Israel
 

En opfindelse kaldet det jødiske folk

Af Tom Segev

Israels Uafhængighedserklæring fortæller at det jødiske folk opstod i Landet Israel og blev drevet i eksil fra hjemlandet. Alle israelske skolebørn undervises i, at dette skete under det romerske herredømme, i år 70 e.v.t. (Jerusalems ødelæggelse, Stk)
Nationen forblev loyal over for sit land, hvortil den atter begyndte at vende tilbage efter to årtusinders eksil.

Shlomo ZandForkert, siger historikeren Shlomo Zand i en af de mest fascinerende og udfordrende bøger, der er udkommet her i lang tid. Der fandtes aldrig et jødisk folk, kun en jødisk religion, og eksilet fandt aldrig sted – derfor var der heller ingen tilbagevenden.

Zand afviser de fleste af Bibelens fortællinger om skabelsen af national identitet, udvandringen fra Ægypten indbefattet, og (yderst tilfredsstillende) rædslerne ved erobringen under Joshua. Det er alt sammen fiktion og myte, som tjente som undskyldning for etableringen af staten Israel, hævder han.

Ifølge Zand drev romerne normalt ikke hele nationer i eksil, og de fleste jøder fik lov til at blive i landet. Antallet af tvangseksillerede taltes højst i nogle titusinder. Da landet blev erobret af araberne, konverterede mange af jøderne til islam og assimileres blandt erobrerne. Deraf følger at de palæstinensiske araberes stamfædre var jøder.
Det er ikke Zand, der har opfundet denne tese; 30 år før Uafhængighedserklæringen blev den formuleret hos David Ben-Gurion, Yitzhak Ben-Zvi og andre.

Hvis hovedparten af jøderne ikke blev drevet i eksil, hvordan går det så til, at så mange af dem nåede til næsten hvert eneste land på kloden? Zand siger, at de emigrerede af egen fri vilje, eller, hvis de var blandt dem, som blev drevet i eksil til Babylon, blev der, fordi de valgte at gøre det.

I modsætning til de konventionelle forestillinger opmuntrede den jødiske religion medlemmer af andre trossamfund til at blive jøder, hvilket forklarer, hvordan der blev millioner af jøder i verden.
Som Esthers bog f.eks. bemærker:
”Og mange af folkene i landet blev jøder; for frygten for jøderne kom over dem.”

Zand citerer fra mange tidligere undersøgelser, hvoraf mange er skrevet i Israel, men fortrængt fra den centrale debat. Han beskriver også i detaljer det jødiske kongedømme Himvar på den sydlige arabiske halvø og de jødiske berbere i Nordafrika. Det jødiske samfund i Spanien  udsprang fra arabere, som blev jøder og ankom med de styrker, der erobrede Spanien fra de kristne, og fra europæisk-fødte individer, som også var blevet jøder.

De første jøder i Ashkenaze (Tyskland) kom ikke fra Landet Israel og nåede ikke til østeuropa fra Tyskland; de blev jøder i Khazar-kongedømmet i Kaukasus.
Zand forklarer den jiddiske kulturs oprindelse således: det var ikke en jødisk import fra Tyskland, men resultatet af forbindelsen mellem kuzari’ernes efterkommere og tyskere, som rejste mod øst, nogle af dem som købmænd.

Vi finder altså at medlemmer af en hel række folk og racer, blonde og sorte, brune og gule, blev jøder i stort antal. Ifølge Zand producerede det zionistiske behov for at bibringe dem en fælles etnicitet og en historisk kontinuitet en lang række  mytedannelser og fiktioner sammen med en anråbelse af racistiske teser.

Nogle blev skruet sammen i fantasierne hos den zionistiske bevægelses ophavsmænd, mens andre blev falbudt som resultaterne af genetiske studier, gennemført i Israel.

Professor Zand underviser på Tel Avivs Universitet. Hans bog ’Hvornår og hvordan det jødiske folk blev opfundet?’ (udgivet af Resling på hebraisk) har til hensigt at fremme den idé, at Israel  skal være en ’stat for alle sine borgere’ - jøder, arabere og andre – i modsætning til dens erklærede identitet som en ’jødisk og demokratisk’ stat.

Personlige beretninger, en alt for lang teoretisk diskussion og talrige sarkastiske hib hjælper ikke bogen, men dens historiske kapitler er velskrevne og citerer talrige fakta og erkendelser, som mange israelere vil blive forbavsede over, når de her læser dem for første gang.

Anmeldelse i den israelske avis Ha’aretz 1. marts 2008

Originalartikel: An invention called 'the Jewish people'

Om Shlomo Zand

Oversat af Stop Terrorkrigen

- End -