USA
 

 

"Nye heste ":

Wesley Clark´s generalieblad

af Michel Collon

Er Wesley Clark den længe ventede modkandidat til George W. Bush?

Vi vil længere nede undersøge hvorfor visse ledende kredse i USA overvejer muligheden af at "udskifte heste".
Men først og fremmest: Hvorfor denne stilhed om Clark´s hidtidige generalieblad?

OK, du kan stemme på Clark, forudsat at du glemmer alt om ...

LATIN AMERIKA (1996-97)

Clark, der fik tildelt Panama for at lede the US Southern Command, dvs latinamerikanske operationer, forsynede forskellige regimer, der praktiserede terror mod deres befolkninger med adskillige militære "rådgivere" og amerikanske lejetropper. I denne periode oplevede Latin Amerika en brat stigning i krænkelser af menneskerettigheder. I Colombia var der f.eks. 2,400 politiske mord (bortset fra de talrige eksempler på folk der gik tabt eller simpelthen forsvandt) begået af militære såvel som paramilitære grupper, der blev trænet og udstyret af Wesley Clark.

Formålet: en lang serie af aggressioner imod Chile, Cuba og mange andre. Det drejer sig om at iværksætte brutale kampoperationer imod befrielsesbevægelser i Colombia, Peru, Guatemala, Meksiko og Bolivia. Det bliver altid gjort med henblik på at tillade amerikanske multi-nationale fortsat at have fat i den lange ende, hvad angår økonomiske forhold i Latin Amerika. Den omstændighed, at disse krige blev udkæmpet langt fra mediernes kameraer mindsker ikke Clark´s ansvar.

Se: http://www.law.northwestern.edu/depts/clinic/ihr/display_details.cfm?ID=120&document_type=commentary

http://www.nato.int/cv/saceur/clark.htm

JUGOSLAVIEN (1999)

Hvad med krigen imod Jugoslavien? Der var dem, der så den som en humanitær operattion, hvis faktiske mål var i overensstemmelse med de proklamerede mål. Andre registrede en hyklerisk militær operation, der tog sigte på at sikre sig kontrol med Balkan´s oljeruter og landets markeder og samtidig eliminere arbejdernes selvforvaltning og de sociale goder i forbindelse med "jugoslavisk socialisme".

Man skulle tro, at Clark selv kunne have besvaret dette spørgsmål ved at trække på det følgende referat, som han formulerede om sit eget mandat:
"Potentielle modstandere burde se i øjnene at vestlige nationer fuldtud er i stand til - militært, diplomatisk og industrielt - at iværksætte kampoperationer på et højt intensitesniveau, der indbefatter brug af landtropper hvis deres vitale interesser er involveret og selv hvis mindre-end-vitale interesser er involveret."
Clark glemte at nævne de humanitære påskud, som der så hyppigt blev henvist til før og under krigen.
("Clark Recalls ´Lessons` og Kosovo, Int.Herald Tribune, May 3, 2000).

Hvorom alting er, så er de forbrydelser, der blev begået i løbet af denne krig af NATO under ledelse af Wesley Clark, ikke til at komme udenom. Selv om Clark, jævnsides med andre aldrig vil blive retsforfulgt, fordi international lov ikke eksisterer for de magtfulde.

Hvad med kriminelle handlinger? Selv om han fik ram på et latterligt lille antal jugoslaviske tanks, så bombede Clark Radio-TV bygningen, (der dræbte 16 journalister og teknikere), fabrikker, petro-kemiske komplekser, (der resulterede i en dramatisk stigning i kræft og andre sygdomme), civil infrastruktur (elektriske kraftanlæg), en konvoj af albanske
flygtninge, der var på vej tilbage til Kosvo (70 ofre) et passagertog ... og, sidst men ikke mindst, den kinesiske ambassade (3 ofre).
Hvilket m.a.o. var en "advarsel" fordi Beijing støttede jugoslavisk uafhængighed. Og lad os ikke glemme brugen af "fragmentationsbomber", der på langt sigt er mest dødbringende for børn. Og brugen af såkaldt "urene" uranium sprænghoveder, der har forurenet regionen i lang tid fremover.
Den spanske NATO pilot, Martin de la Hoz, protesterede åbent imod bevidst bombardement af civile mål
(Articulo 20, Madrid, June 14, 1999).

Så langt fra blot at være en "lydig soldat", beskrives Clark samstemmende som en "super-høg" der, yderst bemærkelsesværdigt, ønskede at bombarder alle Beograds broger for at intimidere befolkningen. Denne superhøge adfærd kunne også registreres i hans holdning lige efter krigen, da russiske enheder rykkede frem imod Pristina under forsøget på at beskytte det serbiske befolkningsmindretal. Wesley Clark forlangte i et anfald af monstrøst raseri af den britiske General Jackson, at han skulle blokere Pristinas lufthavn for at forhindre russerne i at lande. General
Jackson svarede: "Sir, jeg agter ikke at starte den 3. verdenskrig for Dem!".

Sidenhen hjalp Clark KLA (UCK)´s terroristiske milits med at unddrage sig demilitatisering, der ikke desto mindre var fastsat i en FN resolution. I dag udøver disse militære mafia´er et terrorregime imod alle de nationale grupper i Kosovo såvel som imod en stor del af den albanske befolkning.

IRAK (2003)

Nu, hvor Bush har viklet sig ind i den modstand, som den irakiske befolkning sætter ind, praler Wesley Clark: "Hvad sagde jeg?". Han prøver endog på at kultivere en "antikrigs" atmosfære i forbindelse med valgprocessen. Men hvad sagde han før krigen?:
"Jeg er kategorisk sikker på, at Saddam besidder masseødelæggelsesvåben"
(CNN, Jan. 18, 2001).

Og hvad skrev han d. 10 april i år? Tjah, han bød den aggression imod Irak velkommen, som efter hans opfattelse var motiveret af "stærke overbevisninger (...) Bush og Blair kan være stolte af deres beslutsomhed." Han ræsonnerede at "intet kunne være mere bevægende" end "befrielsen" af Bagdhad, og at det var nødvendigt at sætte tempoet i vejret og "opnå denne store sejr". Han bifaldt også general Tommy Franks, en krigsforbryder, der er skyldig i at på den ene side at have beordret eller, på den anden at have skjult, bombardementet af civile og angreb på hospitaler, ambulancer, journalister. ...

Og Clark, "en fredens mand", har bekendtgjort, at "operationen i Irak også kan tjene som et udgangspunkt (...) for militære aktioner imod lande, der støtter terrorisme og har anvendt masseødelæggelsesvåben".
Dette er er en artikel som Bush kunne have formuleret sin underoverskrift til. (The Times of London)

I MORGEN KINA, OG DEREFTER?

Hvorfor bestiger Clark magtens stige? Fordi de tilbageslag, som Bush registrerer, er begyndt at bekymre dele af de ledende kredse i USA. De er bange for, at de ved at have ignoreret alle deres allierede, gør det mere og mere vanskeligt at føre de forskellige aggressionskrige, som de har forberedt. Faktisk er de forskellige fraktioner af det amerikanske
borgerskab fuldstændig enige i planen om at rekolonisere verden totalt for at redde amerikanske multi-nationale selskaber fra en økonomisk krise. Men disse fraktioner er uenige om metoderne: Burde de dele en lille del af
plyndringerne og rov´et med deres europæiske allierede eller skulle de ikke? Burde de respektere i det mindste et skin af international lov eller ikke?

Hvis Bush bliver miskrediteret af den modstand, som rejser sig i de besatte lande i kraft af hans egne løgne, af skandaler og af hans egen mislykkede økonomiske politik, så vil det være nødvendigt med en afløsning til at føre nøjagtig den samme politik mere effektivt.

Episoden demonstrerer, at USA til trods for sin supermagtsstatus, har sine svagheder. De ledende kredse i USA er nu i vanskeligheder, fordi modstanden imod deres politik er voksende på verdensplan. Samtidig viser affæren også at de "løsninger", som dette system bringer på banen, består i at erstatte en krigsforbryder med en anden.

De professionelle stillinger, som Clark indtog tidligere i sin karriere, viser at han også vil være en mand der passer til de amerikanske multinationale og deres farlige projekter. I bevidstheden om, at Kina stadigt hyppigere bliver udpeget som et væsentligt mål for USA omkring 2015, er det interessant at erindre sig et nylig interview, der passerede næsten ubemærket.
Wesley Clark svarede på et spørgsmål om emnet Saddam, at USA ville gøre klogt i at interessere sig mere for Kina: "Under kulturrevolutionen havde de kannibalisme i Kina. Og de samme fyre, der tromlede studenterne ned
på Tiananmen, sidder der stadig."

(Fortune Magazine, citeret i http//www.newsmax.com/archives/ic/2003/9/21/102656.shtml )

General Jackson tog øjensynlig ikke fejl, da han stemplede Wesley Clark som en mand, der ønskede at starte den 3. verdenskrig. Progressive, der kæmper for deres sag, vælger ikke en haj, derforekommer mindre farlig end den aktuelt magthavende. Progressiv politik er optaget at gøre op med hajsystemet.

www.globalresearch.ca
29 September 2003

- End -