Fredsbevægelse
 

Hilsen 26. oktober

fra Ulla Røder

FYLINGDALES
****STAR PEACE CAMP****

Ulla Røder var forhindret i at tale ved demonstrationen INGEN KRIG MOD IRAK i København den 26. oktober - men sendte denne hilsen til alle fredsdemonstranter i Danmark:

Vi ønsker at leve sammen fredeligt og uden vold i et åbent samfund med rimelige levevilkår til alle, men vi bliver mere og mere begrænset i vores muligheder for at leve således.

For eksempel bruger USA deres spionbaser rundt om i verden, som Menwith Hill
og Fylingsdales til deres påståede kamp imod terrorismen, men sideeffekten er, at vores frihed bliver mere og mere indskrænket og truet, hvis vi tillader udviklingen at fortsætte ad det spor. Kontrol og overvågning fratager os vores civile rettigheder og frihed. På en måde er vi i færd med at grave vores egen grav og vil snart se os selv leve i et samfund ligeså undertrykkende som nogle af de regimer, som vi startede med at ville af med fordi sådanne regimer gøder jorden for de terrorister vi vil bekæmpe.

Vi skal, vil og måhave frihed til at leve i åbne samfund, uden at skabe frygt og trusler mod andre. Vi må turde stå frem og modstå den konstante propaganda, som vi må lægge ører til for en krig mod Iraq. En propaganda, der får det til at lyde som om hele verden skulle dele Mr. Bush og Mr. Blairs interesser. Det gør hele verden langtfra.

"Krig mod Terror må fortsætte", sagde den Australske Statsminister efter terrorangrebet den 12. oktober på Bali, Indonesien. Tony Blair følger USA med logrende hale, men det lader oven i købet til, at han er enig i at det ikke er sikkert at have atomvåben og at disse masseødelæggelsesvåben bør nedrustes. Citat fra The Guardian 17/10-2002: "De fleste folk forstår, at det ikke er sikkert for verden at have kemiske, biologiske eller potentielle atomvåben, og de forstår, at verdenssamfundet er nødt til at gøre det klart, at han (Saddam Hussein bliver nødt til at nedruste disse våben". Der er nu noget om påstanden, at når du peger en finger mod andre så vender der altid 3 fingre mod dig selv. Tony, hvad har du tænkt dig at gøre med Trident atomubådene hjemme i Storbritannien? Det samme kunne vi lige spørge de øvrige atomvåbenstater om samtidig.

Når det gælder brug af masseødelæggelsesvåben, så har USA allerede en lang rekord. Hvad med bomber med depleted Uranium, klyngebomber og USA's brug af napalm i Vietnam?

Hverken USA eller NATO alliancen har afholdt sig fra at have en førsteslagsstrategi med atomvåben og de bekymrer dem heller ikke synderligt at deres laboratorier på begge sider af Atlanten udvikler og producerer stadig mere og mere sofistikerede våbentyper til at beskytte deres globale økonomiske interesser og til at opnå Global kontrol og dominans til land, til vands, i luften og snart i rummet.

Som vores banner siger i Fredslejren i Fylingdales, hvorfra vi sender vores varmeste tak til alle der tager part i demonstrationen i dag:
Land, hav, luft og rummet tilhører hele menneskeheden.
(Det lyder bedre paa engelsk - land, sea, air and space, belongs to all the human race).

USA's krigshøge fører sig frem. Sønderbomber det ene land efter det andet. Kosovo, Afghanistan og nu Iraq vil blive bombet. Det ser ud til krigsmaskinerne og propagandaen overdøver de verdensomspændende protester, eller er man både døve og blinde. Blinde for konsekvenserne af krig. Døve når verdenssamfundet fortæller dem, at de er helt forkert afsporet.

Men een ting kan stoppe krige, og det er ikke at deltage i vanviddet.
Brug civil ulydighed og nægt at samarbejde i nogle som helst forhold, der har den ringeste tilknytning til disse krigsprojekter nu og i fremtiden. Nægt deltagelse i al produktion af militært materiel til den sidste uniformsknap.
Nægt at betale skat så længe dette vanvid fortsætter. Vi kunne boykotte franske vine, og jeg er sikker på, at vi også kan boykotte krigsindustrien.
Blokere deres fabrikker verden over, og deres affyringsbaser og "nervecentre" som Fylingdales og Menwith Hill.
Selvfølgelig koster det noget at engagere sig, men det koster mere ikke at protestere effektivt. Det kan koste dig din frihed og i yderste konsekvens gælder det dit og kommende generationers liv.

Kære venner fortsæt protesterne, og kom til vores lejre i England eller Skotland. 22. April 2003 i Faslane Scotland.
Info Trident Ploughshares og Ulla@fred.dk.

Mine tanker er hos jer og jeg vil sætte et banner op i Fylingsdales i morgen i solidaritet med jer derhjemme.

Med ønsker om fred til ALLE

hilsen
Ulla Røder

Fylingdales Star Peace Camp

Fylingdales kontrollerer missilerne når krigen går i gang også i Iraq.
Vi har brug for at være der.

- End -