Fredsaktiv
 

Plovskær-aktivister inde hos SAAB Microwave

Begge med en smedehammer i deres hænder startede Ulla Røder og Per Herngren afrustningen af SAAB Microwaves testfacilitet i Mölndal, torsdag den 26. juni 2008. Det gik ud over en radar.

Plovskær gruppen kalder sig for SAAB Microwave blivende2 Plovskær (Engelsk:  SAAB Microwave becomming2 Ploughshares) blev tilbageholdt inde på SAAB Microwaves område og efterfølgende.
På dette tidspunkt havde de ud over selve afrustningen også plantet figner på fabrikkens areal.

Efter en politiafhøring fik aktivisterne lov at gå.

-   Profeten Mikas ord får os i bevægelse, forklarer Ulla Røder. Vi smeder sværd om til plovskær. Vi protesterer kke mod Microwave eller firmaets missil affyring og fremføringssystem (fireing guidance system) og krigsradar system.
Vi vælger at droppe protesten, da den bliver reaktiv og negative. Det er blevet tid for at gribe ind og blive positivt kreative.

-    Vi har muligheden for direkte indgriben, mener Ulla Røder. Det bliver en pligt at gribe ind, når der er vold og nød i verden. Vi bruger ikke-vold. '

Modsat vennen Per Herngren, mener Ulla, at de ikke praktiserer civil ulydighed, men opretholder International lov.
- Det er SAAB Microwave, som forbryder sig mod loven, når de leverer missil affyringssystemet, brugt under krigen i Irak.

Ordet ”Becoming2”, eller ”blivende2”, midt i gruppens navn finder du måske mærkeligt. Det fremstår sådan, fordi vi under aktionen denne torsdag arbejder sammen med Deleuze videnskabsfolk fra Göteborg. De undersøger sammen med os, hvorledes modstand og Deleuze filosofi vil kunne kickstarte hinanden.

Deleuze fremhæver det dobbelte i blivende – at forblive: Vi skal skabe og forblive skabende. Intet er færdigt. Modstand og filosofi er vedvarende processer, som ikke har nogen facitliste. Deleuze tvinger os Plovskærs aktivister til ikke at tænke den store aktion; i stedet for endestationer er aktioner som et trinbræt, der sætter os i gang”.

Kontakt:
Ulla Røder og Per Herngren træffes på telefon 0046 (0)70-88 77 211.
Ullas email: fred542008-ploughshares@yahoo.dk
bur200854@hotmail.com.

Billeder:

Ulla Røder klatrer ind hos Microwave, Mölndal, Langfredag 2006, for at plante et vin og figentræ.   
http://ickevald.net/vineandfigtreeplanters/pask20060414/P1010075.JPG

Per Herngren (i sort) planter vin og figentræer inde hos SAAB Microwave 6. August 2007. Rettergang for vin og figentræ plantningen starter den 13. August 2008 kl. 15 i Mölndals Tingsrätt.

http://ickevald.net/vineandfigtreeplanters/bilder20070806.htm
Profetens ord er indeholdt i tre verdensreligioner. 

Ulla Røder


Ulla Røder, 53 år, fra Danmark, nedrustede et testlaboratorium for Trident atomubåde i Loch Goil, Scotland i 1999 sammen med plovskær gruppen, kaldt Trident Three. De vandt retssagen. I ugen op til krigen i Irak afrustede Ulla et Tornado Jetfly, som skulle bruges i angreb mod civile i Irak. Ulla har tilbragt mere en et år i myndighedernes varetægt for disse aktioner og andre ikke voldelige direkte aktioner.

Per Herngren

Per Herngren har aftjent 15 måneder af en fængselsstraf på 8 år i USA for, sammen med 7 andre at have afrustet Pershing II atommissiler i 1984. Under den første Irak krig afrustede han Carl Gustaf Granat geværer på FFV, Eskilstuna. Per Herngren var med og startede Plovskærs Bevægelsen i Europa. Han er 46 år og bor I Hammarkullen I Sverige og arbejder som forfatter. Hans bøger er udgivet på svensk, polsk og engelsk.

Plovskær Bevægelsen

Plovskær Bevægelsen har afrustet våben i hundredvissiden 1980: fly og helikoptere brugt i den vestlige verdens krige i 3. Verdens lande; atomvåben og Trident både. Ifølge en vurdering og ikke videnskabeligt bevist beregning af Per Herngren har PlovskærBevægelsen afrustet mere sprængstof med deres smedehamre, end hvad der er brugt i alle krige fra tenalderen til i dag. Katolske nonner og præster tog
del i den første Plovskær gruppe. I dag tager alle del fra ateister og agnostikere til buddhister.

Links

Fakta om Saab Microwaves meddelagtighed i Irak krigen:
http://ickevald.net/vineandfigtreeplanters/FaktaSaabMicrowave.htm

- End -