International fredsbevægelse
 

Kairo-erklæringen

Stop israelsk apartheid!

Fra Gaza Freedom March 2010


1. januar 2010

Vi, internationale delegerede, der er mødtes i Kairo under Gaza-frihedsmarchen 2009, udtrykker følgende som et fælles svar på et initiativ fra den sydafrikanske delegation:

I betragtning af

* Israels fortsatte kollektive afstraffelse af palæstinensere med den ulovlige besættelse og belejring af Gaza;

* den ulovlige besættelse af Vestbredden, herunder Øst-Jerusalem, og den fortsatte bygning af den illegale apartheid-mur og bosættelser;

* den nye mur, der er under opførelse af Ægypten og USA, som vil stramme belejringen af Gaza endnu mere;

* foragten for det palæstinensiske demokrati, som Israel, USA, EU og andre har udvist efter de palæstinensiske valg i 2006;

* de krigsforbrydelser, Israel har begået under invasionen af Gaza for et år siden;

* den fortsatte diskrimination og undertrykkelse, palæstinensere udsættes for i Israel selv,

* og millioner af palæstinensiske flygtninges fortsatte eksil;

* som alt sammen i sidste ende har sin baggrund i den zionistiske ideologi, som ligger til grund for Israel;

* samt vel vidende, at vores egne regeringer har givet Israel direkte økonomisk,
finansiel, militær og diplomatisk støtte og tilladt Israels handlinger at være straffri,

* og under hensyn til FN’s Erklæring om Oprindelige Folks Rettigheder (2007)

 
bekræfter vi vores forpligtigelse til at støtte:

Palæstinensisk selvbestemmelse

Afslutning på besættelsen

Lige rettigheder for alle inden for det historiske Palæstina

De palæstinensiske flygtninges fulde ret til tilbagevenden
 

Vi genbekræfter derfor vores fulde støtte til den fælles palæstinensiske appel fra juli 2005 om Boykot, Afvikling og Sanktioner (BDS) for at tvinge Israel til at overholde international lov.

Med dette formål opfordrer vi til og ønsker at bidrage til at udvikle en global massebevægelse, en demokratisk anti-apartheid-bevægelse, der arbejder i tæt samarbejde med det palæstinensiske civilsamfund for at virkeliggøre den palæstinensiske opfordring til boykot, afvikling af støtte til og sanktioner mod Israel.
Med tanke på de mange stærke ligheder, der er imellem apartheid i Israel og det tidligere apartheidregime i Sydafrika, foreslår vi:

  1. En international foredragsturné i de første seks måneder af 2010 med palæstinensiske og sydafrikanske fagforeningsfolk og aktivister fra civilsamfundet, der får tilslutning fra fagforeningsfolk og aktivister i de respektive lande under turnéen, som forpligter sig til dette program, og gennemfører en massiv information om BDS direkte til fagforeningsmedlemmerne og den bredere offentlighed internationalt.
  2. Deltagelse i israelsk apartheid-tema-ugen i marts 2010.
  3. En systematisk og samlet tilgang til boykot af israelske produkter, der involverer forbrugere, arbejdere og deres fagforeninger i detailhandelen, og i lager- og transportsektorerne.
  4. Udvikling af den akademiske, kulturelle og sportslige boykot.
  5. Kampagner for at fremme fagforeningers og pensionsfondes tilbagetrækning af investeringer fra firmaer, der direkte er involveret i besættelsen og/eller den israelske militærindustri.
  6. Juridiske aktioner rettet imod rekruttering af soldater i udlandet til at gøre tjeneste i det israelske militær og for at retsforfølge krigsforbrydere i den israelske regering; koordination af civile retsforfølgelsesinitiativer for at identificere, afsløre og søge at retsforfølge israelske krigsforbrydere;. støtte til Goldstone-rapporten og gennemførelsen af dens henstillinger.
  7. Kampagner imod Den Jødiske Nationale Fonds (JNF’s) status som velgørenhedsorganisation.

Vi appellerer til organisationer og enkeltpersoner, der støtter indholdet i denne erklæring, om at underskrive den og arbejde sammen med os om at gøre den til virkelighed.

Den kan underskrives på
http://cairodeclaration.org/sign

Oversat af Boykot Israel


- End -