Fredsbevægelse
 

Fredsaktivisten Ulla Røder:

Hvad ønsker jeg mig i 2007?

Jeg ønsker, at min familie og venner fortsat vil være lige så aktive, kærlige og varme som i det herrens år 2006, at de aktivt viser deres ansvar for hjem og arbejde og øser af deres overskud til andre, er kritiske og ansvarlige samfundsborgere, der står sammen om at få skabt nogle strengt nødvendige forandringer i det nære såvel som globalt.

Jeg ønsker at se hælene på præsident Bush, hans administration, de neokonservative tænketanke, alle lobbyisterne og spindoktorernes exit ud af banen efter at have fået det røde kort, at se deres stjernekrigsoprustning blive forpurret af verdensomspændende protester mod den globale våbenindustris stigende fremmarch, at det vil lykkes at få bremset opbygningen af lagre af USA's nye små taktiske atomvåben og spredningen heraf i NATO-alliancen og EU, at resten af verdens nuværende atommagter og lande på spring ikke følger med i dette kapløb, at Mellemøsten vælger fredens vej.

Jeg ønsker, at der bliver sat en stopper for den nuværende regerings ansvarsløse politik i det nære såvel som globalt, så vi ikke skal se gabet mellem dem, der har, og dem, der ikke har, blive til en uoverstigelig kløft, at Mohammed og Gud vil gå hånd i hånd og overskue verdens elendigheder, at de højere magter vil kridte banen op og bringe rige og fattige borgere til et møde på midterstregen med fremstrakte hænder efter kampene.

Jeg ønsker, at krigen i Irak slutter, den dag tropperne trækkes hjem, at den begyndende borgerkrig vil vise sig at være oppisket propaganda, bortledning af opmærksomheden fra taberne USA og koalitionen af de villiges nederlag, og at Iraks modstandsbevægelse viste verden, hvordan folket kæmper, når det ender med at stå sønderflået med ryggen op ad muren og med en atomvåbenmagts masseødelæggelsesvåben rettet mod sig og alligevel viser viljen og vejen til livet.

Jeg ønsker, at den korte lænke, som Fogh og hans regering med hans nedskæringsreform har spændt om benene på de ringest stillede borgere, bliver udskiftet med en meget lang elastik, lang nok til at kunne deltage i samfundets opbygning som ansvarlige borgere på lige fod med alle andre, at de får deres overførselsindkomst og diverse aktiveringstilbud skiftet ud med reelt arbejde på ordentlige vilkår og til en løn, der er værd at tale om, og at alle arbejdere fra alle verdenshjørner er velkomne på arbejdsmarkedet, så længe de ikke bruges som industriens forlængede arm, som løntrykkere og ballademagere.

Jeg ønsker, at arbejdsløsheden afskaffes, at nye arbejdspladser vil blive skabt ved anvendelse af flest mulige menneskelige ressourcer til afskaffelse af helbredelige sygdomme i de underudviklede lande, at der afsættes midler til afskaffelse af alle de forskellige sygdomme, der følger af under- eller fejlernæring, at forskningen i aids, kræft og andre livstruende sygdomme får endnu højere prioritet, at midlerne skaffes ved nedlæggelse af det militære magtapparat.1999: Tre aktivister fra Trident Ploughshares 2000 trænger ind på det militære forsøgscenter Marytime ved Loch Goil ved Glasgow, Skotland. De ødelægger et privat ejet flydende laboratorium, hvori der forskes i atomubådsteknologi.f omkring en million danske kr.. Aktivisterne varetægtsfængsles og anklages for 'ondsindet hærværk' for omk. 1 mio. danske kr. men frikendes i sidste ende.

Jeg ønsker, at vores samfund vil finde nye og bedre løsninger på verdens kriser, nød og fattigdom end brug af vold og militær magt, at verdens underprivilegerede folk vil blive mødt med ubetinget respekt for deres liv og rettigheder som mennesker, uanset deres sociale status, etniske baggrund eller religiøse overbevisning.

Jeg ønsker en fredelig verden, at de ansvarlige danske borgere vil stille krav om, at de danske tropper omgående trækkes hjem fra Afghanistan og Irak, og at de statsledere, der startede den ulovlige krig mod Irak, med tab af millioner af medborgeres liv til følge, vil blive stillet for krigsforbryderdomstolen i Haag.

Jeg ønsker, at en kommende ny dansk regering vil se dagens lys og vil stoppe Mærsk-dynastiets udnyttelse af danske studerendes og andre arbejderes arbejdskraft til deres og andre i Dansk Industris imperiums samarbejde om gennemførelse af de amerikanske planer om global kontrol og dominans gennem krigsførelse fra rummet og i rummet.

Jeg ønsker, at borgere med lidt længere visioner end pendlen til og fra planeterne, månen og Mars for at opbygge et nyt amerikansk klondike, vil stille danske politikere ansvarlige for at have løjet om Thulebasens anvendelse til Bushs globale krigsførelse og stjernekrigsprojekt, at grønlænderne fastholder de politiske løfter og kræver aftalen ophævet, at Thulebasen bliver lukket og området fremover udelukkende anvendes til civil brug i aktivt arbejde for at redde det grønlandske dyreliv og miljø til de kommende generationer, at isbjørne, hvaler og andre truede dyrearter får en chance for at overleve også i 2007.

Jeg ønsker, at vor planets og det ydre rums ressourcer kun vil blive brugt til fredelige formål, og at alle tiltag til kommerciel udbytning af vore universelle fælles goder vil blive mødt med et universelt forbud, at overtrædelse af et sådant forbud vil blive betragtet som forbrydelser mod menneskeheden og straffet derefter.I 2001 modtager de tre Trident Ploughshares-aktivister den alternative nobelfredspris Right Livelyhood Award for deres atomubåds-aktion.
Fra venstre Ellen Moxley Angie Zelter og Ulla Røder

Jeg ønsker, at 2007 vil blive året, hvor borgerne får deres ytringsfrihed tilbage og vil bruge fløjterne flittigt, når de møder magtmisbrug og uretfærdighed i samfundet, at alle uden undtagelser skal have et sted at bo og midler til deres forsørgelse, at det nye år vil være året, hvor bøtten bliver vendt, hvor folk vil vende sig mod enhver mishandling af andre og vores omgivelser i krig, ved tortur eller misrøgt, at ignorance over for hjemløse og andre nødlidende bliver strafbart, at virksomhedernes ledelser kan stilles personligt til ansvar for det hærværk, de giver ordrer til at begå mod mennesker og natur med deres hensynsløse rovdrift i jagten efter større og større fortjenester.

Jeg ønsker, at en generation af unge får alle de bedste muligheder for uddannelse, så vores samfund har en ny generation til at fortsætte en videre udvikling af vores samfund, at de unge vil tage ved lære af de tidligere generationers fejltagelser i deres jagt efter rigdom og magelighed på bekostning af moder jord og vil være ansvarsbevidste og videreføre og kæmpe for bevarelsen af de goder, der findes, hospitaler, plejehjem, skoler og andre institutioner, at Ungdomshuset, Folkets Hus, Christiania, og andre fristeder vil holde stand i 2007 og vil få al mulig opbakning, at Ritt Bjerregård og politikerne på Rådhuset bliver deres samfundsansvar bevidst, trækker sig tilbage og indrømmer deres fejl ved salget af Ungdomshuset.

Jeg ønsker, at borgere verden over vil danne ikkevoldelige aktionsgrupper, at de vil træne og arbejde for at skabe en bæredygtig verden, at de sammen vil skabe et modstandsmiljø, der ved brug af civil modstand vil vise politikerne, at verdens borgere tager deres ansvar alvorligt og ikke fortsat lader sig affærdige med tomme valgløfter, at det skal være slut med politikere, der klistrer til deres taburetter i årevis, hvis de ikke dur, at vi er færdige med blot at stå og flagre med en stofklud og blive tæsket, skudt, jævnet med jorden eller muret inde, som det palæstinensiske folk og mange andre er blevet det. Jeg ønsker, at det danske politikorps vil lære noget af ikke-voldelige aktivister i 2007 og hjælpe borgerne med at skabe et sikkert og fredeligt samfund, der er værd at opholde sig i.

Jeg ønsker at rigtigt mange vil melde sig som militærnægtere i 2007 og i årene fremover vil være med til at afskaffe alle producenter af krigsmateriel og våben samt militære anlæg og kaserner, hvor de end måtte befinde sig, at alle vil følge deres samvittighed, stå frem og nægte at lade sig tryne til lydighed, at folk vil få modet hertil i troen på en verden fyldt med dejlige mennesker, der vil gribe ind og støtte dem til hver en tid, hvor end civil modstand er nødvendig.

Jeg ønsker i 2007, at det danske retssamfund vil komme til at fungere, så vi igen kan være os selv bekendt som danskere, at alle flygtninge kommer ud af deres tomrum i flygtningelejrene, at de vil blive sat fri i samfundet og vil tjene dette efter bedste evne, at de svageste og syge vil blive hjulpet til et tåleligt liv. Jeg ønsker, at integrationsmyndigheder og folk, hvor end de bor, vil se på fremmede som venner, de endnu ikke kender.

Det, jeg mest af alt ønsker i 2007, er at få mulighed for at være en ansvarlig borger uden at blive arresteret, slæbt i retten, fængslet og undertrykt af Bush, Blair, Fogh og alle deres medløbere og håndlangere i det ny århundredes krig mod alle aktive modstandsfolk. 2007 er året for folkefrontens frigørelse, og hvor viljen til proaktiv civil modstand vil sejre over tyrannernes nye globale imperiebygning. Landet, vandet, luften og universet tilhører hele menneskeheden.

Ulla Røder

Godt nytår!

Først offentliggjort i Kommunistisk Politik 1, 2007
www.kpnet.dk

- End -