Stop Terrorkrigen

Stop Terrorkrigen på facebook:
Styrk krigsmodstanden!


Krigsfaren øges: NATO’s krigspolitikere er samlet for  at beslutte mere oprustning og nye krigseventyr. I Østeuropa, Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien – med blodspor overalt.
Klik for at komme til Stop Terrorkrigens facebook-sideSiden 11. september 2001 og starten på den af USA proklamerede ’krig mod terror’ er verden gået  ind i en periode med permanent krig.

Danmark har uafbrudt deltaget i væbnede konflikter siden beslutningen om at deltage i Afghanistan-krigen.

Lige siden har initiativet Stop Terrorkrigen (ligesom f.eks. FredsVagten ved Christiansborg) som  landsdækkende dele af den ny fredsbevægelse  kæmpet imod krigene og den kostbare, totalt forfejlede og kriminelle danske krigsdeltagelse.

Stop Terrorkrigen har været med til at organisere nogle af de største antikrigsprotester og fredsarrangementer - blandt andet mod krigene i Afghanistan, invasionen af Irak, bombningen af Libyen og de israelske massakrer i Palæstina.

Stop Terrorkrigen har hele vejen igennem karakteriseret 'krigen mod terror' som USA's, NATO's og Vestens TERRORKRIG !

Hjemmesiden www.stop-terrorkrigen.dk  med logoet med den krigsterroriserede dreng har gennem alle årene dokumenteret krigsmodstanden og dens aktiviteter, været med til at udvikle kampen mod militarisering og krig og deres følgesvende politisk reaktion, fascisme og racisme.

Danmarks medlemskab af NATO og EU er en garanti for stadig oprustning og sikkerhed for inddragelse i stadig flere militære eventyr.

I forbindelse med NATO-topmødet i Wales den 4.-5. september 2014 lancerer Stop Terrorkrigen en facebookside. Det er vores håb at den kan være med til at udbrede viden om krigene og styrke krigsmodstanden.

Vi opfordrer til at like og dele siden – og til at styrke den organiserede krigsmodstand.


STOP TERRORKRIGEN

4. september 2014Historisk: Fredsmarchen 20. april 2002 - arrangeret af Stop Terrorkrigen- End -