USA
 

Den anden amerikanske revolution

af Roger Normand and Jan Goodwin
CommonDreams.org 20 marts 2003

Vi er midt i en ny amerikansk revolution. Den foreliggende opgave er iflg. Pentagon´s egne officielle dokumenter intet mindre end at etablere "full spectrum dominance" i en "unipolar world."

For at opnå dette mål kræves der en radikal transformation ikke kun af amerikansk udenrigspolitik men af indenrigspolitik samt en tilbagetrængning af vel-etablerede loves bindinger i indenrigs- og udenrigspolitik. Dick Cheney har fortalt os, at "vi kan ikke længere operere efter det 20´nde århundredes standards" i betragtning af, at krigen imod terrorisme "måske aldrig tager en ende. I det mindste ikke i vor levetid."

Revolutionen er allerede godt igang. Krig i Irak markerer den næste fase i denne transformationsproces.

Under den nye Bush doktrin, en dristig militær strategi for præventive angreb - inklusive muligheden af et ensidigt førsteslags atomangreb, - der har til formål at forhindre enhver stat eller gruppe af stater i at udfordre vor førsterangs rolle i verden. Som præsident Bush fortalte afgangsklassen på West Point militærakademi sidste år.
"Amerika har, og har til hensigt at fastholde, militær styrke hinsides alle udfordringer."

Præventiv krig er imidlertid indiskutabelt ulovlig. Så langt tilbage som i 1946 afviste Nürnberg-tribunalet Tysklands argument om nødvendigheden af præventiv krig imod Norge og Danmark, med domsafsigelsen: "den største internationale forbrydelse adskiller sig kun fra andre krigsforbrydelser ved at den i sig indbefatter helhedens akkumulerede onde."

Dette forbud var inkorporeret i de Forenede Nationers Charter som grundlaget for et nyt system for kollektiv sikkerhed, i hvilket ingen stat kunne opretholde ensidig ret til at angribe en anden - med to specifikke undtagelser: selvforsvar og Sikkerhedrådets bemyndigelse.

I selvforsvar har stater lov til at gengælde imod et væbnet angreb eller den umiddelbare trussel om et sådant. Men kun hvis med en tidligere udenrigsminister, Daniel Websters ord, truslen er "umiddelbar, overvældende uden valgmuligheder og mulighed for overvejelser." Bush administrationen tilbød ikke en gnist af håndgribeligt bevis på at Irak enten deltog i angrebene d. 9/11 eller har midlerne til og intentionen om at iværksætte et umiddelbart angreb på USA.

Sikkerhedsrådet kan bemyndige magt udover selvforsvar for om nødvendigt at opretholde international fred og sikkerhed.
Men kun efter at alle fredelige alternativer er blevet udtømt - helt sikkert ikke i Iraks tilfælde hvor UNMOVIC våben- inspektører bogstavelig talt har tigget om mere tid.

Efter at have spottet FN som "irrelevant," anbragte det Hvide Hus Colin Powell i den ironiske position som forsvarer af en ulovlig krig, der er afvist af Sikkerhedsrådet som helhed, ved at påkalde sig en 12 år gammel Sikkerhedsråds-resolution.

Den uholdbare modsætning mellem amerikansk politik og international lov opstår, fordi de revolutionære i Washington er mere optaget af projektionen af amerikansk magt end af nedrustning, demokrati eller menneskerettigheder. Deres dagsorden er ofte misforstået som et direkte svar på 9/11. Men Bush strateger har i mere end et tiår skrevet om behovet for at fjerne Saddam Hessein - til trods for at USA har bevæbnet og støttet ham i årevis. Deres artikulerede mål er at genskabe Mellemøsten i bedre overensstemmelse med amerikanske geopolitiske interesser.

Selv amerikanere, der er uden bekymringer for åben imperialisme er usikre på, om denne radikale nye strategi er god for vort land og for verden. Hvad ville der ske i en verden, der berøvet selve de love, der blev udformet for et halvt århundrede siden for at beskytte menneskeheden fra en tøjlesløs magts blodbad? Kan ren militær magt virkelig forsvare os fra ondt og sikre vor frihed på samme tid?

Til trods for den forudsagte militære sejr, er vore egne ledere også i al stilhed igang med at forberede os på fejlslag. Vi er blevet opfordret af det Hvide Hus og af CIA, på at forberede os på øget anti-amerikansk terrorisme hjemme og ude, efterhånden som krig i Irak får Al Qaeda´s rækker til at svulme. Det kan kun betyde en ting: Vi vil blive om muligt endnu mindre sikre efter krigen, end vi er nu.

Tænk også på, hvordan andre lande vil kunne udnytte USA´s eksempel. Repressive regeringer over hele verden har allerede øget misbrug af menneskerettigheder imod deres egen version af hjemlige "terrorister" - sædvanligvis enhver, der modsætter sig deres politik. Latente spændinger i nukleare nøglepunkter som Indien-Pakistan, Israel-Palestina og Kina-Taiwan kunne hurtigt eskalere ud af kontrol. Bragt til sin logiske konklusion vil fraværet af lov føre til fraværet af fred og enneskerettigheder i det hele taget.

Revolutionen er undervejs også hjemme. På kun to år har Bush administrationen vendt et $500 mia. overskud til et $300 mia. underskud - uden at allokere en penny til krig i Irak eller rekonstruktion i Afghanistan. Via skatte- "reform" og svulmende militær-sikkerheds budget midt i en recession og tiltagende fattigdom har amerikanere oplevet en massiv opadrettet omfordeling af velstand, der ingen har drømt om selv i Reagan årene.

Vor konstitution er også under angreb og vore borgerrettigehder er blevet væsentlig eroderet siden 9/11. På et eller andet punt efter invasionen af Irak, vil John Ashcroft´s justitsdepartement forelægge kongressen en hemmeligt-skitseret lovgivning, Patriot Act II, som yderligere begrænser fundamentale og længe hyldede amerikanske principper for fri tale og skyldig proces. Mr. Ashcroft har endog fordømt lovlig afvigelse som "støtte og tilskyndelse til terrorisme" - og har fremmanet et spøgelse i form af kriminalisering af opposition imod regeringes politik.

Racediskriminatorisk praksis - der generelt at afskyet i det amerikanske samfund - er blevet institutionaliseret i form af masseanholdelser og særlige registreringsprocedurer. Amerikanske borgere kan nu underkastes ikke tidsbestemt anholdelse uden retsforhør. Vor regering er gået så vidt som til at retfærdiggøre og endog praktisere tortur.

Bundlinjen tager sig ud som følger: For at opbygge amerikansk imperium i udlandet vil vi være nødt til at konstruere Fort Amerika hjemme. De to ting kan ikke adskilles.

Så hvor vil denne nye amerikanske revolution føre os hen? Hvordan vil denne "endeløse krig" ende?

Med amerikanske tropper engageret i slag, vil amerikanere bede for deres sikkerhed og - for en tid - også slutte op om regeringen. Men før det er for sent, vil vi gøre vel i at lægge os Sir Thomas More´s råd til Will Roper i stykket "A Man for All Seasons.":

Og når den sidste lov er skåret væk, og djævlen vender sig imod dig, hvor vil du så skjule dig, når alle lovene er slået til jorden? Tror du virkelig, at du vil kunne holde dig oprejst i de vinde, der så vil blæse?

Amerikanere af alle politiske overbevisninger har ret til at tale og handle frit i opposition til Washington´s revolutionære program - uden at blive behandlet som terrorister af vores egen regering. Dette er, når det kommer til stykket, stadig vores land. Og hvis vi virkelig elsker vort hjemland, så må vi tage det tilbage.

Roger Normand, adm.dir. for the Center for Economic and Social Rights (CESR), fornylig tilbagevendt fra en undersøgelsesrejse til Irak. CESR's seneste rapport, Tearing up the Rules: The Illegality of Invading Iraq, er en omfatttende tilbagevisning af argumenter, der har været brugt af U.S.A., U.K, og Australiem for at omgå FN.s Sikkerhedsråd og hævde juridisk retfærdiggørelse udfra tidligere resolutioner.

Jan Goodwin, er forfatter af " Price of Honor" (Plume-Penguin, 2003), der undersøger hvordan islamisk ekstremisme påvirker kvinder. Han skriver hyppigt om konflikt og menneskerettigheder.

Oversættelse: Hans Pendrup

- End -