USA
 

Retur til Reagan og dødspatruljerne?

John Negroponte som amerikansk Irak ambassadør

Klip, oversættelse og kommentar: Hans Pendrup

"Vi har behov for at acceptere ansvar for Amerikas enestående rolle i henseende til at bevare og udvide en international orden der er venligsindet overfor vort samfund, vor velstand og vore principper.

En sådan reagansk politik for militær styrke og moralsk klarhed er måske ikke moderne i dag.
Men det er nødvendigt, hvis de Forenede Stater skal bygge på på dette forgangne århundredes succes´er og sikre vor sikkerhed og vor storhed i det næste. 'Projekt for det nye amerikansk århundrede': Principerklæring Project for the New American Century (PNAC)"
(oversat på Stop Terrorkrigen)

Af ovenstående klip fra Principerklæring Project for the New American Century (PNAC) fra 1997, der som medunderskriver tæller adskillige af den nuværende Bush administrations topfolk fremgår det, at det tilsigtede mål er en tilbagevenden til en "Reagan´sk" politik. Med Bush administrationens udnævnelse af John Negroponte som ambassadør i Irak vil der være lejlighed til at få et indtryk af, hvad det kan komme til at betyde i praksis. Et tilbageblik på Negropontes rolle som USA ambassadør i Honduras under Reagan giver et tankevækkende indtryk af, hvad der kan ventes.


The Nation 9. juli 2001:

Med blod på hænderne vender en Iran Contra veteran tilbage til Det Hvide Hus

af Eric Alterman kommentator for The Nation

BUSH UDNÆVNER CONTRA VETERANER

ELLIOT ABRAMS

Bush udnævner Elliot Abrams dir. f. det nationale sikkerhedsråds kontor for demokrati, menneskerettigheder og internationale operationer.

"Bush the Second" har overtaget et antal Reagan/Bush alumner som var involveret i Iran/contra affæren med plum jobs: Colin Powell, Richard Armitage, Otto Reich and John Negroponte. Men udnævnelsen af Abrams's --hvis den bliver til noget--vil tegne sig som den mest velvillige af rehabiliteringerne. ...

Abrams har erkendt sig skyldig i to gange at have løjet for kongressen vedr. Reagan administrationens contra program. Anklagerne går tilbage til nedskydningen i Nicaragua af et USA-hyret fly med våbentransport til contraerne som opgave, hvilket var ulovligt i hh. til kongres- beslutning. Piloten Hasenfus overlevede, men blev taget af sandinisterne, hvor han tilstod sammenhængen.

Efter nedskydningen i 1986 fremstod Abrams, der var en af koordinatorerne af Reagan´s pro-contra politik (sammen med NSC`s Oliver North og CIA´s Alan Fiers), flere gange anklaget for overfor Kongreskomiteer at have tilbageholdt information om administrationens forbindelse til det hemmelige og private netværk af contra-støtter.

Abrams, som dengang var chef for udendrigsministeriets latinamerikanske kontor, løj ikke bare overfor kongressen og nationen om regeringens rolle i flyvningerne. George Schultz forklarede, at flyvningen var "privatfolks" arbejde uden forbindelse med regeringen. Schultz henviste til forsikringer fra Abrams.

Abrams gentog flere gange de falske forklaringer til trods for at han var vidende om at Oliver North´s kontor havde hyret mændene. Abrams løj desuden om sin rolle i forbindelse med tilvejebringelse af millioner til contraerne fra Sultanen af Brunei. ...

Da to reportere fra New York Times og Washington Post fremlagde beviser på en frygtelig massakre på kvinder og børn begået af amerikansk støttede militærstyrker i El Salvador, forsøgte Abrams at diskreditere rapporterne og i stedet kaste mistanker på journalisterne, som han antydede var redskaber for kommunistiske guerillaer.

I 1991 afdækkede en undersøgelse sandheden om massakrene. Den katolske menneskerettighedsorganisation i San Salvador har opgjort regerings- støttede dødspatrulje drab mellem 1980 og 1989 til 41.048 mennesker. Det tilsvarende tal for venstreguerillaerne, som USA forsøgte at nedkæmpe var 776 - inkl. kidnapninger.

Elliot Abrams er en løgner og en talsmand for massemordere. Dette er ikke en mening, det er kendsgerninger.

Med sine udnævnelser til det nationale sikkerhedsråd af Abrams, John Negroponte og Otto Reich som alle har spillet en rolle i ovennævnte begivenheder søger Bush at overbevise amerikanerne om, at hans far og Reagan intet forkert gjorde i at støtte contraerne. (What Did Negroponte Hide and When Did He Hide It? af Joseph E. Milligan April 19, 2001 i the Los Angeles Times. Father Joseph E. Mulligan er em jesuiterpræst fra Detroit, der har arbejdet i Nicaragua siden 1986. )

JOHN NEGROPONTE

Managua, Nicaragua .. Senatet overvejer at udnævne John D. Negroponte til USA´s ambassadør i FN. Negroponte var ambassadør i Honduras og undertrykte dengang information om det honduranske militærs krænkelse af menneskerettighederne.

Iflg. en CIA generalinspektørs rapport fra 1997 var amerikanske embedsfolk i Honduras klar over de alvorlige krænkelserne af menneskerettighederne som det honduranske militær gjorde sig skyldig i i løbet af 1980´erne uden at rapportere dette fyldestgørende til kongressen. Krænkelserne omfattede endog to amerikanske statsborgeres forsvinden.

Ambassaden tilbageholdt negative informationer fra Honduras og specielt vedr. amerikanernes forsvinden af hensyn til amerikansk politik. Iflg. CIA rapporten skulle information vedr. krænkelser af menneske- rettigheder betragtes som et internt honduransk anliggende. Deklassi- ficeret materiale fra 1985 bekræfter dette. Der henvises til Negroponte i materialet. Menneskerettighedsproblemer var uønskede for Honduras.

WASHINGTON, June 12 - John D. Negroponte har befundet sig i mange ubehagelige situationer i løbet af sin lange diplomatiske karriere. Han arbejdede på den fredsaftale, der afsluttede krigen i Vietnam. Han forestod udenrigsministeriets svar på atomkatastrofen i Chernobyl. Han forsøgte uden held at fastholde amerikanske tropper i Panama.

Og nu oplever denne officer i udenrigstjenesten, der taler fem sprog og som har tumlet rundt i verden i 40 år, i forbindelse med sin udnævnelse til amerikansk ambassadør i FN, at være infanget af senatet foranledi-
get af hans rolle som ambassadør i Honduras, da Central Amerika var nulpunktet (ground zero) i den kolde krig.

Kendt som prokonsulen i kraft af hans enorme indflydelse der var Mr. Negroponte den centrale figur i Reagan administrationens bestræbelser på at støtte contra´ernes kamp imod den venstreorienterede Sandinistregering i nabolandet Nicaragua.

Det problem, han nu er konfronteret med, er en syndflod af spørgsmål om han var så besluttet på at udføre USA´s politik, at han var blind overfor menneskerettighedskrænkelserne i regionen. .....

Som ambassadør fra 1981 til 1985 arbejdede Mr. Negroponte tæt sammen med de øverste militære embedsmænd i en periode, hvor USA brugte Honduras som base for sin kamp imod kommunisme i Central Amerika. Selv om det ansås for mere stabilt end dets naboer, var Honduras i store vanskeligheder, og nogle medlemmer af det USA-støttede militær var involveret i kidnapning og drab på civile.

Mr. Negroponte har benægtet kendskab til sådanne krænkelser. Men en CIA undersøgelse for flere år siden fandt at alvorlige retskrænkelser i Honduras i Negropontes embedsperiode ikke blev rapporteret til Washington i fornødent omfang. Det meste af rapporten er streget ud, og de ikke-klassificerede dele giver anledning til spørgsmål om Mr. Negroponte uden at give svar ....

Mr. Negroponte har mange indflydelsesrige bekendte, der går ind for ham. Han er en gammel ven af Bush familjen, og har bl.a. studeret
ved Yale universitetet sammen med en af præsidentens onkler og har forsynet dennes far med regelmæssige sikkerheds briefinger, da denne var vicepræsident. Tidligere udenrigsminister George P. Shultz støtter hans udnævnelse, det samme gør Mr. Holbrooke. (The New York Times June 14, 2001 Honduran Past Stalls Bush Pick for U.N.By Marc Lacey)


OTTO REICH

Så er der Otto Reich.

Bush udnævnte ham til Assistant Secretary of State for the Western Hemisphere. Under Reagan var Reich chef for The Office of Public Diplomacy at State, hvor han var indblandet i snuskede aktiviteter til fordel for contraerne. Han var ghost-writer af ledere i medierne og sendte artiklerne videre til førende dagblade i USA. En regerings- undersøgelse konkluderede, at han var engageret i "forbudte propaganda aktiviteter", rapporterede New York Times.

Abrams, Negroponte, and Reich--quite a trio.
But maybe it'll be a quartet.
Can Oliver North's nomination be far behind?

Se også:
Bush udnævner terrorist som amerikansk ambassadør i Irak
af Michel Chossudovsky

Negroponte: A Rogue for all Seasons
C
ouncil On Hemispheric Affairs

Oversættelse: Hans Pendrup

- End -