Fredsbevægelse
 

Den politiske protest og ytringsfriheden:

Politisk aktion på anklagebænken

Statsadvokaten rejser tiltale mod Ulla Røder og fire andre antikrigsaktivister

Den 25. november 2004 behandlede folketinget forlængelsen af den ulovlige danske militære deltagelse i krigen og besættelsen af Irak. På trods af et flertal af danskerne også i dag er modstandere af krigen og den danske deltagelse var der et massivt flertal i folketinget for forlængelse af den danske støtte til USA's ulovlige og katastrofale krig.

Samtlige folketingets partier - regering og opposition, med undtagelse af SF og Enhedslisten - stemte for forlængelsen og bekræftede dermed den illegitime beslutning om dansk deltagelse i den uafsluttede aggressionskrig.

De danske krigsmodstanderes paraplyorganisation Nej til krig udsendte op til afstemningen i folketinget en opfordring til samtlige medlemmer af folketinget. Her hedder det:
"De danske krigsmodstanderes paraplyorganisation Nej til krig opfordrer alle folketingspolitikere uanset partitilhørsforhold til at stemme efter deres samvittighed og international lov og stemme Nej ved den endelige behandling.
Krigen mod Irak er en ulovlig aggressionskrig - som ifølge international ret er den største forbrydelse mod menneskeheden. Den blev indledt i strid med FNs charter. Mere end 100.000 civile irakere er blevet dræbt. Krigsforbrydelse og talløse menneskerettighedskrænkelser er fulgt i krigens kølvand - fra torturen i Abu Ghraib, til massakren på Falluja og likvideringen af sårede irakere.
Alle folketingsmedlemmer, der stemmer for forlængelse af den danske deltagelse i krigen, gør sig medskyldige i disse og kommende forbrydelser."

Se hele udtalelsen her

Udover at udsende det som pressemeddelelse og til samtlige partier markerede krigsmodstanderne deres protest foran Christiansborg, og med en aktion i folketingssalen efter debatten, da der skulle stemmes om forlængelsen.

Den kendte fredsaktivist Ulla Røder og de fire andre ville sikre, at folketingsmedlemmerne forstod budskabet fra den danske befolkning. Fra folketingets tilhørerloge blev løbesedler med Nej til krigs opfordring kastet ned i folketingssalen, mens fredsflaget med påskriften PACE blev holdt frem og dalede ned over medlemmerne. Aktivisterne råbte: Krigen er en forbrydelse! Krigsforlængelse en forbrydelse!To af aktivisterne fremviser Nej til krigs opfordring til folketingsmedlemmerne, mens fredsflaget svæver ned over salen

Alle fem blev arresteret, men løsladt ud på aftenen.

Nu har statsadvokaten udformet et anklageskrift mod de fem aktivister, der anklages for overtrædelse af straffelovens paragraf 137 stk. 2 ved 'i forening og efter forudgående aftale ved larm eller uorden at have forstyrret en offentlig samling i Folketinget, Rigsdagsgården, København, idet de fra tilhørerpladserne råbte og sang højlydt …¨ o.s.v.

Alle aktivisterne erklærer sig uskyldige. Det var en politisk aktion for at forhindre folketingets flertal i at begå en forbrydelse. En aktion på vegne af et flertal i den danske befolkning, som skammeligt var underrepræsenteret i folketingssalen.
Selvom anklagemyndigheden 'kun' kræver bødestraf, finder aktivisterne, at sagen er af principiel betydning: Den drejer sig om retten til politisk protest i afgørende sager, og om et forsøg på at forhindre en kriminel handling i at blive begået.

Advokat Bjørn Elmquist vil påtage sig at føre forsvaret for aktivisterne ved sagen i Byretten. Den er foreløbig fastsat til den 18. januar, men forsøges rykket til en lidt senere dato.
Aktivisterne opfordrer antikrigsbevægelsen og alle demokratiske kræfter i landet til at støtte op om retten til protest.

- End -