USA
 
PROJECT FOR THE NEW AMERICAN CENTURY

Sikkerhedsstrategi forudsagt

af Tom Barry

Foreign Policy in Focus
Del af "Special Report"
Oktober 2002

Det meste af rapporten er oversat til dansk:

The Men Who Stole the Show/
De mænd, der stjal forestillingen

 

I september 2000 udsendte Projekt for et nyt Amerikansk Århundrede (PNAC) sin strategiplan, for hvordan Amerika skulle udøve sit globale lederskab og planlægge sin militære magt. I forordet bemærker PNAC´s "Genopbygning af Amerika´s Forsvar", at PNAC´s plan "bygger på en forsvarsstrategi, der er skitseret af Cheney´s forsvarsdepartement i(den tidligere) Bush administrations sidste dage." Det anerkender udkastet til Forsvarspolitisk Vejledning for at tilvejebringe "et blåtryk til opretholdelse af amerikansk forrang, der forebygger tilsynekomsten af en stor rivalisernde magt, og som udformer den internationale sikkerhedsorden i overeensstemmelse med amerikanske principper og interesser." (Wolfowitz og Libby var blandt de to dusin konsulenter, der var involveret i rapporten.) Blandt de vigtigste konklusioner af PNAC´s forsvarsstrategiske dokument var følgende:

"Udvikl og indsæt globalt missilforsvar til forsvar for det amerikanske hjemland og amerikanske allierede, og for at tilvejebringe et sikkert grundlag for amerikansk magtplanlægning i verdensmålestok."

"Kontroller de nye ´internationale fællesarealer´ i rummet og ´cyberspace´ og ban vej for tilvejebringelsen af en ny militær enhed - U.S. Rum Styrke - med kontrol af rummet som opgave."

"Forøg forsvarsudgifterne ved at føje $15 mia.-$20 mia. til det årlige totalforbrug til forsvar."

"Udnyt ´revolutionen i militære anliggender´ [overgangen til højteknologiske ubemandede våben] for at sikre de amerikanske konventionelle styrkers langsigtede overlegenhed."

"Behov for at udvikle en ny familje af kernevåben, der er udformet med henblik på at konfrontere nye typer af militære krav" i forbindelse med beklagelse over at U.S. "praktisk talt har undladt at udvikle sikrere og mere effektive kernevåben."

"Erkendelse af de konkrete omstændigheder i forbindelse med talrige politmæssige opgaver, der vil stille krav om permanent udstationering af U.S. styrker.

"Amerika må forsvare sit hjemland" ved at "omstille sin atommagt" og i kraft af missil forsvarssystemer, der "modvirker virkningerne af udbredelsen af ballistiske missiler og masseødelæggelsesvåben."

"Behov for en større U.S. sikkerheds omkreds" og U.S. "bør søge at etablere et netværk af ´udstationeringsbaser´eller ´fremskudte operationsbaser´ for at øge rækkevidden af nuværende og fremtidige styrker," under henvisning til behovet for at bevæge sig udover Vesteuropa og Nordøstasien for at øge permanent militær tilstedeværelse i Sydøstasien og "andre regioner af Østasien." Nødvendigt "at forholde sig til Kina´s opstigen til stormagtsstatus."

"Omdirigering af U.S. luftmagt til at bevæge sig "i retning af en global første-slags styrke."

"Afslutning på Clinton administrationens "hengivenhed" for den anti-ballistiske traktat."

"Nord Korea, Iran, Irak eller lignende stat [bør ikke tillades] at underminere amerikansk lederskab, true amerikanske allierede, eller true det amerikanske hjemland selv."

"Militære hovedopgaver", der er nødvendige for at "opretholde Pax Americana" og et "unipolært 21nde århundrede", er følgende: "at sikre og udvide zoner med demokratisk fred, afskrække opstigningen af nye stormagts konkurrenter, forsvar af nøgleregioner (Europa, Østasien, Mellemøsten), og udnyt transformeringen af krig."

Ifølge PNAC rapporten, "Den amerikanske fred har bevist, at den er fredelig, stabil og holdbar. Alligevel kan intet øjeblik i international politik fastfryses tidsmæssigt: selv en global Pax Americana vil ikke kunne opretholde sig selv." For at bevare denne "Pax Americana" igennem det 21nde århundrede konkluderer PNAC rapporten, at den globale orden "må hvile på et sikkert fundament af uantastelig amerikansk militær forrang." Rapporten anslog en profetisk tone, da den bemærkede at "transformationsprocessen vil sandsynligvis være langvarig i fraværet af en eller anden katastrofal og udløsende begivenhed - som et nyt Pearl Harbour."

Thomas Donnelly, dokumentets hovedforfatter og fornylig PNAC´s stedfortrædende direktør (indtil han fornylig blev ansat af Lockheed-Martin), udtrykte håb om at "projektet´s rapport vil være nyttig som et vejkort for nationens umiddelbare og fremtidige forvarsplaner." Hans håb er blevet virkeliggjort i Bush administrationens nye sikkerheds strategi og militære opbygning. Mange af PNAC`s konklusioner og anbefalinger kommer til udtryk i det Hvide Hus´s nationale sikkerhedsstrategidokument fra 20 sept 2002, der gengiver den "fred gennem styrke" trosbekendelse der former PNAC´s strategiske tænkning.

Oversættelse: Hans Pendrup

- End -