Fredspolitik
 

Terrorpakke og terrorlovgivning

Artikler - kommentarer - links

Stop Terrorkrigens tale ved manifestationen ved Christiansborg 30.05.02:
Vi vil ikke leve i et overvågningssamfund og en politistat
______________

Berfrielskamp er ikke terrorisme
Udtalelse fra Internationalt Forum 20.06.02

Terrorpakken undergraver retssikkerheden
Udtalelse fra Folkebevægelsen mod Nazisme (FMNs) landsmøde 08.06.02

Vil kampen mod et fascistisk militærdiktatur i dag blive kaldt terrorisme?
Af Rolando A. Muñoz 30.05.02

Terrorpakke:
Danmark strammer skruen

Berlingske Tidende 31.05.02

Hurtig dansk tilpasning af EU-terrorlove
EU-Observer 31.05.02

Terrorkamp truer privatlivet
Berlingske Tidende 31.05.02

Og Det Var Danmark
Af Thomas Koppel, komponist 20.05.02

En ren terrorpakke
Artikel fra Den Nye Fane, udgivet af ORDKP
Nr 4, 1. kvt. 2002

Terrorlov indfører politistat
Af Dorte Grenaa, formand for Arbejderpartiet Kommunisterne
Kommunistisk Politik 26, december 2001

______________

Hjemmesider - linksamlinger - lovtekst:

Mennesker under mistanke

Temasamling om dansk og international terrorlovgivning

Lovteksten

Amnestys årsrapport:
11. september har øget presset på menneskerettighederne