Fredsbevægelse
 

Er fredsflaget
anti-amerikansk?

Af Ulla Røder

Fredens sag må godt udbredes med Bush i nærheden:
Frifindelse i grotesk sag i Københavns Byret
Ulla Røder afholder workshop i civil ulydighed på International Ungdomslejr - se www.iul2006.net

Sidste sommer stod jeg en regnfuld aften oppe i Fredensborg med et af de kulørte fredsflag, som vajer hver dag inde på Fredsvagten på Christiansborg Slotsplads.

Det var åbenbart for meget for vores politi, særligt hvis det banner, der hænger inde på Christiansborg Slotsplads hver dag, blev rullet ud foran borgerskabet i Fredensborg. Der står ”Krig er Terror” på det banner. Men det nåede politiet altså aldrig at finde ud af den aften deroppe i deres iver for at fjerne mig.

Uagtet, at ORDENSMAGTEN, i anledning af præsident Bushs besøg, havde lavet gadeuorden i hele Fredensborg i dagevis, måtte jeg altså ikke forvirre gadebilledet med et banner. ”Ophænge anti-amerikansk propaganda”. Det var i hvert fald det, anklagen lød på. Jeg var blevet halet væk fra de nysgerrige blikke fra de omkringstående lokale beboere af fire civilklædte fra ”anti-terrorkorps Danmark” efter at have stået der med det lille kulørt PEACE-flag et par timer og lignet en druknet mus, til stor glæde for fotograferne, som åbenbart gik rundt og kedede sig gevaldigt, inden jeg ankom.Dansk politi mener at dette flag (på alle sprog) er anti-amerikansk ...
Det mener også at det er ulovligt at være antiamerikansk

Men Ulla Røder blev pure frikendt i Københavns Byret

 

Det kan være, betjentene senere fik styret deres nysgerrighed og fik taget et billede af banneret til sagen, mens jeg sad og kukkelurede ned på politistationen i celle 13, kaldt ”luksussuiten”, på Bellahøj Station. Der var i hvert fald en emsig fotograf, der absolut ville have et billede af mig, så mon ikke de også fik taget et snapshot af det formastelige banner tilhørende Fredsvagten. De må have haft travlt med noget, for de fik ikke bestilt den advokat, jeg bad dem om, og kl. 3 om natten kørte de mig lettere klatøjet til Vestre Fængsel og gav mig en fængselscelle at sove i (og et stykke italiensk brød med paprika på med ind i cellen).

Næste morgen, kl. ca. 7.30, blev jeg uden et ord – efter jeg allernådigst, efter gentagen høflig anmodning, fik lov at forrette min nødtørft – sluppet fri efter omkring 10 timers frihedsberøvelse. Jeg var stadig lidt klatøjet, men nåede da lige med til den store demonstration foran den amerikanske ambassade fire timer senere.

Nå, jeg fik et bødeforlæg for ingenting – som jeg nægtede at acceptere. Sagen endte i retten, og her var det første, dommeren spurgte om, da han læste papiret med anklagen: ”Hvad er det her med noget anti-amerikansk for noget?” Jeg havde lidt forestillingen om de lærde i Klods Hans-eventyret på nethinden, da betjenten, der blev afhørt, blot kunne sige ”Æh…”

Det korte og det lange var, at jeg trak et banner op af tasken, viste det til dommeren sammen med en kopi af en avisnotits fra Politiken, hvor en kriminalkommissær havde udtalt sig om mine ‘overtrædelser af loven'. Det beklagelige var, at det ikke var de overtrædelser, jeg var blevet anklaget for. Og man skal jo kun erklæres skyldig, når det er uden for enhver tvivl, at man er det.

Summa summarum: Frikendt – lød dommerens afgørelse. Og bøden på de 550 kr. kan politiet så kikke i vejviseren efter. De skulle i stedet betale sagens omkostninger, og måske kommer der en lille ekstra regning for frihedsberøvelse af en borger i 10 timer. Det skal jeg lige forhøre mig om, for det er ikke noget, jeg eller gider bruge kræfter på i mine sager. Men i disse tider, hvor retssikkerheden er ved at forsvinde, er det måske dobbelt så nødvendigt at føre sagen helt til ende, så de lærer, det har konsekvenser, når ORDENSMAGTEN glemmer, at de er til for borgerne.

Men jeg er glad for at være blevet frikendt. Politiet overreagerede og gik virkelig over stregen den dag, og det er ikke første gang, et banner er blevet fjernet ud af hænderne på mig herhjemme af en hidsig betjent. Det skete også inde på Christiansborg, dengang NATO-generalerne var på besøg.

Jeg ved ikke, hvordan vi kan lære disse politifolk at dæmpe deres nervøsitet lidt. Jeg tror, jeg skulle tilbyde dem et kursus i ikkevolds-træning sammen med vores andre aktivister, når den Internationale Ungdomslejr i Nordsjælland den 28/7 til 5. august 2006 går løs. Det ville de have stor gavn af – de kunne tage Christiania-staben med også ved samme lejlighed.

Formentlig er politiet blevet briefet forinden af lejrledelsen om disse mange hundrede udenlandske gæsters ankomst, så de kan tage det afslappet. Der bliver i hvert fald set frem til en fredelig, folkelig og festlig sommerlejr, hvor USA's globale terrorkrig, stigende fascisme og imperialisme skal diskuteres blandt de unge, der gerne vil lave verden om til en verden værd at leve i.

Ulla Røder står for en workshop om civil ulydighed på Interntaional Ungdomslejr 2006 -
Se program her

Om Ulla Røders protest ved Bush-besøget - se

Fredsflaget "antiamerikansk" ifølge politiet

Med ret til at kalde mig Danmarks eneste terrorist

- End -