Fredsbevægelse
 

Forsvar den truede ytringsfrihed og retten til politisk protest

Kommunistisk Politik 18, 2005

Fra pressemødet 31. august efter første retsmøde i sagen mod de fem 'folketingsaktivister'.
Øverst deres forsvarer, advokat Bjørn Elmquist i samtale med Frank Grevil
Forrest en af folketingsaktivisterne, Klaus Riis fra Stop Terrorkrigen og Patrick MacManus, Foreningen Oprør.
Foto Birgit Unnerup

Ikke siden fascismens fremmarch i 30'erne i sidste århundrede har ytringsfriheden og retten til politisk protest været under stærkere angreb end i disse år. Terrorlove, skærpede terrorlove og senest EU's plan om at overvåge alle foreninger får Big Brother-samfundet den 'demokratiske politistat' til at ligge uhyggeligt nær.

Foghs Danmark ligger ikke bagerst, når det gælder nye skridt mod politistaten. Efter London-bomberne er der annonceret nye skærpelser af terrorloven og anklagemyndighed og politi søger at rejse en række gamle og nye sager, som kan forbindes med den oppiskede terrorfrygt.

Samtlige disse danske sager har imidlertid intet med terror eller international terrorisme at gøre. De handler om politisk protest ikke mindst protester mod dansk deltagelse i den ulovlige krig mod Irak.

På den baggrund havde de fem folketingsaktivister efter det første retsmøde 31. august indkaldt til pressemøde med deres forsvarer, advokat Bjørn Elmquist, samt en række af dem, som politiet har rejst sigtelser imod eller som Komiteen for et Frit Irak af reaktionære politikere kræves forbudt.

Det var whistlebloweren Frank Grevil, hvis appelsag nu behandles, Patrick MacManus fra Foreningen Oprør, der er sigtet efter en paragraf, der kan give op til 10 års fængsel, for støtte til påståede terrororganisationer, samt Carsten Kofoed, talsmand for Komiteen for et Frit Irak.

Nødvendigt at træde frem

- Det kræver mod at gå op mod den gradvise nedbrydning af retssikkerheden, understregede Patrick MacManus.

- Internationale retsprincipper om frihedskampenes legitimitet må forsvares. Vi må ikke lade os marginalisere til at acceptere et argument om, at statens sikkerhed går forud for menneskerettighederne. Politisk censur skal ikke indføres igen. Det er nødvendigt, at retsindige mennesker træder frem og står sammen imod udviklingen på trods af politiske uenigheder. Vi er i en situation, hvor forsigtighed og angst breder sig, hvor folk pålægger sig selvcensur på bekostning af deres rettigheder.

MacManus opfordrede ikke mindst progressive jurister til at danne front mod undergravningen af retssikkerheden:
- Der er brug for et retspolitisk offensiv, sagde han.

Carsten Kofoed, KFI

Carsten Kofoed fra Komiteen for et Frit Irak betonede behovet for, at der skabes en bred front til forsvar for de demokratiske rettigheder og imod terrorlovene, der tilsidesætter dem:

- Danmark er et krigsførende land, og netop derfor reageres der så hårdt imod protesterne mod den ulovlige krig i Irak. Under USA's krig mod Vietnam blev der i Danmark gennemført økonomiske indsamlinger til den vietnamesiske modstandskamp. Nu er Danmark i krig og den aktive protest skal undertrykkes.

Se mere om sagen mod folketingsaktivisterne og pressemødet her
En pligt at protestere når folketinget overtræder international ret

- End -