Fredsbevægelse
 

De danske soldater ud af Irak NU!

En opfordring til alle medlemmer af Folketinget fra Nej til krig

Pressemeddelelse fra Nej til krig
24. november 2004

Det danske folketing skal torsdag den 25. november tage stilling til en forlængelse af den danske deltagelse i krigen og besættelsen af Irak.
Førstebehandlingen af forslaget om forlængelse af den danske krigsdeltagelse viste et stort flertal herfor. Alle partier minus SF og Enhedslisten tilkendegav, at man vil stemme ja til mere dansk krig.

I den senere tid har Spanien, Holland, Ungarn og nu også Portugal besluttet at afslutte den militære tilstedeværelse i Irak. Danmark bør følge dette eksempel.

De danske krigsmodstanderes paraplyorganisation Nej til krig opfordrer alle folketingspolitikere uanset partitilhørsforhold til at stemme efter deres samvittighed og international lov og stemme Nej ved den endelige behandling.

Krigen mod Irak er en ulovlig aggressionskrig - som ifølge international ret er den største forbrydelse mod menneskeheden. Den blev indledt i strid med FNs charter. Mere end 100.000 civile irakere er blevet dræbt. Krigsforbrydelse og talløse menneskerettighedskrænkelser er fulgt i krigens kølvand - fra torturen i Abu Ghraib, til massakren på Falluja og likvideringen af sårede irakere.

Alle folketingsmedlemmer, der stemmer for forlængelse af den danske deltagelse i krigen, gør sig medskyldige i disse og kommende forbrydelser.

Nej til krig påpeger, at der aldrig kan forekomme noget, der bare ligner et demokratisk valg under besættelsen, den konstante trussel mod irakerne fra amerikanske tanks, raketter og massakrer og under en undtagelsestilstand. Et valg uden pressefrihed og med udelukkelse af store dele af befolkningen.

Nu siger man, at resultatet af en tilbagetrækning af besættelsesmagten kan blive en irakisk borgerkrig. Man undlader at fortælle, at det er besættelsesmagten, som har sat irakere til at slås mod hinanden ved at bevæbne og uddanne 'irakiske' militærstyrker, der bruges til at bekæmpe modstanden mod den ulovlige besættelse.
Forsvinder besættelsesmagten, vil det skabe mulighed for, at irakerne kan opnå en ny national enhed uden udenlandsk indblanding og uden krig mellem irakere indbyrdes.

Det danske folketing må indse, at det har handlet ud fra gale forudsætninger, da det besluttede at gå i krig, og drage konsekvensen.

- End -