Fredsbevægelse
 

Vi vil ikke leve i et overvågningssamfund og en politistat

NEJ TIL TERRORPAKKEN!
NEJ TIL TERRORLOVGIVNINGEN!

Stop Terrorkrigens tale ved manifestationen mod terrorpakken ved Christiansborg 30. maj 2002

Den terrorpakke som regeringen og langt størstedelen af folketinget ønsker at vedtage i morgen, er en direkte følge af den USA ledede "krig imod terror".

Efter begivenhederne den 11. september, har Bush og co. på udspekuleret og kynisk vis spillet på frygten for terrorisme. Først erklærede Bush-regeringen sin "krig imod terror", og i lyset af denne blev tusinder af arabere og muslimer forfulgt og fængslet i USA. Samtidig blev der indført voldsomme stramninger af lovgivningen, bl.a. den berygtede "Patriotiske Lov" og der blev oprettet særlige militærdomstole.

Kenneth, Stop Terrorkrigen

Bush erklærede overfor hele verden at "enten er I med os eller også er I imod os!" Med denne pistol i ryggen, blev en række lande i Centralasien tvunget til at støtte USA. Derefter blev krigen og bombardementerne imod Afghanistan indledt, især med støtte fra EU-landene, herunder Danmark. USA har offentliggjort terrorlister, oprettet en koncentrationslejr på Guantanamo-basen i Cuba, sendt kamptropper til Filippinerne og truer nu med fornyet krig imod Irak. USA har fået gennemtrumfet en terror-resolution i FN's sikkerhedsråd. I forlængelse af dette, og under pres fra USA, kom EU's rammeaftale om terrorisme. Og på trods af Danmarks undtagelser på netop det retlige område, så er den danske terrorpakke født ud af EU's rammeaftale, som altså igen er født ud af USA's terrorkrig.

Dette korte ræsonnement viser klart og tydeligt, at det er supermagten USA der sætter dagsordenen, at det er Bush og co. der definerer hvad der er terror og hvad der ikke er. Hvem der er terrorister og hvem der ikke er. Alt efter hvordan det nu passer til USA's verdensorden. Og det er først og fremmest konsekvenserne af Bush og co.'s politik, som nu med terrorpakken mærkes hel konkret her i Danmark.

Når dette er sagt, skal vi naturligvis ikke frikende den amerikansk-logrende skødehund Anders Fogh, og hans kumpaner i regeringen og folketinget. Terrorpakkens stramninger af bl.a. straffeloven, retsplejen og udlændingeloven passer fint i deres kram. Og det er netop det centrale spørgsmål i forhold til terrorpakken, at der nu indføres en helt ny terrorismeparagraf, med sin egen strafferamme, som giver regeringen, politiet og domstolene uanede muligheder for at stemple politiske modstandere og aktivister af forskellig slags med terrormærkatet.

Det vil være for omfattende at gå ind på detaljer, hvad angår terrorpakkens definition af terror. Men enhver vil kunne konstatere, at der er tale om en gummidefinition, der i praksis vil gøre det meget let for den siddende regerings justitsminister, at finde et påskud til at give politiske modstandere, organisationer og personer terrorstemplet. Når det bliver op til justitsministeren, så ved vi også godt at det i praksis bliver op til politiledelsen og efterretningstjenesterne. Vi skal ikke stole på politikernes forlorne forsikringer, om at terrorpakken vil blive brugt med forsigtighed og omtanke af regeringen. Og vi har god grund til ikke at gøre det, for hvor tit har vi ikke oplevet at skiftende justitsministre og det danske politi kriminaliserer aktivister af forskellig slags, og udråber dem som "terrorister".

Det er ofte sket når faglige kampe spidser til, som under Ri-bus konflikten i 90'erne. I 80'erne gentog det sig gang på gang i forbindelse med BZ-bevægelsens kampe. Sågar studenteraktivister fra Studenterhuset, er tidligere blevet udråbt til "terrorister". Dele af den voksende anti-globaliseringsbevægelse, forsøges også kriminaliseret og udråbt som "terroristisk". I det hele taget har det danske politi og efterretningstjeneste en lang tradition for at opildne et terrorhysteri, ikke mindst overfor udlændinge der er flygtet her til. Det seneste og meget aktuelle eksempel på terrorhysteriet, er at der nu er nedlagt demonstrationsforbud i indre by under Danmarks EU formandskab. Et andet er, at det er blevet uhørt vanskeligt at få demonstrationstilladelse foran den amerikanske ambassade i København, hvilket vi i STOP TERRORKRIGEN selv erfarede forud for vores demonstration den 20. april i år.

I Danmark har vi en lang tradition for at støtte nationale befrielseskampe og sociale revolutioner rundt om i verden. Med terrorpakken er vi i realiteten helt derude, hvor folk ikke engang i ord kan udtrykke støtte, eller for den sags skyld samle penge ind til en sag eller en handling, som regeringen definerer som "terroristisk". Tværtimod kan det give op til 6 års fængsel. Oven i dette kommer alle de tiltag der bringer Danmark et stort skridt videre ind i overvågningssamfundet, muligheden for at udlevere danske statsborgere til andre lande og stramningerne af det mange i forvejen betegner som "verdens hårdeste udlændingelov".

Vi må derfor konstatere, at det folketinget vil vedtage i morgen, ikke er en anti-terrorpakke - men en terrorpakke! Ikke er anti-terrorlovgivning - men terrorlovgivning! Hvorfor? Fordi terrorpakken og terrorlovgivningen er skabt for at terrorisere os, mistænkeliggøre os, overvåge os og skræmme os. Og angribe vores demokratiske rettigheder som ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og organisationsfrihed. Og ikke mindst, terrorpakken angriber og kriminaliserer retten til at gøre oprør imod undertrykkelse og uretfærdighed.

Vi lever i stormfulde tider. Krigsstiftere som Bush, Blair, Putin og Sharon slår sig løs. Danmark er en velvillig deltager og spiller med som en aggressiv og krigerisk magt. En vedtagelse af terrorpakken vil blot understrege dette endnu tydeligere. Det er nu derfor op til alle progressive kræfter, at forøge indsatsen og kampen, og gå imod denne reaktionære udvikling, gå imod USA's terrorkrig, gå imod terrorpakken og terrorlovgivningen. Vi vil ikke leve i et overvågningssamfund og en politistat.

NEJ TIL TERRORPAKKEN!
NEJ TIL TERRORLOVGIVNINGEN!

NEJ TIL USA'S TERRORKRIG!
NEJ TIL DANSK KRIGSDELTAGELSE!

DET ER RIGTIGT AT GØRE OPRØR!
FOR GLOBAL RETFÆRDIGHED!

-End-