Fredspolitik
 

Ikke flere nedslagtninger -
Nu er det nok

Af Ulla Røder

Den brede modstand mod USA's såkaldte terrorkrig og faren for krig og atomoprustning og stjernekrig - mit engagement imod atomvåben.

Tale ved Rød 1. maj 2002 i Munke Mose, Odense

Den internationalt kendte fredsaktivist Ulla Røder var blandt talerne ved årets Rød 1. maj i Munke Mose i Odense. Sidste år modtog hun sammen med to andre kvindelige fredsaktivister The Right Livelihood Award (også kendt som Den Alternative Nobelfredspris) for sin utrættelige kamp for en våbenfri verden.
Ulla Røder, oprindelig bankuddannet fynbo, er 47 år, har to voksne børn, og er pt bosat i Skotland, hvor hun er med i fredsgruppen Trident Ploughshares. Hun er blevet arresteret 27 gange på grund af sine aktioner mod atomvåben.
Her følger hendes tale i Munke Mose.

Fornylig besøgte jeg et museum i Lanark, hvor jeg bor for tiden i Skotland. Der var engang en masse glade arbejdere på dette bomuldsspinderi. Hvorfor var de så tilfredse. Jo, de havde en meget fremsynet arbejdsgiver (Robert Owen 1771 - 1858), som selv om han fik at vide fra hans kollegaer, at det var spild af god profit at gøre noget for arbejdernes vilkår, så gennemførte han allerede i slutningen af 1700 tallet og begyndelsen af 1800 tallet radikale forbedringer for hans arbejdere m.h.t. boliger, fødevarer, sundhed og social sikkerhed, uddannelse m.m.

Han skrev bla. følgende:
"Hvilke ideer hver enkelt af os må have til århundredeskiftet ved jeg ikke; men jeg ved at samfundet bør formes således at det vil eksistere uden fattigdom, med sundheden væsentlig forbedret, med lidt hvis muligt ingen elendighed og fortvivlelse og med inteligens og glæde øget i hundredefold; og der findes ikke noget som helst for tiden, bortset fra ignorance, som kan forhindre en sådan samfundstilstand i at blive universel."

Jeg tror vi alle gerne så Robert Owen's visioner realiseret verden over. Men der er mange steder i verden, hvor der stadig hersker vilkår, der er endog værre end i 1800 tallets Skotland, og ignoranter er der desværre flere og flere af.

Men nu er det nok.

Vi vil ikke længere finde os i at blive degraderet til forbrugere som mekaniske høns i de multinationales vold eller finde os i at blive undertrykt af supermagter og militær.

Revolution er ikke blot blodigt opgør og udslettelser. Revolution er når arbejdere siger nej til at producere billigt 10 kr's junk, billigt tøj og dimser til atomvåben. Arbejdere skal arbejde for hinanden og gøre vores liv og miljø sundere. Fri forening og solidaritet, sammenhold, børn, venskaber og kælrlighed skal binde os sammen. Du kan ikke sælge det; Du kan ikke købe det; Og det rinder ikke ud.

Arbejdere i generationer har frembragt skoler, hospitaler, veje, huse osv. Det er vores. Vi har arvet jorden. Der er uanede muligheder, herunder at komme krigsgalskaben til livs og mine 3 år i Trident Ploughshares har lært mig vejen til et andet sundere og bæredygtigt liv.

Men hvordan kan vores folkelige og fredelige nedrustningsaktioner fortsætte i det nuværende klima? Vores aktioner er mere nødvendige end nogensinde, og vi har brug for mange flere for at få atomvåbnene afskaffet. Kom til Skotland og hjælp os! Næste aktionsuge bliver fra 13. til 18 juni i Aldermaston og 5. til 15. August i Coulport.

Vi er på vej til et nyt atomvåben kapløb samtidig med at international lov er ved at blive spoleret for øjenene af os. Lad os vise folkene i Det Hvide Hus, Pentagon og Westminster, at folk idag kan handle, hvis politikerne ikke vil udføre de opgaver, de er blevet betroet af vælgerne.

Vi har brug for effektive netværk af engagerede borgere, der kan og vil arbejde sammen på tværs af alle nationale-, racemæssige-, religiøse- eller kønsforskelle. Det eneste der ikke må ske er, at vi bliver ignoranter.

Vi må ikke lade propagandaen blænde os. Krig mod terrorisme? Hvad har mord på
civile med det at gøre? Udover olieinteresser, er den røde tråd, der binder krigene i Iraq, det tidligere Jugoslavien og Afghanistan sammen; at frem for alt er det krige mod arbejderne og de ubemidlede.
Det er arbejdere, bønder og flygtninge i Iraq, Afghanistan og nu også i Palæstina, der bliver myrdet enten af bomber eller af sult.

Andre steder, hvor arbejdere protesterer mod krigen, bliver de mødt med statsundertrykkelse, skudt, arresteret, brækkede arme og ben, internering. Ultimativt bliver arbejderne tvunget af den herskende klasse til ikke alene at føre krigene ved at tvinge dem ind i krigsmaskineriet; men også sat til at producere våbnene og forbydes enhver form for kritik.

Vi lever under Globaliseringens åg; men skal det vare til evig tid.
Nej.

Vi behøver blot at sige nej. Et stort rungende nej, der ikke kan ignoreres.

Med USA's Stjernekrigsplaner og fuldstændig kontrol til lands, til vands, i luften og i rummet på plads, vil Space Command blive militærets forlængede arm for de multinationale sammenslutninger og gøre det muligt for USA at undertrykke enhver, der modsætter sig USA's globale dominans.

Jeg vil lige citere nogle linier fra forordet til en digtsamling af Gary Erb "The year of 9/11", der siger noget om ignoranterne. Digtsamlingen er dedikeret til Richard John Kinane, dømt for hans "forbrydelser" ved protester mod School of the Americas. Skolen er beliggende på en base i USA og er en sand skole for terrorister:

"...Det er ungdommen vi skal bruge, fordi de unge kræver udfordringer. Ellers vil de skyde deres klassekammerater. Et mennesket til Mars program vil udfordre unge allesteder til at bygge en hel ny verden. .....

Digtet fortsætter

... Fortæl alle der beder dig slukke dit air condition anlæg fordi kloden er blevet varmere, at vi vil studere en hel ny planet. Comparative Planetology er måske nøglen til overlevelse....og fortæl alle som spørger, hvor pengene til dette skal komme fra, at forsvaret (Secretary of Defence) er en af os... i det næste årti vil du få rumudstyr, der kan se et tændt stearinlys under en presenning i skoven, der kan overhøre enhver kommunikation og føre et missil gennem et soveværelsesvindue. Rum lasere som kan
sænke luftvåben transporter eller udslette en skyskraper, angribe skibe der rejser
gennem rummet og våben der forsvarer disse goder.
Regeringen skal være faste kunder, som sikrer børsværdier, fortjenester og sikrer jer alle karrieren.

.....Selvfølgelig er der altid modstand, anti-videnskab, anti-udnyttelse og hippier der brænder der BH'er, men hvad de vil kunne nedskære vil ikke veje tungere end et rationeringsmærke eller en kunstlærer, men alene betyde lidt større omkostninger til forsvarets teknologi. Vi må sikre os adgang til strategiske ressourser og markeder. Fordi vores interesser er globale må vi dominere rummet og dominere fra rummet....."

Så er det vist sagt med al tydelighed.

USA har allerede bevilget 8.3 mia $ til forskning og udvikling. Hvis dette skal stoppes må vi nægte at bevilge flere penge til militæret og nægte at tage del i enhver form for produktion og forskning.

For at dække omkostningerne vil der ske nedskæringer på de mere jordnære områder så som uddannelse, sundhed, børneomsorg og social sikkerhed.

Skal vi blot sidde og vente med at protestere til den dag USA kan skyde hul gennem frimærket på vores protestbreve? Boykot al arbejde og våbenhandel fra Lockheed Martin, TRW, Boing og Raytheon og fra danske Terma i Nordjylland, som tjener fedt på leverancer til F16 fly, helikoptere og delleverancer til Stjernekrigsprojektet.

Det er ikke så underligt, at det amerikanske folk (uden at generalisere) ikke kunne forstå, at nogle hadede dem så meget, at de kunne bombe WTC og dræbe tusinder af uskyldige mennesker. De aner ganske simpelt ikke, hvad de er med til at ødelægge for deres brødre og søstre i andre dele af verden. De er ignoranterne. Netop dem Owen taler om; de forhindrer en retfærdig verdensorden.

Hvilken ret har USA til at fordømme Iraq for at have masseødelæggelsesvåben;
når USA selv har opfundet og besidder verdens største lagre af atomvåben? Når
USA fortsat udvikler, tester nye mini atomvåben og våben med lasere til brug i
rummet? Nar USA bevidst køber tid til deres industrier ved at undergrave FN
resolutioner, nedrustningsaftaler og traktater.

Hvorfor fordømmer man ikke Israel for besiddelse af atomvåben? Og hvorfor bomber man ikke Israel for brud på FN resolutioner for at nægte FN inspektører adgang til Jenin? Det er nøjagtigt de samme begrundelser man bruger for at retfærdiggøre bombningerne af det Irakiske folk, hvor over en million børn er døde, og hvor et barn dør hvert 6. minut af sult og mangel på medicin og basale fornødenheder som følge af sanktionerne.

Der er stærke indikationer for at USA vil bombe Iraq's bunkere med de ny såkaldte "bunker busters" eller mini atomvåben, som ikke er så små endda; Og stadigvæk ulovlige på grund af deres diskriminerende effekt med radioaktivitet på såvel civile som militære personer såvel som deres ødelæggende effekt på miljøet i tusinder af år.

Der findes ikke noget der hedder begrænset atomkrigsførelse. Det er blot en ny måde at pakke skidtet ind i silkepapir. Enhver brug af atomvåben vil uværgeligt eskalere. Der er 20 lande idag, som er i stand til at anskaffe deres egne atomvåben.

Vi vil ikke have flere nedslagtninger; Nu er det nok.

Hvis Iraq bliver bombet; Gå ud på gaden og protester; Nedlæg alt, hvad du er ifærd med i mindst en time. Vis hvad det vil sige, at samfundet bliver stoppet, når nogle smider bomber; så selv Bush og hans sidespark til Tony Blair kan forstå det.

Hvis de bomber Iraq er det i hvert fald heller ikke i mit navn denne gang.
Der er ingenting, der kan retfærdiggøre disse bombninger. Angreb vil koste liv, og bombningerne af Iraq har intet med krig mod terrorisme at gøre.
Det vil blot destabilisere hele Mellemøsten.

Våbeninspektioner har vist at Iraq ikke har våben, der kan true verden, men også disse inspektører prøver USA at sætte ud af spil, så de kan begrunde deres angreb med atomvåben som sidste udvej.

Oprustningen fortsætter og det går stærkt. USA har 3 trin i deres Stjernekrigsplaner:
Våben der kan forsvare USA; Våben der kan forsvare USA's tropper og baser rundt om i verden og muliggøre interventioner hvor som helst; Våben, der kan give uindskrænket magt til land, til vands, i luften og i rummet.

De første test er allerede udført, og forberedelser til opgradering af baserne i Alaska, England og på Grønland er begyndt ser det ud til.
Vores udenrigsminister meddelte i et brev af 4/1: "at man ikke ville tage stilling til de forskellige typer af missilforsvaret før test havde givet tilstrækkelig sikkerhed for at teknologien virker og ikke har utilsigtede konsekvenser" - hvad han så end mener med sidstnævnte. Det er ikke længere et spørgsmål om et ja eller et nej til missilforsvaret. Denne beslutning er allerede taget ad bagdøren. Vi bliver som så ofte før holdt hen med snak for at vinde tid for våbenindustrien til at afslutte deres tests og indsætte
systemet. Der investeres ikke i alle disse "forberedelser" uden grund.
En ting er sikkert. Beslutningen er taget med eller uden folkets vilje.

Vi i Trident Ploughshares og Globalt netværk mod våben og atomkraft i rummet
følger udviklingen på tæt hold, og gør vores bedste for at besværliggøre, forsinke og forhåbentlig stoppe disse planer.

Skal Grønland gøres til bombemål? Skal vi tage del i USA magtmisbrug?
Danmark har ikke ry for Statsterrorisme. Vi vil fred, og lad os vise verden, at vi kan
stoppe oprustning; stoppe opgradering af Thulebasen; stoppe Stjernekrigsplanerne.

Er der noget at sige til, at folk begynder at sige fra og danne egne græsrodsnetværk og leve sammen i alternative samfund?

Vi må lære at tolerere, respektere og betingelsesløst elske og passe på hinanden. Først da vil vi kunne åbne op for den fulde forståelse for vores medmennesker.

Hvis Frihed og Demokrati betyder frihed til at bombe og ødelægge, så vælger jeg Anarki; enten er du for fred og liv; eller også er du imod. Sammen kan vi vende billedet, hvis vi blot ikke er ignoranter, for netop det forhindrer en bedre og retfærdig verdensorden.

Vi ses i Skotland. Tak for opmærksomheden.

Ulla Røder

Se også Fredsaktivistens 1. maj
- Interview i Fyens Stiftstidende


-End-