Ingen Krig mod Irak: Udtalelse
 

Bush og Powell
vil have krig -
Verden siger Nej!

Af INGEN KRIG MOD IRAK
7. februar 2003

Colin Powells optræden i FN den 5. februar og George W. Bushs opfølgning med bemærkningen 'Spillet er ude' har gjort det klart, at USA vil have krig mod Irak - nu. En krig med sanktion fra Sikkerhedsrådet, hvis der kan vedtages en sådan resolution. Og ellers uden.

Deres tidsplan er få uger, men det var den også for måneder siden.
Verden over er der en enorm modstand mod krigen, og det er denne modstand der hidtil har forhindret krigen. Vi er vidne til en voldsom kamp om verdensopinionen. Denne kamp har Bush, Blair og Fogh langtfra vundet.

Hvis krigen kommer vil den blive indledt med en massakre. Pentagon har afsløret, at man i de første 48 timer uophørligt vil bombardere Irak med mere end 3000 bomber og missiler - flere end i hele den forrige Golfkrig. 'Intetsteds i Irak vil være sikkert', siger Pentagon.
Antallet af civile, der vil blive dræbt, såret og få ødelagt deres eksistens vil være enormt. Den civilbefolkning, der har lidt under Saddam Husseins diktatur og sanktionspolitikken bliver ofre endnu engang. Det i forvejen ødelagte, fattige og sultne land vil blive en ruin.
Powells og Bush's påstand om, at Irak udgør en trussel mod verden eller sine naboer er absurd. Der er kun én magt, der truer nogen med krig: det er USA, som tilmed erklærer sig parat til at bruge atomvåben.

Powells fremlæggelse af USA's grunde til krig i FN er ikke overbevisende. De modsiges af våbeninspektørerne og af uafhængige kilder, der bl.a. har påvist, hvordan det engelske regeringsdossier, som Powell delvis byggede på, er plagiat og fabrikation. Der er ingen reel begrundelse for en krig. Den amerikanske krig vil selv med en sanktion
fra Sikkerhedsrådet være en ulovlig og forbryderisk krig, udtrykkeligt forbudt i FNs charter.

Fogh-regeringen har erklæret sin vilje til at følge USA i tykt og tyndt - i forbrydelse og massedrab, men danskerne siger Nej: Ingen dansk krigsdeltagelse! Irak udgør ikke antydningen af en trussel mod Danmark.
Dansk krigsdeltagelse vil være dansk krigsforbrydelse.

Verdens folk er massivt imod denne krig - og den kan kun stoppes af den folkelige modstand overalt i verden. Derfor er det mere nødvendigt end nogensinde med aktiv protest. I mere end 50 hovedstæder og i hundredvis af byer verden over demonstreres mod krigen den 15. februar.

Koalitionen 'Ingen krig mod Irak' står bag demonstrationen i København.
Mere end 70 bevægelser og organisationer anbefaler demonstrationen, der starter ved den amerikanske ambassade kl. 12.
Vi er overbevist om, at det vil blive den største protest mod krigen, der endnu er set i Danmark.

INGEN KRIG MOD IRAK

Yderligere oplysninger:

Annelise Ebbe, tlf. 39 69 67 75, e-mail: a_ebbe@centrum.dk
Dorte Grenaa, tlf. 35 42 26 86, e-mail: dortegrenaa@yahoo.dk
Helge Bo Jensen, tlf. 33 93 33 24, e-mail: elland@ft.dk
Jørn Andersen, tlf. 40 30 02 10, e-mail: jorn@jorna.dk

- End -