Udtalelse
 

Stop krigsaggressionen
mod Syrien!

Udtalelse fra Stop Terrorkrigen
26. august 2013Flokken af internationale krigsophidsere og garvede krigsforbrydere, der ønsker et militært angreb på Syrien for at bringe Assad-styret til fald og indsætte en pro-vestlig lakajregering, bliver stadig mere højrøstet.

USA's  og NATOs  planer er parat, og de forberedende skridt  på plads. Frankrig og UK har givet klart udtryk for deres vilje til militær indgriben. Israel gør sit for at situationen udvikler sig dertil.

Det reaktionære tyrkiske Erdogan-regime erklærer, at det vil tilslutte sig en hvilken som helst krigskoalition, der måtte blive dannet, i - eller mere sandsynligt udenfor - FNs regi.

Angiveligt drøfter mere end 30 lande muligheden for militær aktion udenom FN – herunder en ’flyforbudszone’. Dette vil være ensbetydende med krig.

Danmark vil på den ene eller anden måde, både direkte og indirekte, blive involveret i og utvivlsomt støtte et militært angreb.

Lige nu planlægges altså en militær aggression udefra til støtte for ’oprørerne’ i den reaktionære borgerkrig, der har hærget og ødelagt Syrien i de seneste år med uhyggelige konsekvenser for landet og befolkningen, med titusinder af dræbte,  op mod en million flygtninge og enorme ødelæggelser til følge.

Krigsråbene kommer efter det står klart, at ’oprørerne’ – en koalition af  forskellige kræfter, indbefattet  islamistiske Al Qaeda-forbundne militser – er trængt på tilbagetog.

Det er sket på trods af deres  massive brug af lejesoldater og islamistiske udlændinge, rigelige våbenleverancer og militær bistand, beskyttelse fra nabolande samt rundhåndede økonomiske midler fra Qatar og andre enevoldsmagter i regionen.

Den grundlæggende årsag til oprørernes truende nederlag er manglende støtte fra flertallet af syrerne, der frygter en regering og et land bestyret af islamister, der fører en brutal og barbarisk krig og tyranniserer og slagter befolkningen.

Det centrale påskud for udenlandsk militær aggression er, at der er anvendt giftgas mod civile. Flere hundrede skal være ofre.  

I de vestlige medier er Assad-regimet forhåndsstemplet som skyldig. Men det vil ikke være første gang en løgn eller en iscenesat provokation anvendes som påskud for at lade våbnene tale.

Et militært angreb på Syrien vil være en krigsforbrydelse i strid med folkeretten , international lov og FNs charter. Det vil medføre endnu større lidelser og ødelæggelser i Syrien og hele den hårdt prøvede region.

Derfor:

Krigsplanerne og krigsforberedelserne må bremses nu!

Antikrigsiniativet Stop Terrorkrigen opfordrer hele den danske og internationale antikrigsbevægelse, alle progressive kræfter for fred, til at sætte sig i bevægelse for at forhindre endnu en brand i Mellemøsten oven i alle de andre påsatte brande, der endnu ikke er slukket.

Det er det syriske folk selv, der må finde en fredelig løsning. Blandt forudsætningerne er, at den udenlandske indblanding ophører og truslerne om militære angreb indstilles og der indledes en proces for normalisering af Syriens internationale stilling.

Stop for den reaktionære borgerkrig!

Stop al udenlandsk indblanding!
Se også


NATO-støttet ’oprør’ og reaktionær borgerkrig:  Stop ødelæggelsen af Syrien!
Udtalelse fra Stop Terrorkrigen 9. august 2012

Sarin-gas og Syrien: De amerikanske krav lyder bekendt
Af Robert Fisk 30. april 2013- End -