Irak
 

Den irakiske modstands program og resultater indtil nu

Åbent brev fra Iraks Patriotiske Alliance til vores brødre i hele verden

Af Iraks Patriotiske Alliance

November 2004

Den irakiske modstand bekæmper den ulovlige, brutale, zionistisk-imperialistiske besættelse af Irak.
Vores modstand er legitim i henhold til international lov og FN’s Charter, og dette inkluderer retten til at gribe til væbnet modstand.
Vi kræver vores ret til national selvbestemmelse og reel suverænitet.

De forskellige modstandsgrupper i Irak har udviklet et netværk mellem hinanden for at opnå deres endelige mål. Dette mål blev klart lagt frem i deres politiske program, der offentliggjordes efter befrielsen af Falluja i april i år. Den irakiske modstands program er følgende:

1. Afslutte besættelsen og befri landet.
2. En overgangsperiode på to år.
3. Et forenet Irak og en national regering for alle.
4. En irakisk forfatning skrevet af irakerne selv.
5. Demokratiske rettigheder.
6. Frie valg med fuld deltagelse af de forskellige politiske partier.

For at virkeliggøre befrielsesstrategien angriber den irakiske modstand besættelsesstyrkerne, deres institutioner og dem, der leverer mad, olie og andre fornødenheder til dem. Den irakiske modstand forhindrer besættelsesmagten i at bruge olien som et politisk middel.

Skoler, kirker, moskeer og andre steder, hvor civile kommer, har aldrig været mål for den irakiske modstand. Vi er også nødt til at være meget kritiske og forsigtige i forhold til kidnapninger af eller drab på udlændinge i Irak. Modstandsbevægelsen har ingen gavn af at angribe mennesker som Margaret Hassan, de to Simona’er m.fl. Disse aktioner begås med det formål at miskreditere det irakiske folks legitime modstandskamp.

Her vil vi gerne fortælle jer om nogle af de resultater, som den irakiske modstand har opnået indtil nu:

Den irakiske modstand har været i stand til at frembringe et stort antal faldne og et stort materielt tab hos besættelsesmagten.

Modstandsfolkene har befriet 30 byer og herved skabt gode omgivelser for modstanden ved at danne en dødszone for besættelsesmagten og dens agenter.

Den irakiske modstand har besejret den spanske imperialisme og tvunget ni lande til at forlade besættelsesmagten i Irak. Holland, Ungarn og Polen trækker sig ud af Irak næste år.

Den irakiske modstand har tvunget udplyndrende firmaer ud af Irak, de såkaldte ”genopbygningsfirmaer”.

Den irakiske modstand har fornyet ånden af modstand i hele verden ved at besejre den amerikanske imperialisme i Falluja, Samawa, Najaf og andre irakiske byer.

Den heroiske irakiske modstand har isoleret Storbritannien og USA i Irak og herved midlertidigt forhindret fortsættelsen af ”krigen mod terror” mod Syrien, Cuba og Nordkorea.

Modstanden i Irak er det irakiske folks modstand, og den repræsenteres overvejende af følgende større politiske grupper: patriotiske, islamiske og panarabiske.

Med dette ønsker vi at understrege den kendsgerning, at vores modstand har en antiimperialistisk profil med islamiske og patriotiske elementer. Hertil kommer den store deltagelse af soldater fra den opløste irakiske hær og medlemmer af Baath-partiet.

Vi kunne forvente nogle indvendinger imod Baath-partiets deltagelse i modstanden. Men der er mere end tre millioner aktive medlemmer af Baath-partiet i Irak. Så når vi taler om medlemmer af Baath-partiet, så mener vi ikke kun dem, der var i den tidligere irakiske regering, men også dem, der tror på den baathistiske ideologi udtrykt i partiets slogan: Enhed, frihed og socialisme.

Faren for den irakiske modstands islamiske karakter besvares med den kendsgerning, at den irakiske modstand efter befrielsen af Irak vil være den eneste legitime repræsentant for det irakiske folk. En overgangsperiode vil derefter give det irakiske folk muligheden for at vælge sine repræsentanter til at danne en forenet national regering med fuld deltagelse af alle partier, også de islamiske kræfter. Vi må acceptere det irakiske folks valg.

Abd al-Jabbar al-Kubaysi

Med hensyn til Iraks Patriotiske Alliance må vi informere jer om, at vores formand Abd al-Jabbar al-Kubaysi blev arresteret den 4. september 2004 i Bagdad. Huset, som han midlertidigt opholdt sig i, blev omringet og stormet af omkring 50 amerikanske besættelsestropper, som brugte helikoptere og tanks.
Abd al-Jabbar al-Kubaysi har stået i spidsen for Iraks Patriotiske Alliance siden starten af 1990’erne, imod de økonomiske sanktioner og de zionistisk-imperialistiske planer for Irak.
Mens han udøvede sine seneste aktiviteter i form af opbyggelsen af en forenet politisk front for modstanden imod besættelsen, blev han arresteret uden nogen anklage.
I øjeblikket ved vi intet om hans situation. Selv hans familie er ikke i stand til at få kontakt til ham.
Vi holder besættelsesmagten ansvarlig for Abd al-Jabbar al-Kubaysi og alle andre fangers helbred og liv i Irak.

Vi håber på yderligere samarbejde mellem jer og os i vores fælles kamp mod besættelsen og imperialismen.

Længe leve den irakiske modstand!

Solidariske hilsner

På vegne af Iraks Patriotiske Alliance

Nada al-Rubaiee


Oversat af Carsten Kofoed for Komiteen for et Frit Irak fra
”Letter from Iraqi Patriotic Alliance addressed to our brothers all around the world” http://www.antiimperialista.com/view.shtml?category=9&id=1101994501

Originaltekst på engelsk

www.iraqresistance.net

Iraks Patriotiske Alliance - Mailkontakt
patrioticalliance@zonnet.nl

Komiteen for et Frit Irak - The Committee for a Free Iraq, Denmark

Artiklen på dansk
Åbent brev fra Iraks Patriotiske Alliance til vores brødre i hele verden
http://www.fritirak.dk/artikler/synspunkt/2004/1206-ipa.htm

www.fritirak.dk

-End-