Fredsbevægelse
 

"INGEN KRIG MOD IRAK"

Initiativet 'Ingen krig mod Irak' er en koalition af organisationer og bevægelser, dannet på et bredt indkaldt møde den 4. september 2002 for at synliggøre den klare modstand i den danske befolkning mod en ny Irak-krig gennem en demonstration på den internationale aktionsdag 26. oktober 2002.

Det udarbejdede et politisk grundlag for demonstration ved den amerikanske ambassade og Christiansborg - og arrangerede samatidig på initiativ af Savage Rose en fredskoncert i forlængelse af demonstrationen.

Se grundlaget for initiativet her.

Demonstrationen og koncerten blev tilrettelagt som et bredt arrangement. Så mange organisationer som muligt opfordredes s til at tilslutte sig som medarrangører/anbefalere. En bred vifte af talere på demonstration repræsenterede bl.a. den politiske, den faglige og den kunstneriske verden.

Talerne kunne derfor have forskellige bud på situationen, men tilsluttede sig grundlaget. Indenfor grundlaget var der parolefrihed og deltagerne opfordredes til at synliggøre mangfoldigheden i krigsmodstanden.

Demonstrationen og Fredskoncerten i København blev en stor succes, hvor Initiativet 'Ingen krig mod Irak' opfordrede til at fortsætte opbygningen af modstanden mod Irak-krigen ved

- at danne antikrigsgrupper på uddannelsessteder og skoler, arbejdspladser, på by- og kvartersplan, lokalt og rundtom i landet

- at der også i fremtiden organiseres større samlende manifestationer, som 'Ingen krig mod Irak' vil søge at koordinere

- at krigsmodstanden synliggøres fra den første dag en evt. krig kommer ved den nærmeste kl. 20 efter et krigsudbrud at møde op på rådhuspladsen i ens by over hele landet

På et opsummerende møde i arrangørkredsen den 29.10.02 besluttedes det at fortsætte initiativet som en koalition (netværk) af partier og organisationer med henblik på større samlende initiativer og aktioner, herunder landsdækkende, på basis af det politiske grundlag, som blev fastlagt op til demonstrationen og fredskoncerten og på basis af et kortfattet strukturforslag, der skal vedtages på et nyt møde i initiativet mandag den 11. november.

Man besluttede at opfordre til at fredag den 29. -lørdag den 30. november bliver lokale aktionsdage på landsplan for INGEN KRIG MOD IRAK med initiativer på skoler, uddannelsessteder, gader og stræder - alt efter fantasi og kræfter.
Initiativet vil arbejde for at sikre forskelligt oplysningsmateriale.

Desuden besluttedes at markere modstanden mod en ny krig mod Irak i forbindelse med EU-topmødet den 12-14. december. Bl.a. ved at indgå i en fredsblok i forbindelse med Folkemødet den 14. december.

Kontakt og yderligere oplysninger:

Jørn Andersen - Tlf. 40 30 02 10 - email jorn.a@email.dk
Dorte Grenaa - Tlf. 35 42 26 86 - email dortegrenaa@yahoo.dk
Helge Bo Jensen - Tlf. 33 93 33 24 (Enhedslisten) - email ELLAND@ft.dk

Initiativtagende organisationer:
APK, Den Irakiske Menneskerettighedsforening , DKP, DKU, Enhedslisten- de rød-grønne, FredsVagtens Venner, IS/U, Kvinder for Fred, Lad Iraks Folk Leve, SFU - København, Stop sanktioner og krig mod Irak,Socialistisk Unghdomsfront SUF, Stop Terrorkrigen.

Anbefalere pr. 23.10.02:

Aldrig Mere Krig, Aktive Modstandsfolk, ATTAC, BUPL afd. 3., Dansk Magisterforening sektion 50 Aalborg, Dansk-Filippinsk Solidaritetskomité, Den Irakiske Menneskerettigheds Forening, Folkebevægelsen mod Nazisme, Fredsvagtens Venner, Freds- og Solidaritetsgruppen for Herlev-Gladsaxe, Fredsskattefonden, Internationalt Forum, Irakisk Turkmanisk Kulturforening, Jernbanearbejdernes Fagforening, Kommunale Lønarbejdere i Storkøbenhavn, Kunstnere for fred, Kvinder i sort, Kvinder for fred, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Lad Iraks folk
leve, Malernes Fagforening i Stor-københavn, Murersvendenes fagforening for København, SiD, Bryggeriarbejdernes Fagforening for Kbh. og omegn, SL Køben-havns Amt, SL København og Frederiksberg kommuner, Stop sanktioner og krig mod Irak, Stop Terrorkrigen, Sømændenes Forbund, Træ-Industri-Byg Afd. 27 København, APK, Autonomikollektivet, DKP, DKP/ML, DKU, Enhedslisten, Enhedslisten i Brønshøj-Husum-Vanløse, IS/ISU, KPiD, Rød Ungdom, SF, SFUKøbenhavn, SUF, Workers Communist Party of Iran

Støtte indbetales på giro (regnr. 1199): 10005663, Ingen krig mod Irak

Hjemmeside med materialer:
http://www.jorna.dk/ingenkrig/

Løbeseddel for demonstrationen 26. oktober 2002 med grundlag og anbefalere (sidste version, pdf)

Anmnonceappel med underskrivere
Metro X-press 21.10.02 (pdf)

Annonce i Information 25.10.02 (pdf)

Appel om støtte til annoncering

Grundlag

Logo'er:

stopwar.gif
stop_the_crazy_man.gif
stop_the_crazy_manth.gif

Referater fra fællesmøderne før den 26. oktober:

Referat fra mødet 21. okt. 2002

Referat fra mødet 11. okt. 2002

Referat fra mødet 3. oktober 2002

Referat fra mødet 24. sept. 2002.

Referat fra mødet 12. sept. 2002.

Referat fra møde 4. sept. 2002

- End -