år siden, nemlig drab, massakrer og terror mod civile. Den gang under oprettelsen af Israel skød zionistiske terroristgrupper bl.a. lord Bernadot af Sverige. I dag skyder den israelske besættelseshær bl.a. fotografer, journalister, læger og observatører. I begge tilfælde styredes israelerne af en ubegrænset hensynsløshed og en bestialsk ideologi med det formål at uddrive en hel befolkning og berøve dem deres liv og land.

Det er uhørt og dybt chokerende at udenrigsministeren gentager den israelske påstand om, at de seneste dages forbrydelser blot er en hævn for selvmordsattentater og ikke et svar på arabernes fredsinitiativ. I den henseende legitimerer han Israels terror og krigsforbrydelser mod det palæstinensiske folk og bliver medansvarlig for disse ugerninger. Udenrigsministerens holdning og udtalelser, specielt efter sit besøg til området udviser en frygtelig og farlig mangel på viden og indsigt i konfliktens historie, årsager og konsekvenser. Denne holdning motiverer israelerne til mere vold og palæstinenserne til endnu hårdere modstand med ustabilitet og uroligheder til følge. Dette gælder ikke kun i Mellemøsten men mange andre steder i verden. Det er en holdning, som sår megen had, og som i sidste ende kan ødelægge muligheden for fremtidig sameksistens mellem arabere og jøder ved f.eks. oprettelse af to stater.

Det er Israel, der besætter Palæstina. Det er israelerne, der belejrer palæstinenserne. Det er israelerne, der udstyret med verdens mest moderne og ødelæggende amerikanske våben fører udsultnings- og udryddelseskrig mod sagesløse civile palæstinensere. Det er israelernes undertrykkelses- og forfølgelsespolitik gennem 54 år, som har udviklet palæstinenserne til de nuværende levende bomber og det er morderen fra Sabra og Shatila, som nu og på sin egen morderiske måde svarer på det arabiske fredsinitiativ.

Vi gør ligesom den samlede arabiske befolkning, det helt klart, at hver eneste tomme af den palæstinensiske jord er lige så hellig og dyrebar for os, som resten af den arabiske jord. Palæstinenserne skal have deres eget suveræne land og det er vores pligt at sørge for dette.

Vores afsky og fordømmelse er ligeledes kraftigt rettet mod USA´s regering og administration. Denne har altid beskyttet Israel og forsynet det med alle nødvendige materielle og politiske midler til at udføre deres kriminelle handlinger.

Vi er også klare over den enorme indflydelse den zionistiske jødiske lobby gør til påvirkning af det danske samfunds syn på konflikten gennem de kolossale mediavirksomheder, som trækker sig fra Hollywood i USA til Politikens avis i Danmark. Men den danske regering bør tænke og overveje uafhængig af denne påvirkning.

Vi opfordrer hermed den danske regering til straks at fordømme den bestialske israelske invasion af de palæstinensiske områder og de krigsforbrydelser, som begås mod det palæstinensiske folk og til at true Israel med umiddelbare diplomatiske og økonomiske sanktioner, inden for 24 timer, hvis ikke de israelske tropper er blevet trukket tilbage.

Dette vil være den eneste rigtige og anstændige handling for et civiliseret land som Danmark og fredselskere som den danske befolkning.

Den solidariske forening med den palæstinensiske befolkning

4. april 2002

-End-