Fredspolitik
 

AT LEVE SOM BRØDRE ELLER DØ SOM IDIOTER

20 SPØRGSMÅL TIL STATSMINISTEREN

af Thomas Koppel, komponist
________

Statsminister Anders Fogh Rasmussen bebrejder op til 30 millioner mennesker verden over (The Guardian's skøn),
1. at vi 15. og 16. februar gik på gaden for at stoppe krigen, og
2. at vi ikke protesterede, dengang Irak brugte giftgas mod kurderne.

Som krigsmodstander har jeg i al beskedenhed disse 20 spørgsmål til Statsministeren.

1.
Kære Statsminister. Bush-regeringen har nu meddelt, at den trods alle internationale aftaler betragter atomvåben som en praktisk angrebsmulighed, og at atomvåben overvejes i overfaldet på Irak. Synes du ikke, Hr. Statsminister, at disse ideer med deres vidtrækkende konsekvenser udgør en mere akut fare for freden, stabiliteten og livet på denne klode end det allerede udsultede og bagbundne Irak?

Mener du stadig - efter den oplysning - at de 30 millioner gjorde galt i at forsøge at stoppe denne krig?

2.
Med hensyn til kurderne: Du har åbenbart glemt de der frysende flokke, der ude på pladsen foran Christiansborg gang på gang protesterede mod overgreb mod det kurdiske folk. Måske glider billedet bare sammen med alle de andre gange, hvor københavnere har stået i al slags vejr og gjort jer deroppe i vinduerne opmærksom på alle mulige overgreb. Vietnam. Chile. Sydafrika. Nicaragua. Palæstina. Panama. Og kurderne. Listen er lang.

Du havde nok ikke tid til at læse avisen, da Annisette og jeg selv - i Tyrkiet - var ved at ryge i spjældet for at ha' støttet de fattige kurdere i Istanbul. Vi havde ellers helsides artikler om kurdernes ulykke i Politiken. Vi indspillede også en af kurdernes sange, som klarede sig gennem den tyrkiske censur fordi Annisette sang den på dansk; den blev spredt i over 200.000 eksemplarer dernede og står (på albummet Ild & Frihed) i ca. 50.000 danske hjem.

Ved du, at mange af dem, der demonstrerede lørdag, har risikeret liv og lemmer for menneskerettighederne? Har du bemærket, at nogle netop nu sætter livet på spil for at forsvare palæstinenserne mod krigsforbrydelser? Ved du, at nogle er taget til Irak for som menneskeskjold at bevidne og helst forhindre overgreb? Hr. Statsminister - fredsdemonstranter kan være meget vågne og modige.

3.
Og - Hr. Statsminister - hvor var du, når det kurdiske folk blev mishandlet? Vi så dig aldrig i demonstrationerne? Og hvad gør du ved, at kurderne lige nu i Tyrkiet mishandles og forfølges alene for at tale deres eget sprog?

Er kurderne virkelig trygge ved at være gidsler i jeres krig? Mit indtryk er, at de er nervøse for ødelæggelsen og for at I giver Tyrkiet de kurdiske-irakiske områder som del af en betaling for den tyrkiske regerings evt. medvirken, og så bliver der aldrig noget kurdisk selvstyreområde. Selv den tyrkiske regering er nervøs. De har aldrig fået de 30 mia dollars, Bush Sr. lovede dem, da tyrkiske baser var affyringsrampe i Golfkrigen. Det kastede Tyrkiet ud i sin værste økonomiske krise i mange årtier. Dine venner, Hr. Statsminister, er kun venner, indtil regningen skal betales. Hold hellere på hat og briller.

4.
Du er statsminister nu, vi ser dig smile bredt, det kendte, charmerende, danske Anders Fogh-Rasmussen-smil, siddende eller stående sammen med statsoverhovederne. På vej ud i en angrebskrig som overfaldet på Tjekkoslovakiet 1939, som Hitler forklarede som et 'forebyggende angreb' for at 'beskytte befolkningen mod terrorister'.

Hr Statsminister, 'forebyggende angreb' blev allerede anset for en krigsforbrydelse i Nürnberg konventionen 1945, som Danmark er forpligtet overfor. Har ikke både Danmark, England og USA underskrevet adskillige bindende, internationale aftaler, der forbyder at angribe en anden nation? Har Irak eller Afghanistan invaderet Danmark? De eneste, der såvidt jeg ved, har skudt på Danmark i mange år, var den danske flåde, der fik ram på et intetanende, vistnok uskyldigt sommerhus. Det var den berømte 'hovsa-sag'.

5.
Hvordan føles dit ansvar for den danske F16-bombe, der for få dage siden af vidner meldtes at have dræbt 17 uskyldige kvinder og børn i Afghanistan?

Et mundheld blandt amerikanske politikere indbyrdes er i øjeblikket: ' HVAD DU END SNAKKER OM, NÆVN FOR GUDS SKYLD IKKE AFGHANISTAN'. For Afghanistanprojektet er selv for dem blevet en betændt byld. Der er vold, frygt, stammekrige overalt; narko-dyrkningen er i fuld gang igen efter Talibans forbud, hvilket indrømmet gavner Wall Street, når narkopengene hvidvaskes over aktiemarkedet.

Terroristerne, der var hele påskuddet, er ikke fanget, men mangedoblet og har jaget de amerikanske tropper ud af flere baser langs grænsen til Pakistan. George W. Bush genbrugte i sidste uge Osama Bin Laden for at kværke de kommende antikrigsdemonstrationer; men da det jo ikke just virkede, er Osama allerede død igen. Det går stærkt i PR branchen.

6.
Hr. statsminister, skal dine bebrejdelser tolkes sådan, at du er utilfreds med det folk, du har forpligtet dig til at tjene? Det er nyttigt at vide. Det er altså ikke helt stuerent at tage ordrer fra en fremmed regering. På den anden side, så behøver de to præster, Søren Krarup og så ham jeg aldrig kan huske hvad hedder, i deres klapjagt på såkaldte 'forrædere' ikke længere lede i gamle bøger for at finde et eksempel. Det sparer penge.

7.
Jeg forstår selvfølgelig godt, at du, som juniormedlem må give dit besyv med til Bushs og Blairs dæmonisering af Irak, selv om de nærmest hver gang viser sig at snyde med kendsgerningerne. Hr. Statsminister, rammer dæmoniseringen ikke pudsigt nok de folk, der er så uheldige at have olie, og som samtidig så hjerteløst træder på BPs, Shells, Exxons og Unocals sarte følelser ved at holde på deres uafhængighed?

8.
Hr. statsminister, jeg har bemærket, at det ikke kun er Iraks olie, der lokker til krig. For det første: Udover olien kan G. W. bare ikke gå glip af krigen selv. Den hjælper ham over afsløringen af de største korporative skandaler i historien, som kunne falde tungt ned over ham selv. Og så, i al fortrolighed: Tænk på hvad den familie tjener på en krig! Ja, allerede har tjent på udstationeringen af snart 250.000 mand med hele udstyret! Det overgår tusind gange A. P. Møller og Therma tilsammen!

Og det er mere og større. Hr. Statsminister, dette er ikke et spørgsmål, men et forslag: du skulle læse Bush-familiens bibel, PROJECT FOR THE NEW AMERICAN CENTURY (http://www.newamericancentury.org/), underskrevet 1997 af bl. a. Jeb Bush (G. W.'s bror), Dick Cheney, Donald Rumsfeld og Paul Wolfowich.

Der står, enkelt oversat, at det korporative USA med ethvert middel skal sikres det absolutte overherredømme over alt på jorden fra Sydpolen til Smørum-Nedre.

Med ethvert middel mener de ethvert middel. Da Faderen, George Bush, af Los Angeles Times' Robert Sheer blev spurgt om der overhovedet kan tales om en 'vinder' af en eventuel atomkrig, svarede han: 'Man sikrer det politisk-industrielle lederskab og en vis procentdel af befolkningen; sørger for, at man tilføjer fjenden endnu mere ødelæggende skade, end fjenden tilføjer én; så har du en vinder.' De har tænkt sig at bruge atomvåben i Irak Det vil starte et nyt atomkapløb på kloden - bare tusind gange værre end før, før Bush viser vejen til også at bruge dem.

9.
Irak er kun begyndelsen.

Iran, Libyen, Nordkorea, Kina, Pakistan, Saudiarabien, Cuba nævnes som kommende jagtbytte. Tyskland er også på listen nu. Frankrig er på vej. Og Paven.........

Hele projektet er jo sygt, Hr. Statsminister. Men hvormange mennesker skal lide og dø, hvor stor en del af kloden skal lægges øde? Det er det sporgsmål, der gør, at så mange mennesker vil stoppe denne proces inden den går helt i spin. Du burde virkelig lytte, Hr. Statsminister. 30 millioner mennesker prøver at få bl. a. dig til at forstå.

Hver dag er afgørende nu. 'England trækker sine borgere hjem fra Irak.' 'Amerikanere opfordres til at forlade Kuwait.' Sker katastrofen, og Irak, verdens ældste kulturnation, endnu engang smadres til pindebrænde af et medlem af Bush-familien, ser vi - bag paddehatteskyerne - omsider konturerne af 'Den Nye Verdensorden'.

The Fortunate Son, der på bekostning af bedre kvalificerede fik adgang til universitetet uden at læse; som fik præsidentembedet uden at være valgt; Den Lykkelige Søn vil da erstatte Gud, Allah, FN, Karl Marx, den amerikanske forfatning, den danske grundlov og tyngdekraften. United Nations Of America. Der Er Et Yndigt Land udgår til fordel for Stars And Stripes. Vi bliver alle kurdere for Vorherre.

10.
Jesus: Lad De Små Børn Komme Til Mig.
G. W.: Intet Barn Vil Blive Ladt Tilbage.

Hr. Statsminister, ved du, at over 10 millioner amerikanske børn allerede nu ER blevet ladt tilbage i håbløs fattigdom, uden skolebøger, med forældre der ikke har råd til at tage mad med hjem? Altsammen fordi milliarderne via militærets udgiftskasse via Halliburton og General Electric på forunderlig vis finder over i vennernes lommer, jf. Enron. Det er en god fidus. G. W. Bush har et militærbudget der svarer til de næste 15 nationer på listen. Tilsammen.

11.
Men, Hr. Statsminister. Vil det blive en succes? Er der ikke en lære at drage fra USAs nederlag i Vietnam? fra Hitlers fald? Romerrigets undergang? jeg tør næsten ikke sige det: er der ikke en lære at drage fra Farum Boldklub?? Kan penge alene afgøre historien?

12.
hr. Statsminister. Du sagde noget i retning af, at demonstranterne hjælper Saddam Hussein og hans diktatur. Ved du hvad, Anders? (Ja undskyld, men da I deroppe altid kalder Saddam Hussein for Saddam, går jeg ud fra at I allesammen har drukket dus engang i de gode gamle dage, da Saddam var blandt vennerne, så jeg tillader mig den frihed...) ... Ved du hvad, Anders, jeg må tilstå at vi har gennemskuet denne lille smarte detalje med 'Saddams diktatur' og 'Saddams rædselsregime', der udsendes koordineret i USA, Danmark, England og et par andre steder. Det er lidt pinligt at måtte sige det, men det er altså klart for ethvert barn, at I meget gerne vil aflede opmærksomheden fra de rædsler I selv roder med.

Lad os lige slå helt fast: Sagen drejer sig ikke om Saddam Hussein eller hans diktatur. Det irakiske folk skal nok finde vejen til det demokrati, de vil have, når Bush-familiens intriger stoppes. De fredsvagter, som netop nu er i Irak, fortæller, at de irakiske børn bekymret spejder op mod himlen. Og det er ikke Saddam Hussein, de frygter at se komme flyvende deroppe. Det er amerikanske, engelske, danske bombemaskiner, de er bange for.

Er vi ikke først nødt til at stoppe den mere akutte trussel fra jeres ulovlige massedestruktionsvåben og snart 250.000 opmarcherede tropper?

13.
En intern FN rapport er netop lækket til offentligheden. Den fortæller bl. a., at 1,26 millioner børn vil dø i jeres aggressionskrig. Det er 1/3 af Iraks børn.

Anders Fogh Rasmussen. Tænk hvis de 1,26 millioner små lig en dag ligger på trappen op til dit ministerium, som det blev mødrenes tradition i Pinochets Chile. 1,26 millioner små tamburiner der ringler for dine ører så du knap kan få din skønhedssøvn.

I forvejen er der de over en halv million små, der badet i deres familiers tårer døde som følge af SANKTIONERNE, der sørgede for, at kloakkerne, vandværkerne og hospitalerne, som blev smadret i Golfkrigens allerførste timer, endnu aldrig har kunnet repareres. 1,76 millioner små tamburiner for dine ører, Hr Statsminister?

14.
Og - hvornår vil du gå til FN med de diktaturer, I kalder 'vennerne'? F. eks. Kuwait, hvor millioner af arbejdere fra Filippinerne m. m. lever som slaver - kan tæves, voldtages, udbyttes efter behag? Husker du, hvordan Kuwaits 'kongefamilie' blev indsat af det britiske kolonistyre for at underminere Irak, dengang, Irak var så fræk at nationalisere sin olie for at give befolkningen strøm, vand, skoler, skrive digte og spille på violin?

15.
Alle 30 millioner demonstranter 15. februar ønsker at Irak befrier sig for eventuelle masseudryddelsesvåben, og FN inspektører er effektive. De destruerede i halvfemserne flere irakiske våben end hele Golfkrigen. Og uden at slå et eneste barn ihjel.

Hr. Statsminister, er du uenig, når vi mener, at ikke kun Iraks, men ALLE masseudryddelsesvåben bør udryddes? Vi mener det meget alvorligt. Vi har, Hr. Statsminister, demonstreret mod Chiraqs prøvesprængninger på stakkels Moruroa, mod USAs og Sovjetunionens atomvåben. Modige fredsaktivister blokerer netop nu masseudryddelsesvåben i England. At udrydde masseudryddelsesvåben med masseudryddelsesvåben er, med et folkeligt amerikansk udtryk, 'like fucking for virginity'.

16.
Kunne du ikke i stedet sikre, at FN befris for Bush klanens ugenerte trusler og bestikkelse i baglokalerne? Foregik det i byrådet i Sønder Omme, havde politiet forlængst arresteret hele banden. Tænk hvor fedt, hvis du ordnede, at våbeninspektørerne efter Irak fortsatte på turné, så vi kunne komme af med gift og atombomber i Pakistan, Indien, Israel, Tyskland, Frankrig, USA..... Det miltbrand-pulver, nogle daværende Bush-modstandere i kongressen modtog pr. post, var fra den amerikanske hær. Ikke fra Osama eller Saddam. I stedet for Saddams 12 tomme skaller har G. W. 12.000 fyldte, skudklare atomsprænghoveder stående. Yes. I USA ville der virkelig være fangst.

17.
Kunne du ikke også stoppe de engelske og amerikanske bombemaskiner, der i årevis har spredt død og ødelæggelse i de såkaldte flyveforbudszoner i Irak? Nogle tror, at forbudszonerne er noget, FN har beordret. Du ved bedre. Flyvningerne provokerer, krænker Iraks luftrum. Slår folk ihjel lige så ulovligt. Men når Irak prøver at forsvare sig lidt en gang imellem, så siger I, at det er Irak der krænker flyforbudszonerne??

Og hvis endelig en dag FN var nødt til at bruge militær magt mod nogen - så burde du da sørge for, at FN planlægger noget så utroligt vigtigt i et FN-samarbejde, hvis højeste mål er at undgå at skade mennesker og civile installationer. Som det er nu, sidder en afstumpet Donald Rumsfeld med hånden på startknappen til en bombning af Bagdad af størrelse som Hiroshima. Inklusive atomvåben. Du må handle hurtigt, Hr. Statsminister.

En krig mod Irak er lige kriminel, hvadenten det lykkes at få Chiraq med på holdet eller ej. mener du at kunne dække dig bag en FN-resolution, som bliver lige så kriminel?

Bøjer sikkerhedsrådet sig, har nationerne ikke længere noget forum for international forståelse, fred og retfærdighed. Bush-klanen får det, de har manøvreret henimod i alle de år de chikanerede FN og f. eks. undlod at betale kontingent: al magten til Det Hvide Hus.

Kan du ikke se nu, at det er antikrigsbevægelsen, der forsvarer FNs charter og overlevelse?

18.
Hr. Statsminister, hvorfor skal jeg gå og skamme mig over at måtte høre på det lokale TV, at der i øjeblikket kun er et par lande tilbage, som aktivt støtter krigsidiotien, hvoriblandt - DANMARK! Og det lige efter den største fredsmanifestation i Danmark siden befrielsen! Holger Danske ville rotere med skægget i postkassen og sværdet i klemme i en knast i gulvet!

19.
Endnu en virkelig hastesag, du bør tage dig af - dag og nat: det igangværende folkemord på palæstinenserne - og inden det fuldbyrdes i endnu en uhyrlig massakre og fordrivelse. Generation efter generation af palæstinensere er blevet snydt for deres barndom, liv, fred, lykke, hjem. 300 år gamle oliventræer rives op af israelske soldater; små børn skydes ned. Huse væltes ned over gamle kvinder.

Sålænge dette spørgsmål ikke er løst, lider samtlige folk i regionen. Inklusive Israels jøder. Ja, alle jordens folk lider. FN vil være en skygge af sig selv, sålænge Sharon, som allerede én gang er dømt i selve Israel, hver dag overtræder flere hundrede FN-resolutioner om masseudryddelsesvåben, besættelse, folkeret, menneskerettigheder. Og mellemøstens diktaturer bliver stående.

Du burde sige til din ven Bush, at den bistandshjælp på 15 - 20 millioner dollars OM DAGEN, Sharon får til at holde sammen på sit apartheidsystem, bør bruges til at reparere USAs forsømte skoler. Sker det, vil Mellemøsten forvandles. Tænk hvor fantastisk, hvis en dag blege danskere kan sidde på en hyggelig arabisk fortovscafé i solen i Beirut. Nye utrolige muligheder - og du kunne blive en stor statsmand!

20.
Nu hænger du og dine venner og jeres visionsløse tankegang som en gammel rusten jernkugle om benet på en menneskehed, der allerede er lysår forude for jer. Som den gamle Mandela, der står frisk som en teenager og taler jer midt imod - med et glimt i øjet I nok aldrig vil ku' fatte. Almindelige folk ved det: at livet kan leves uden grådighed, uden uretfærdighed, uden vold og uden krig - og - at DET FAKTISK GODT KAN LADE SIG GØRE! Vi kan godt! Men se hvordan hele kloden pludselig er ved at gå op i limningen. I kan bare ikke lede noget mere uden at det går galt.

Krigsmodstanden er hverken naiv eller tossegod. Når almindelige mennesker sætter sig i bevægelse for demokrati, retfærdighed, kærlighed og fred, er det fremtidens kultur, du allerede ser.

Grin du bare. Det er OK. Vi andre, den gigantiske folkelige bevægelse i Danmark, England, USA, hele Europa, hele verden, er forenet om at prøve at forhindre, at millioner af mennesker skal lide og dø uden nogen mening. Forberede en verden uden vold og krig med denne verdensomspændende bevægelse som første sejr - en verden, hvor der er mad og skolebøger nok, hvor terror og krig er fremmed. Hvor israelske og palæstinensiske børn kan lege sammen under oliventræerne. Hvor vi mennesker får lov at glæde sig over hinanden uden angst - bruge menneskets vilde og utrolige kreativitet til at rydde op efter jeres æra og gøre kloden bedre og bedre for alle.

Kender du Martin Luther Kings bemærkning? 'Vi mennesker har valget mellem at leve sammen som brødre - eller dø sammen som idioter'.

- End -