Bryd Israels blokade af Gaza
 

Gaza-feber

Frihedsflotille på vej

Af Greta Berlin

Frihedskonvojen på vej mod Palæstina består nu af 8 skibe lastet med fredsaktivister, nødhjælp og byggemateriale. Her er baggrunden for aktionen

Ship to Gaza: Rachel Corrie - en del af frihedsflotillen

Israel truer dagligt med at stoppe det internationale forsøg på at bryde Israels blokade af Gaza. Ombord er man parate til at forsvare sig mod de forventede Israelske overfald med ikkevoldelige midler. Et af skibene - Rachel Corrie - er opkaldt efter den amerikanske aktivist, der blev myrdet af israelsk militær, da en bulldozer kørte hende over.

Vi er alle grebet af feber, alle vi der har arbejdet med at sende både til Gaza. Fra august 2006, da en håndfuld af os startede Free Gaza Movement, er alle de, som har sluttet sig til os blevet angrebet med et slemt tilfælde af denne sygdom. Den er kronisk. Den for undertiden de ramte patienter til at insistere på, at om bare en rejse mere kan planlægges til denne lille stribe Middelhav, vil vi alle være i bedring.  Der er ingen reel kur i sigte … endnu.

Gaza-feberen har nu angrebet tusinder af os, der har en passion for retfærdighed.
Sygdommen begyndte kort tid efter Israel invaderede Libanon i 2006, hvor en flok af os var fortvivlede over, at palæstinenserne endnu engang var det glemte symptom på Israels storhedsplaner.  Da verden kunne se Israels nederlag til en lille styrke af guerillasoldater i Libanon, besluttede Israel, at det ville lade sin vrede gå ud over palæstinenserne, især palæstinenserne i Gaza. Vi så hvordan Israel  i januar 2009 forsætligt bombede 1.5 millioner palæstinensere til dyb fattigdom, en menneskeskabt katastrofe, der grænser til folkedrab.

En mand i Australien foreslog at vi sejlede en båd fra New York til Gaza i protest mod den israelske blokade. Denne lille idé har vokset sig til en flotille, som sejler af sted mod slutningen af maj med 700 mennesker om bord på ni skibe.
Vi, som har rejst til Gaza med båd, kommer forandrede tilbage, mærkede for altid af blistre af oprørthed. De som har støttet os med donationer, breve, med vrede protester foran israelske ambassader, som forlanger at Israel stopper dets krigsforbrydelser mod en civil befolkning, forandres også, når de har set vores små både sejle ind til Gaza fem gange, og kommer med opmuntrende tilråb. Da så vores tre sidste missioner voldeligt blev stoppet af Israel stillede tusinder sig op og gav støttebidrag til at hjælpe os til at købe nye skibe.

I juli 2009 besøgte den tidligere premierminister i Malaysia Tun Dr.Mahathir bin Mohamad og hans kone Tun Dr. Siti Hasmah bin Mohamad Bevægelsen for et Frit Gaza på Cypern. De havde hørt om rejserne til Gaza og hvad Israel havde gjort ved de tre seneste, hvor de bordede Dignity, sendte en anden tilbage under trussel om beskydning og kaprede Spirit of Humanity og kidnappede de 21 menneskerettighedsobservatører, som blev interneret i en uge.
Han ønskede selv at komme og se den lille fiskerbåd, som i august 2008 var Free Gaza’s første båd, som anlagde til havnen i Gaza i 41 år. Da han og hans kone trådte over på dette lille skib, blev han chokeret: ”Tog I hele vejen til Gaza på denne lille båd? I trodsede havet med en båd, der knap nok var sødygtig?”

Da vi svarede, at vi faktisk havde krydset havet med ikke bare denne lille båd, men også med en, der var endnu mindre, hvor 44 af os udfordrede Israels blokade af de 1.5 millioner palæstinensere i Gaza, blev han smittet af feberen.
”I behøver en rigtig båd”, sagde han. ”Jeg tager tilbage til mit folk i Malaysia og finder ud af, hvordan vi kan hjælpe med at rejse penge til at sende flere skibe tilbage til Gaza.”
Og det var lige præcis, hvad han og hans kone gjorde.
De tog tilbage til deres lands borgere og gennem Perdana Global Peace Organization hjalp de med at rejse mere end 300.000 euro til Frit Gaza, så der kunne indkøbes et lastskib og to passagerbåde. Det er disse både vi sejler til Gaza med start i midten af maj.

Og da den irske lastbåd sejlede fra Dundalk, var det på grund af denne passion for retfærdighed, som Tun Dr.Mahathir og hans kone Tun Dr. Siti Hasma har for de besatte palæstinensere og Frit Gaza-bevægelsens medlemmers beslutsomhed.
Malaysia og Irland og de folk, som repræsenterer denne mission, legemliggør civilsamfundet, hvor det er bedst.

Nu vil vores fire skibe mødes i Middelhavet med både fra den Europæiske Kampagne for at Afslutte Blokaden af Gaza (ECESG), Insani Yardim Vakfi (IHH), Skib til Gaza Grækenland, Skib til Gaza Sverige og Den internationale Komite til Ophævelse af Belejringen af Gaza.
Vi kaldes Frihedsflotillen og vi sejler for at levere forsyninger til genopbygningen, papir, medicinsk udstyr og legetøj til børnene. Feberen har spredt sig til andre organisationer og andre lande.

Vil der vælre en kur? … kun hvis deres fiskere kan fiske uden at blive skudt og myrdet, kun hvis deres bønder kan høste deres afgrøder uden at israelske militærkøretøjer afbrænder deres hvede, kun hvis Gaza har de samme rettigheder som ethvert land på Middelhavets kyster … retten til fri og åben handel med resten af verden.
Da og kun da vil vort alvorlige angreb af Gaza-feber blive helbredt.

Greta Berlin er en grundlægger af og talsmand for Free Gaza Movement

Oversat i Kommunistisk Politik 11, 2010

- End -