Fredsbevægelse

 

 

Irak-kommission lukkes:
Fogh og Co. skal for et krigsforbrydertribunal

Udtalelse fra Stop Terrorkrigen

3. juli 2015


Løkke-regeringen har noget at skjule om dansk krigsdeltagelse, og vil derfor nedlægge Irak- og Afghanistan-kommissionen, der vil bringe ubehagelige sandheder om VK(O)-regeringen under Anders Fogh for dagen. Der protesteres mod nedlæggelsen fra mange sider - men arbejdet for at komme til bunds vil fortsætte - f.eks. i form af et folkeligt og uafhængigt tribunal.


 

Venstre-regeringens første handling efter sin dannelse var at meddele at Irak- og Afhanistan kommissionen opløses. Kommisisonen har været undervejs i mere end tre år, og dens  rapport ventedes i 2016.

Den ny regering forsøger sig med et kriminelt cover-up af krigsforbryderen Anders Fogh og hans regerings forberedelser til og deltagelse i en folkeretsstridig og ulovlig krig.

Anders Fogh og Co. har løjet hele vejen igennem overfor den danske offentlighed (og også over for folketinget). Det gælder ikke bare hans berygtede udtalelse op til krigen:  “Saddam Hussein har masseødelæggelsesvåben, det er ikke noget vi tror, det er noget vi ved”

Det gælder hele optakten til krigen og efter dens iværksættelse, hvor Fogh og Co. – ligesom Bush og Blair – bevidst fuskede og manipulerede med fakta for et gennemføre og sikre en vis støtte til den ulovlige krig - og dannede et kriminelt netværk og en international sammenværgelse i den hensigt.

Irak-kommissionen skulle blandt andet besvare spørgsmålet om, hvornår Fogh-regeringen aftalte med USA at gå i krig, samtidig med at den overfor den danske befolkning fastholdt, at der ikke var truffet beslutning om krigsdeltagelse. Kommissionen skulle også undersøge det manipulerede ’juridiske grundlag’  for krigen, som oplagt er i strid med international ret og FNs konventioner.

Først i dag – næsten 13 år efter Foghs første USA-besøg hos Bush og 10 år efter lækket af Downing Street Memo – ser der ud til at gå hul på den danske byld.

Et klassificeret mødereferat fra Statsministeriets arkiver, som avisen Politiken har set og refererer, viser, at Anders Fogh Rasmussen den 27. marts 2002 under et møde i Pentagon med USA's daværende vicekrigs Paul Wolfowitz gav tilsagn om dansk støtte og deltagelse i Bush’s ulovlige krig, da han erklærede at  ’Danmark vil til sin tid utvivlsomt yde sin støtte’.

Se
Hemmeligt notat: Fogh varslede støtte til USA et år før Irakkrigen
Politiken 2. juli 2015

Det er sådan dybt belastende materiale om krigsforbryderen Anders Fogh Rasmussen, tidligere Venstre-formand, statsminister og NATO-generalsekretær, og hele den daværende VK(O)-regerings kyniske manipulation og bevidste vildledning for næsten enhver pris vil indgå kommer frem.

Det vil utvivlsomt få ikke bare politiske, men også juridiske konsekvenser ved at blive belyst. Krigsforbrydelser forældes ikke.


En planlagt forbrydelse mod menneskeheden

Den danske antikrigsbevægelse imødegik Fogh-regeringens krigsløgne  og opbyggede en omfattende massebevægelse under navnet Ingen krig mod Irak.  Nej tik krig og terror/ Stop Terrorkrigen afslørede allerede før krigens start Fogh-regeringens løgne om masseødelæggelsesvåben og dens opsathed på krig.

 Forløbet op til Irak-krigen i marts 2003 var betændt, og antikrigsbevægelsen er siden vendt tilbage til dette spørgsmål mange gange. I en pressemeddelelse fra 2005 sagde Dorte Grenaa, talsperson for Stop Terrorkrigen:

- Vi har i Danmark aldrig fået den virkelige historie om, hvordan Danmark blev en af Bush's nærmeste allierede i denne ulovlige krig. Hele forløbet op til krigen viser, at Fogh-regeringen fulgte den samme linje som Bush og Blair for bevidste løgne og bedrag af offentligheden. Hvad vi ikke ved er hvornår Fogh lovede USA, at Danmark ville være med i den ulovlige krig. Vi har en formodning om, at det blev aftalt under Foghs USA-besøg i marts 2002, hvor han førte samtaler med både Bush og Donald Rumsfeld – og modtog dessiner om, hvordan han skulle agere som formand for EU's ministerråd i det kritiske andet halvår af 2002.

- Vi håber at der vil være mod nok i administrationen til at lække dokumenter herom, sådan som det er sket i England, såfremt disse beviser på planlægning af krigsforbrydelser ikke er destruerede. Fra den danske antikrigsbevægelses side opfordrer vi kraftigt medier og politikere, der er imod den danske kollaboratørpolitik og krigsdeltagelse, til få alvor at beskæftige sig med disse spørgsmål.

Se
Hvornår aftalte Fogh Danmarks medvirken i Irak-krigen med George W. Bush?
Stop Terrorkrigen 16. maj 2005

I en artikel om Downing Street Memo - de lækkede britiske regeringspapirer om Blairs og engelsk krigsdeltagelse - konstaterede Klaus Riis i Kommunistisk Politik, at Fogh gik direkte i Blairs fodspor:

- "Og Danmark? Anders Fogh stod i denne periode i tæt forbindelse med Tony Blair. Hans første udenlandsrejse i december 2001 gik til Downing Street. 25. marts 2002 besøgte han for første gang Bush i Det Hvide Hus, diskuterede Irak og erklærede fuld støtte til Bush's 'krig mod terror'. Den 27. marts drøftede han detaljer med Paul Wolfowitz.

De tre krigskammerater foregav i de følgende måneder, at de meget nødigt ville i krig. Det var 'absolut sidste udvej'. Det skulle gå gennem FN. Men: 'Det er for sent, når først giftgassen er spredt over én af vore store byer', sagde Fogh i åbningstalen til folketinget 1. oktober 2002.

Krigen var besluttet og i gang

De danske medier har indtil nu overhovedet ikke omtalt Downing Street Memo'et. Ingen hemmelige danske regeringspapirer fra 2002 er fundet frem … ”


Se
Beviset på en planlagt forbrydelse mod menneskeheden: Downing Street Memo

Kommunistisk Politik 13, 2005

Allerede umiddelbart efter Anders Foghs første besøg hos George W. Bush i marts 2002 rejste Kommunistisk Politik  spørgsmålet om, hvorvidt Foghs forpligtende tilsagn om deltagelse i Irak-krigen blev afgivet der – og konstaterede at Danmark skulle trækkes med i en ulovlig krig:

Se
Den store tur
Kommunistisk Politik 7, 2002

Det var også under dette besøg, at Fogh erklærede at nu skulle Danmark have nye angrebskrigsfly – Joint Strike Fighter – et projekt som endnu ikke er gennemført på grund af den store folkelige modstand.

Foghs omlægning af dansk uudenrigspolitik til krigspolitik kaster lange skygger.


Fogh og Co. for et krigsforbrydertribunal

Regeringspartiet Venstre under Lars Løkke har gode grunde til at frygte, hvad der kommer frem ved  Irak- og Afhanistan-kommissionens undersøgelser. Det er derfor den skal nedlægges.

Men længe før den blev nedsat har antikrigsbevægelsen kæmpet for at få stillet Anders Fogh, Per Stig Møller og Co.stillet til regnskab for deres kriminelle handlinger som regering.

Alle rede i 2004 udarbejdede antikrigsbevægelsen et foreløbigt anklageskrift mod Fogh og Co.

Det hedder her bl.a.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen et al deltog før den ulovlige aggressionskrig mod Irak i en international sammensværgelse med henblik på at planlægge, gennemføre og udløse denne krig, som krænker FNs charter og international lov, med dansk deltagelse.

Herunder benyttede statsminister Anders Fogh Rasmussen sin stilling som formand for EU's ministerråd op til den ulovlige krig til at bidrage til dens gennemførelse.

Anders Fogh Rasmussen vildledte som en del af den fælles plan for at udløse aggressionskrigen systematisk folketinget og den danske befolkning.

Allerede før folketingets flertal havde truffet (den ulovlige) beslutning om dansk deltagelse i den ulovlige aggressionskrig, havde Anders Fogh Rasmussen og hærledelsen givet tilsagn om dansk deltagelse til Bush-administrationen og beordret dansk militær i aktion.


Se

Anklage mod statsminister Anders Fogh Rasmussen, udenrigsminister Per Stig Møller m.fl. for forbrydelser mod freden, mod menneskeheden og for krigsforbrydelser


Stop Terrorkrigen 15. november 2004

Bliver Irak-kommissionen nedlagt må arbejdet med at få sandheden om den ulovlige danske krigsdeltagelse og hovedaktørernes roller fortsættes – det allerede indsamlede materiale granskes – og der må oprettes et uafhængigt og folkeligt tribunal med juridisk og politisk ekspertise, støttet af tilsvarende internationale bestræbelser.

Det skal ikke opgives at komme til bunds i den danske gren af en gigantisk forbrydelse mod menneskeheden – på linje med nazismens og fascismens krigsforbrydelser, som blev dømt under Nürnberg-tribunalet.

Stop Terrorkrigen vil medvirke til at sikre dette.

 

Stop Terrorkrigen

3. juli 2015

 

- End -