International fredsbevægelse
 

WSF i Porto Alegre, Irak og demoerne
19.-20 marts 2005


Af Berta Joubert-Ceci og John Catalinotto
International Action Center

95 pct. af dem, der deltog på dette års Verdens Sociale Forum - WSF - i Brasilien den 26.-31. januar, viste på den ene eller anden måde deres solidaritet med den irakiske modstandskamp for at smide den amerikanske besættelsesmagt ud af Irak.
De sociale bevægelser tilsluttede sig opfordringen til verdensomspændende demonstrationer den 19.-20. marts under den fælles parole:
'Tropperne ud af Irak nu! Ikke flere krige!'

Se
Call from social movements for mobilisations against the war, neoliberalism, exploitation and exclusion

Langt størstedelen af årets deltagere var fra Brasilien. Der var mange unge, især unge kvinder. Efter at reglerne er ændret, så folk kan registreres individuelt, var der titusinder af deltagere, som ikke var medlemmer af organisationer eller politiske aktivister. Dette gav det 5. Verdens Sociale Forum en anderledes karakter.

Det er naturligvis umuligt for nogle få mennesker at registrere alles holdninger ved en så enorm begivenhed som WSF, men nogle få begivenheder illustrerer støtten til den irakiske modstand.

På åbningsdagen den 26. januar deltog ifølge den lokale presse 200.000 i marchen gennem Porto Alegre. Mange af bannerne var imod besættelsen af Irak og udtrykte solidaritet med modstanden.

Fra demonstrationen på den irakiske 'valgdag' den 30. januar - til støtte for den irakiske modstand

Et vigtigt møde fandt sted den 27. januar, hvor den nydannede brasilianske antikrigsgruppe CEBRAPAZ holdt et møde om besættelsen med tusind deltagere og med talere fra hele verden. Næsten alle talere hilste den heroiske modstand, mens tilhørerne råbte slagord til støtte for den.

De organisationer, som indkaldte til demonstrationerne den 15. februar 2003, hvor mere end 10 millioner mennesker gik på gaden verden over i et forsøg på at stoppe krigen mod Irak, mødtes også under WSF. Der blev stillet en række forslag, men den centrale var afholdelsen af demonstrationer over hele verden den 19.-20. marts for at bringe besættelsen af Irak til ophør.

Blandt organisationerne var den britiske Stop the War-koalition, antikrigsbevægelsen i Italien og antikrigs-netværket i Mexico. Fra USA deltog både International Action Center og United for Peace. En opgørelse viste, at der allerede var planer om protester i 25 lande.

Den 30. januar - dagen for det såkaldte valg i Irak - gennemførte en alliance, dannet til lejligheden af brasilianske grupper, talsmænd for den irakiske kamp og nogle amerikanske og europæiske grupper, en march med omkring 500 deltagere, der gik gennem hele WSF-området - omkring to miles - i solidaritet med modstanden. Den mødtes med støttetilråb og hilsener.

Se fotos fra demonstrationen her

Hovedtalerne ved denne action var irakerne Sammi Alaa fra Iraks Patriotiske Alliance og Shaik Jawad al-Khalesi, en kendt muslimsk lærd og leder af en flerparti-koalition, som boykottede valget. Begge fordømte valget som illegalt og organiseret for at retfærdiggøre besættelsen.

Den eneste indvending mod 'øjeblikkelig tilbagetrækning' af tropperne eller mod støtte til modstanden kom fra folk fra Nordamerika eller Europa, som var tilknyttet pacifistiske eller åbent socialdemokratiske organisationer.

Se også interviewet med Sammi Alaa
”Først national befrielse, derefter demokrati”

Oversat i forkortet form

- End -