USA
 

Bush udnævner terrorist som amerikansk ambassadør i Irak

af Michel Chossudovsky

www.globalresearch.ca
24 April 2004

Bush administrationen har udnævnt USAs permanente repræsentant i FN John D. Negroponte til amerikansk ambassadør i Irak. Negroponte er udset til indtage stillingen når koalitionens myndighed, der har været under ledelse af L. Paul Bremer, formelt afgiver kontrol d. 30 juni.

John Negroponte -
terrorist og FN-ambassadør

Med et renommé som "garvet karrierediplomat" præsenteres udnævnelsen af Negroponte af de amerikanske medier som "en bro til det internationale samfund".

Han forventes at "bane vej for en FN resolution der ville styrke den nye irakiske regerings legitimitet. FN bidrager allerede til at lægge grunden til valget, der forventes at finde sted i januar 2005, og vil sandsynligvis overvåge det." (Business Week, April 26, 2004)

Hans mandat er imidlertid ikke at påtage sig de sædvanlige diplomatiske funktioner, som en ambassadør varetager i et fremmed land.

Det, man forestiller sig er ikke en "ambassade" men en funktionsdygtig besættelsesmyndighed, hvis primære mandat vil være at pånøde et amerikansk militær-styre og tøjling af modstandsbevægelsen.

I fraværet af en egentlig irakiske regering, overfor hvem vil han da tilstille sine akreditiver som ambassadør?

Negroponte´s "ambassade" i Bagdhad vil ifølge presse rapporter repræsentere den største amerikanske "ambassade stab" i verden med omkring 3000 ansatte, derunder op til 1.000 amerikanere.

I Washington er der en diskussion om hvorvidt "ambassaden" burde ligge under statsministeriets jurisdiktion (der normalt overvåger amerikanske diplomatiske missioner i udlandet) eller under Pentagon.
I praksis vil ambassadestaben inklusive CIA og militær attache´er være i permanent forbindelse med Pentagon, den amerikanske militære overkommando i Irak og CIA.

Hvem er John Negroponte

Hvad er John D. Negropontes baggrund og hvorfor er han blevet sendt til Irak?

John Negroponte fungerede som amerikansk ambassadør i Honduras fra 1981 til 1985. Som ambassadør i Tegucigalpa, spillede han en nøglerolle i støtten til og overvågningen af de nicaraguanske lejesoldater, der
havde base i Honduras. De grænseoverskridende Contra-angreb ind i Nicaragua krævede omkr. 50.000 civiles liv.

I den samme periode var Negroponte medvirkende i forbindelse med oprettelsen af de honduranske dødspatruljer "(der) under operationer med Washingtons støtte, snigmyrdede i hundredevis af modstandere af det USA-støttede regime." (See Bush Nominee linked to Latin American Terrorism, by Bill Vann, http://www.globalresearch.ca/articles/VAN111A.html )

"Under General Gustavo Alvarez Martnez´ herredømme var Hondura´s militærregering på en gang en nær allieret af Reagan administrationen og ansvarlig for dusinvis af politisk modstanderes "forsvinden" på klassisk dødspatrulje facon.

I et brev fra 1982 til The Economist skrev Negroponte, at det "simpelthen var usandt at hævde, at dødspatruljer skulle have indfundet sig i Honduras." The Country Report on Human Rights Practices, som hans ambassade sendte til Senatets Komite for Udenlandske Anliggender anlagde det samme synspunkt idet det insisterede på, at der ikke var "nogen politiske fanger i Honduras", og at "den honduranske regering hverken accepterer eller bevidst tillader drab af politiske eller ikke-politisk karakter."

Ikke desto mindre kunne bare den honduranske presse iflg serie på fire afsnit i Baltimore Sun i 1995, bringe 318 historier om mord og kidnapninger foranlediget af det honduranske militær. The Sun beskriv en hemmelig CIA-trænet honduransk hærafdeling, Bataljon 316, og dens aktiviteter, der brugte "chok og kvælningsmetoder under forhør Fanger blev ofte holdt nøgne, og når de ikke længere var til nogen nytte, blev de dræbt og begravet i anonyme grave."

Den 27 august 1997 frigav CIA inspektør general Frederick P. Hitz en 211 sider lang klassificeret rapport med titlen "Udvalgte emner vedrørende CIA aktiviteter i Honduras i 1980´erne." Denne rapport blev til dels deklassificeret i okt. 22 1998 som svar på krav fra den honduranske menneskerettigheds ombudsmand. Modstandere af Negroponte kræver at alle senatorer læser den fulde rapport før de stemmer på hans udnævnelse (som amerikansk repræsentant i FN)" (See Face-off: Bush's Foreign Policy Warriors by Peter Roff and James Chapin, http://www.globalresearch.ca/articles/ROF111A.html

Med grusom ironi har Bush administrationen udnævnt en bona fide (velmenende OA) "terrorist" til føre sin "krig imod terrorisme" i Irak.

Med Human Rights Watch´s administrerende direktør Kenneth Roth´s ord. "Der er betænkelige ubesvarede spørgsmål om hans meddelagtighed i grusomhederne i Honduras og krigen i Nicaragua."

Men "grusomheder" er en del af Bush administrationens dagsorden i Irak. Negroponte er "the man for the job". Han har de krævede kvalifikationer fra hans indsats i forbindelse med organiseringen af dødspatruljer i Honduras.

Den skjulte dagsorden, som er klar til at blive gentaget i Irak, er de central amerikanske dødspatruljer, som Negroponte var en af hoved arkitekterne bag.

Negroponte bliver ikke udnævnt i kraft af sine diplomatiske kvalifikationer. Hans mandat består ikke i "fredsbevaring" eller "fredsskabelse" i samarbejde med FN, lige så lidt som det har med efterkrigstidens "genopbygning" at gøre.

Hans baggrund er CIA. Hans udnævnelse er i enhver direkte henseende i overensstemmelse med den aktuelle situation, med en voksende modstandsbevægelse, der udfordrer den amerikanske militære tilstedeværelse i hele Irak. M.a.o. er hans mandat at rejse en effektiv kontraoprørsstyrke under brug af både åbne og fordækte operationer.

Iflg. Los Angeles Times, "kunne han til en begyndelse omgøre besættelsens øverstkommanderende L. Paul Bremer III´s tåbelige beslutning om at opløse hele den irakiske hær. Han kunne følge de amerikanske generalers anbefaling om at tillade nogle tidligere medlemmer af Saddam Hussein´s Baath parti at overtage regereingsembeder. Som i efterkrigstidens Tyskland og Japan er den slags forhenværende partimedlemmer sædvanligvis de, der har erfaring med at styre en regering." (Los Angeles Times, 22 April 2004).

Mens administrationens politik i henseende til Baathist partiet fortsat er tvetydig, så er det man forestiller sig rekrutteringen af loyale kollaboratører. Inden for dette scenarie kunne dele af det repressive apparat (naturligvis under amerikansk overopsyn for at sikre "god regeringsførelse") gives tilbage til det tidligere Baathist politi og efterretningsvæsens funktionærer.

I medfør af CIA og Pentagon er det Negroponte´s mandat at kvæle oprøret ved at skabe et terrorregime. Det burde ikke være nogen overraskelse, at "på den dag, da han blev udnævnt til Irak, besluttede Honduras at trække deres tropper i Irak hjem." (Financial Times, April 21, 2004)

Hvilken form vil de irakiske dødspatruljer tage under Negroponte´s mandat?

Efter al sandsynligehed vil en ny bølge af fordækte drab på civile og målrettede snigmord blive udløst for
at udluge civil støtte til oprøret. Som led i denne opgave vil "ambassaden" forsøge at rekruttere støtte fra funktionærer fra det tidligere baathist regime.

Oversættelse: Hans Pendrup

(The URL of this article is: http://globalresearch.ca/articles/CHO404E.html)

Mere om Negropontes baggrund:

Retur til Reagan og dødspatruljerne?
John Negroponte som amerikansk Irak ambassadør

Negroponte: A Rogue for all Seasons
C
ouncil On Hemispheric Affairs

Se også

Face-off: Bush's Foreign Policy Warriors by Peter Roff and James Chapin, http://www.globalresearch.ca/articles/ROF111A.html

US's new United Nations Ambassador John Negroponte, San Francisco Examiner http://mai.flora.org/forum/31397

Help Defeat John Negroponte's Confirmation as Ambassador to the U.N! http://www.nisgua.org/articles/urgent_action.htm

Bush Nominee linked to Latin American Terrorism, by Bill Vann, http://www.globalresearch.ca/articles/VAN111A.html

Bush Employs Iran-Contra Veterans by Tom Raum, http://www.globalresearch.ca/articles/RAU204A.html

- End -