UK
 

UK: Ministre fik besked om at finde på "undskyldning" for krig mod Irak

Af Michael Smith

"The Times" 12 juni 2005

Nye regeringspapirer, afsløret af The Times, viser, at Bush og Blair aftalte Irak-krigen på et topmøde på Bush's ranch i Texas i begyndelsen af april 2002 - og at britiske ministre fik besked om at finde på en god undskyldning for at starte en ulovlig krig

Artiklen på engelsk
Ministers were told of need for Gulf war ‘excuse'

Ministre blev i juli 2002 advaret om at Storbritannien var forpligtet til at tage del i en amerikansk ledet invasion af Irak,og at de var nødt til at finde en måde at lovliggøre den på.

Advarslen sagde iflg et lækket regeringspapir, at Tony Blair under et topmøde på præsident George W. Bush´s Texas ranch tre måneder tidligere allerede havde indvilliget i at støtte en militær aktion for at fjerne Saddam Hussein Iflg. en orienterende briefing af deltagerne på et møde for Blair´s inderkreds d. 23 juli 2002 var det (fordi et regimeskift påtvunget ved krig er ulovligt) "nødvendigt at skabe betingelser", som lovliggjorde den.

Se
Cabinet Office paper: Conditions for military action (July 21 2002)
Sunday Times June 12th 2005

Se også
The secret Downing Street memo (July 23 2002)
Sunday TimesMay 1st 2005

Dette var nødvendigt, fordi det amerikanske militær, selv hvis ministrene besluttede, at Storbritannien ikke skulle tage del i en invasion, ville bruge britiske baser. Dette ville automatisk gøre Storbritannien meddelagtig i en hvilkensomhelst amerikansk aktion.

"Amerikanske planer forventer, som et minimum, brugen af britiske baser på Kypern og Diego Garcia" advarerede orienteringsskrivelsen. Dette var ensbetydende med, at spørgsmålet om lovlighed "ville gøre sig gældende uanset hvilken mulighed ministrene valgte, hvad britisk deltagelse angår".

Skrivelsen blev fordelt til de tilstedeværende på mødet, deriblandt Blair, Geoff Hoon, daværende forsvarsminister, Jack Straw, udenrigsministeren og Sir Richard Dearlove, daværende chef for MI6. Det fulde referat af mødet blev offentliggjort i Sunday Times sidste måned.

Iflg. dokumentet var den eneste måde, hvorpå de allierede kunne retfærdiggøre em militær aktion, at sætte Saddam Hussein i en situation, hvor han ignorerede eller forkastede FN´s ultimatum, der beordrede ham til at samarbejde med våbeninspektørerne. Men det advarede om, at dette ville være vanskeligt.

"Det simpelthen muligt, at et ultimatum kunne blive udformet i formuleringer, som Saddam ville forkaste," hedder det i dokumentet. Men hvis han accepterede det og ikke angreb de allierede, ville det være "højst usandsynligt", at de opnåede den juridiske retfærdiggørelse, som de behøvede.

Antydningerne af at de allieredes brug af FN til at retfæriggøre krig er i modstrid med Blair og Bush´s påstande, der blev gentaget under deres Washington møde i sidste uge, om at de henvendte sig til FN for at undgå at være nødt til at gå i krig. Angrebet på Irak satte endeligt ind i marts 2003.

Orienteringsskrivelsen har med sikkerhed føjet sig til presset særlig på den amerikanske præsident som følge af den belastende afsløring af, at Bush og Blair var enige om regime change i april 2002 og derefter søgte en udvej til at retfærdiggøre dette.

Der har, fremkaldt af sidste måneds publikation af referaterne i Sunday Times, rejst sig en voksende protesstorm i Amerika, En hærskare af borgere, deriblandt mange internet bloggere har krævet at blive orienteret om, hvorfor Downing Street memo´et (ofte forkortet til "the DSM" på websider) stort set er blevet ignoreret af de amerikanske mainstream medier.

Det Hvide Hus har nægtet at reagere på et brev fra 89 demokratiske kongresmedlemmer, der spørger om det var sandt - som Dearlove fortalte juli mødet - at "efterretningsvæsenet og facts blev "fixet" (tilrettelagt) omkring politikken" i Washington.

Downing Street memo´et brød først igennem sidste uge, efter at det var blevet taget op på en fælles Bush-Blair pressekonference, der tvang premierministeren til at insistere på, at "the facts ikke på nogen måde blev ´fixed´"

John Conyers, det demokratiske kongresmedlem, som formulerede brevet til Bush, har nu skrevet til Dearlove og bedt ham sige, hvorvidt det var korrekt, at han mente, at efterretningen var blevet "fixed" omkring politikken. Han spurgte også den tidligere MI6 chef om, præcist hvornår Bush og Blair var blevet enige om at invadere Irak, og hvorvidt det er sandt, at de var enige om at "fabrikere" FN ultimatum'et med henblik på at retfærdiggøre krigen.

Han og andre demokratiske kongresmedlemmer har planer om at gennemføre deres egen høring torsdag med vidner deriblandt Joe Wilson, den tidligere amerikanske ambassadør, som rejste til Niger for at undersøge påstande om, at Irak søgte at købe uraniummalm til dets atomprogram.

Frustreret over det Hvide Hus's afslag på at svare på deres brev, har kongresmedlemmerne udformet en website - www.downingstreetmemo.com - for at samle underskrifter på en henvendelse, der forlanger de samme svar.

Conyers lovede at aflevere den til Bush, så snart den nåede op på 250.000 underskrifter. Fredag morgen havde den allerede nået mere end 500.000 med forventning om 1 mio, når han afleverer den til det Hvide Hus på torsdag.

AfterDowningStreet.org er endnu en website, oprettet som resultat af memo´et, der opfordrer til dannelsen af en kongreskomite med henblik på at overveje, hvorvidt Bush's handlinger som beskrevet i memo'et, udgør grundlag for en rigsretsag.

Det har væltet ind med besøg af folk, der er vrede over, hvad de opfatter fortielsen af memo'et som medie-selvcensur. Det hævder at have tiltrukket mere end 1 mio hits om dagen.

Democrats.com, endnu en website, tilbød endda $1000 til enhver journalist, som kvisser Bush om memo'ets indhold, selvom Reuters reporter, der stillede spørgsmålet sidste torsdag, ikke var opmærksom på belønningen og ikke har til hensigt at stille krav om den.

Anklagerne for medie selvcensur er blevet bakket op af Washington Post, New York Times og National Public Radios ombudsmænd, der har sat spørgsmålstegn ved manglen på opmærksomhed for de referater, de har modtaget fra deres organisationer.

Se også
New Charge Undermines Blair Claims on Iraq War
The Independent 27 February 2005 - truthout

The Crawford Deal: did Blair sign up for war at Bush's Texas ranch in April 2002?
The Independent 27 February 2005 - Information Clearing House

Se også
Hvornår aftalte Fogh Danmarks medvirken i Irak-krigen med George W. Bush ?
Stop Terrorkrigen 16. maj 2005

Oversættelse: Hans Pendrup

- End -