International fredsbevægelse
 

Hvad var
Russel-Tribunalet?

Det internationale Krigsforbrydelses-Tribunal /
Russell War Crimes Tribunal Roskilde i 1967

Russel-Tribunalet, der blev afholdt i Roskilde i 1967, fik enormt internationalt gennemslag med sin påvisning af de amerikanske krigsforbrydelser i Vietnam.

Russell-tribunalet indleder høring om Vietnam-krigen i Roskilde.
Åbningstaler af Bertrand Russell og Jean Paul Satre.

Tribunalet skal svare på følgende spørgsmål:

Har der fra den amerikanske hærs side været anvendt nye våben eller våben forbudt af de internationale love om Krigsførelse?

Har der været udført ulovlige repræsalier mod civilbefolkningen (henrettelser af gidsler….)

Er der blevet skabt svangsarbejdslejre eller begået handlinger, der kan karaktiseres som folkedrab?

Åbningstale af Lord Russell til Det Internationale Krigsforbrydelses-tribunals københavnske session

"Medens vi mødes i rolige omgivelser, må Vietnams folk udstå nye større forbrydelser. Time for time, dag for dag intensiferes rædslen, der påføres en nation, der ikke har kendt fred, formålsløs smerte og pine. Vi er rolige og besindige. Vi har videreført vort arbejde i disse mange måneder i vore laboratoriers og læseværelsers fred. Vi har studeret krigen med de midler der er vante for os som lærde. Det skrevne ord, billedmateriale, det der er tilbage af nedbrændte landsbyer - alt dette er bragt til os, for at vi kan undersøge det, når det passer os bedst. Vi danner vor dom, som vi ville dømme mellem ret og uret i en krig, der foregik i old­tiden. Det vietnamesiske folks smerte er så fjernt fra vor tilværelse som et folks, der er adskildt fra os af århundrede…"

"Vietnams strid har meget tilfælles med andre kampe for ret-færdigheden.

Skønt det ikke er Tribunalets opgave at tage andre kampe i betragtning, bør vi ikke glemme dem.

De er i sig selv begrundelser for nye Tribunaler og frem-tidige undersøgelser.

Ved vort beskedne arbejde ønsker vi at bekræfte, at de, der søger kun at bidrage til civilisationen, har pligt til at stå sammen med de kvinder og mænd, som kæmper for at bevare dens værdier. Lad dette minde de selvtilfredse om, at forbrydelserne mod den amerikanske neger også vil blive gjort til genstand for den grundigste undersøgelse. Lad dette være en advarsel til de arrogante talsmænd for "Amerikas Århundrede", at forbrydelserne mod Sydamerikas folk også vil blive afsløret.

Vi er ikke dommere. Vi er vidner.

Vor opgave er og lade menneskeheden aflægge vidnesbyrd om disse forfærdelige forbrydelser, samt at forene mennesker på rettens side i Vietnam".

( A1 C s. 1-3. I: Holger Terps privatarkiv.)
----------------------------------

Bertrand Russell

F. 1872 D. 1970
Engelsk matematiker, filosof, politiker, pædagog og pacifist fra første verdenskrig. Bertrand Russell underskriver Romain Rollands "Declaration of Independence of the Spirit" 1919. Atompacifist fra 1945. Bertrand Russell og Albert Einstein rundsender i 1955 en appel med en kraftig advarsel mod brug af kernevåben og opfordrer samtidig verdens ledere til at løse eventuelle stridsspørgsmål af fredelig vej. Aktiv i forskellige engelske og internationale fredsbevægelser: Stiftende medlem af og leder af Direct Action Committee, The Campaign for Nuclear Disarmament og Pugwash Conferences of Sciences and World Affairs.

Fortaler for anvendelse af civil ulydighed.

Modstander af Vietnamkrigen; appel til den amerikanske samvittighed 1966. Deltager i Russell-tribunalet i Roskilde i 1967. Nobels litteraturpris 1950. Bertrand Russell Peace Foundation; Dansk Bertrand Russell Råd, og Det internationale Russell-tribunal er opkaldt efter ham.

Kilde. Fredsakademiet.dk Opdateret 04/20/2004 09:34:00

- End -