Fredsbevægelse
 

Hvad er Danmarks holdning til udnyttelse af rummet til krigsformål?

Af Ulla Røder

Sendt til ansvarlige - bl.a. Folketingets forsvarsudvalg, Udenrigspolitisk Nævn og ministerierne

I 2005 skal ikke-spredningstraktaten på forhandlingsbordet igen. I den anledning er der et meget presserende emne, der ligger mig på sinde at få frem i debatten snarest. Såvel befolkningen som Folketinget kan ikke krybe udenom denne vigtige diskussion, der bør tages nu efter sommerferien inden den næste runde af ikke-spredningstraktatens forhandling næste forår. Hvad er egentlig regeringens holdning til udnyttelse af rummet til krigsformål? Hvordan kan bl.a. dansk industri, læreanstalter tage del i militære rum projekter. Kan vi det her i Danmark under iagttagelse af gældende traktater på dette område. NPT; ASAT, CTBT, Outher Space Treaty m.fl.?
Hvad siger vores eksperter på dette område hertil? Hvilke regler gælder herom helt nøjagtigt?

USA's langtidsplan (The Long Range Plan of April 1998) beskriver i detaljer de ændringer politisk, traktatmæssigt og ifølge aftaler, der er nødvendige for at muliggøre USA og allieredes strategiske planer for fælles brug af tropper (JOINT FORCE STRATEGI). USA har allerede fået bevillinger igennem til store dele af denne plan, som hvis alt går vel fra 2005 til 2012 skulle sikre USA kontrollen og kommandoen i fremtiden over vitale strategisk vigtige dele af de militære rum programmer og satellitter.

For at kunne fuldføre planerne skal USA have det internationale samfund til at skrotte og/eller ændre en hel del traktater og aftaler, med mindre USA ønsker at gå enegang, hvilket ikke er en mulighed så tidligt i planen.
USA føler sig truet af manglende forsvar af deres interesser med de våben de har, med mindre de vil bruge deres ulovlige atomvåben.
Desuden vil udgifterne overstige hvad skatteyderne vil være med til i USA ved siden af de allerede skyhøje militære budgetter.

Det er således en politisk varm kartoffel i USA og militæret gør alt, hvad de kan for at få det hele til at ligne kommercielle tiltag i rummet og for at få industrierne til at hente pengene til alt dette. Således har USA altså brug for allierede i hele dette projekt. Globale kampe kan jo heller ikke kæmpes af USA alene. Allierede til at samarbejde og i særdeleshed til at betale for begyndelsesfasen af dette kolossale projekt frem til år 2012-2020, hvorefter USA skulle have alt klar til at overtage den fulde kontrol og kommando over det rum baserede militære isenkram og over allierede tropper ude i verden.

Dansk Industri, firmaer som f.eks. Terma Elektronik A/S, Mærsk, DISA, Fl.Smith, sammen med Danmarks tekniske universiteter høster for tiden en masse roser for deres salg af viden og højteknologiske komponenter til USA militære rum program under USA's langtidsplan.

Desuden har Regeringens accept af en opgradering af Thule radaren også hjulpet bravt på planens gennemførelse, da missilforsvaret jo som sikkert bekendt udgør en lille del af den samlede Long Range Plan.

NATO's hurtigudrykkende tropper og en lang liste af materiel til elektronisk krigsførelse gør Danmarks militær totalt afhængigt af hele denne plan. Faktisk vil alle andre samarbejdspartnere i denne plan miste deres militære selvstændighed - som England for længst har måttet sande med hensyn til deres atomvåben og overvågningsanlæg. USA vil
bogstaveligt talt komme til at sidde på kontakten til deres computere til styring af tropper og våben mod deres mål.

Således er en meget stor del af Danmarks befolkning direkte berørt af denne plan. Derfor må vi også have mulighed for at stemme for eller imod de vedtagelser, som regeringen vil fremkomme med til næste forår under ikke-sprednings traktatens forhandling eller som et minimum kræve af vores politikere, at de spørger folket før de går med til nogen varige beslutninger om relaterede ændringer i allerede eksisterende traktater.

Fredsduer over det atombombede Hiroshima

Jeg opfordrer folk til at henvende sig til deres respektive partier og forlange en ordentlig debat (ikke som med missilforsvaret en udsendelse af en folder, der først skulle bestilles, udsendt så sent at kun de færreste havde en mulighed for at reagere herpå). Dette er vigtige beslutninger for vores fremtid og ordentlig oplysning er mere end påkrævet.

Skal vi bevare våbenkontrol - forbud mod atomvåben sprængninger af enhver art - også af USA's og England kommende miniatomvåben og andre masseødelæggelsesvåben under udvikling, herunder våben med kinetisk energi, mikrobølge-våben, EMP elektromagnetisk puls energi våben, laservåben, fusions bomber og hvad der ellers er i støbeskeen i USA.
Mere information kan hentes på FAS webside under anti-satellitvåben, US våben research og våbensystemer m.fl.

Den robuste jordgennemtrængende atombombe synes sammen med miniatomvåbenet at have fundet vej til fabrikkerne allerede i såvel USA som ngland (Aldermaston atomvåben fabrikken). Dette våben vil blive styret f samme langtidsplan. De vil blive styret af militære satellitter og fra USSPACECOM kommandobunker. Skal opsendelse anti-satellitvåben stadig være forbudt? Skal vi have ændret den traktat som allerede forbyder brug f rummet til andet end fredelige formål, eller skal vi kræve et regulært forbud mod våben i rummet (selv om at det er svært at bevise, a mange rum projekter kan erklære at have et dobbelt brug).

I så fald må der gives fuld garanti af producenter og kommercielle brugere, at udstyret alene anvendes til civile opgaver, og der bør indsættes egler for hvilke sanktioner snyd hermed vil medføre (også såfremt at USA kulle vælge at gå enegang). Det skulle betragtes som en forbrydelse mod menneskeheden at tiltuske sig adgang til global militær kontrol i rummet, samtidig med at USA gør alt for at forhindre andre i at kunne forsvare dem selv og deres vitale interesser.

USA kører deres propaganda krig mod terrorismen. Brug af tropper til bekæmpelse af terrorisme styret fra et vidtløftigt rum projekt er ikke løsningen. Dette projekts opbygning med industrien som samarbejdspartnere inviterer ligefrem de industrier, der ikke vinder i kampen om de kontrakter om salg af delkomponenter til højestbydende, herunder til potentielle terrorister og andre hårde drenge derude med hang til at lege med i krigsspillet.

I sin langtidsplan lægger USA ikke skjul på, at samarbejdspartnere gerne må være med til at lette byrden af omkostningerne for USSPACECOM i dette projekt, men ellers skal hav lov af USA før de kan anvende dette nye system. Jeg kan ikke se nogen steder i langtidsplanen, at USA direkte tilbyder en 100 % sikker beskyttelse under deres system til de lande der for tiden tilbyder deres samarbejde. Det afhænger af hvem, der er allieret den dag behovet opstår. Hvordan vil regeringen forsikre det danske folk, at dansk forsvar ikke længere blot er en illusion? Er det regeringens mål som USA's at gøre vores tropper til marionetter under USSPACECOM, USCINCSPACE eller US NCA, der kan bruges som fjernstyrede brikker på kontrolskærmene hos USSPACECOM?

Hvordan vil regeringen sikre Danmarks selvstændighed i fremtiden. Tænk hvis nu USA skulle blive ærgerlig over en eller anden bagatel efter at rummet nu er gjort til en del af USA's vitale interesser, som beskrevet mere udførligt i langtidsplanen. Det bliver nok ikke tilfældet med den følgagtige regering vi har lige nu, men forhåbentlig bliver den en dag skiftet ud med en selvstændigt tænkende regering. Den dan kan billedet jo godt tænkes at blive et andet, hvor Regeringen vil varetage Danmarks vitale folkeinteresser i stedet for at støtte de internationale
korporationer i deres magt og sende vores indtjening direkte til USA.

Skatteyderne betaler universiteter for forskning og sender udvekslingsstudenter til USA for at blive hjernevasket og indoktrineret i fremtidens rum tænkning og strategi. Firmaerne skovler profitter hjem udenom skatteyderne. (Alle firmaer, der bliver godkendt til at levere dele til USA militær er allerede under amerikansk kontrol, ellers ville de ikke gå gennem godkendelsen til at blive leverandører). Hvilken smart måde man således finansierer USA's militærbudget på! Når de danske forbrugere skal bruge rum baserede civil teknologi til
hospitalsudstyr, computer og anden kommunikationsteknologi, navigationsudstyr m.m. vil
USA så forlange brugerbetaling til ågerpriser, så vi kan betale regningen for USA's fremtidige vedligeholdelse af hele dette system, eller vil vi få nogle af skattekronerne retur igen? Eller bliver vi nødt til at acceptere at være blevet gjort til forbrugs-slaver.

Hvad gør vi nu lille Danmark? Mon vores ledere kan finde en ledestjerne og følge deres sunde fornuft. Jeg håber i hvert fald, at de nye studenter på Danmarks tekniske Universiteter ikke vil lade sig rive med, som folkene gjorde det i Manhattan Projektet, der med stor iver udviklede atombomben (begyndende med ren og skær videbegærlighed uden tanke for konsekvenserne af deres forskning i de forkerte hænder).
Mange af disse forskere har lige siden arbejdet aktivt for at få afskaffet atomvåben, indtil videre med lidet resultat desværre. De har måttet leve med resultatet af deres kreation af et monster til et masseødelæggelsesvåben lige siden.

I England er de første ansøgninger allerede på de lokale planlægningsmyndigheders bord. Tilladelser til at bygge faciliteter til produktion af den næste generations mini-atomvåben er allerede godt på vej og ligeledes en mega-laser-facilitet tilsvarende det nationale antændingsanlæg Californien, det såkaldte National Ignition Facility eller NIF.
I USA har man allerede godkendt finansieringen af den Robuste jordgennembrydende atombombe. Noget tyder på, at USA allerede har solgt skindet inden bjørnen er skudt. Måske er USA allerede klar til at rykke ud med hele propaganda-apparatet internationalt og købe sig til eller gennemføre de nødvendige traktatændringer med sædvanlige hårdtslående trusler om terrorister og masseødelæggelsesvåben hos alle de andre.

For at få de nye aftaler og traktater igennem vil USA så gerne gøre noget for rum miljøet siger de i langtidsplanen. Derfor kan de love at al gammelt rum skrot bliver ryddet op. Ikke fordi USA i virkeligheden bekymrer sig om miljøet deroppe, men fordi hvis de kommerciellesamarbejdspartnere i industrierne rydder op og betaler herfor, så bliver det langt billigere på langt sigt for USA at registrere og katalogisere, hvad der er fjendtlige mål i rummet og hvad der er skrot. Folkene ude på Fylingdales heden i England sidder allerede og rumsterer med en sådan registrering. De kan kende forskel på hvis handsker der er mistet i rummet påstår de. Endelig gør det selve processen at målrette våbnene deroppe langt lettere, hvis missilerne ikke skal styres rundt om alt for meget junk.

Det er måske her at USA tænker på at tildele EU en rolle i dette rum eventyr?
USA kan i hvert fald spare en masse penge og ressourcer i registrering af rum-skrot, der flyver rundt deroppe allerede. Det letter helt sikkert arbejdet senere for den strategiske kommando, når de skal øremærke allierede rum objekter og satellitter, eller når de skal have indstillet målsøgnings instrumenterne og rettet sigtet ind mod fjendtlige rum genstande i rum-hærens mega store nye computere og kontrolanlæg (Yderligere oplysninger herom, søgeord Stewardship Stockpile Program, ASCI, Scandia Laboratories.).

Er dette en sund løsning som Danmarks politikere vil indgå. Er denne løsning en langtidsholdbar overhovedet i kampen mod terrorisme, miljøødelæggelse og fattigdom i verden?
Der findes jo alternativer. Ellers ser det s.. ud til skydække på himmelen fremtiden. Jeg håber de af os, der stadig befinder os i jordhøjde fortsat kan nyde solen, månen og stjernerne uden at blive ekstra beskattet.

Juli 2004

Se også af Ulla Røder
Atomoprustning i Thule

Sæt Ulla Røder Fri

- End -