USA
 

Beskæftigelsesproblemet er værre end krigsproblemet

Den tanketomme nation

Af Paul Craig Roberts

Counterpunch 12. juli 2005

Eftertænksomhed er ikke en amerikansk force. Tænk på den hast hvormed vor regering fik os fanget i to hængedynd, Irak og Afghanistan.

CIA siger, at Bush´s invasion af Irak har skabte ideelle betingelser for træning af oprørere og terrorister. Jo længere vi er til stede, jo værre bliver det.

Vort militær bliver slidt ned af en uberettiget krig, der ikke er til fordel for andre end Osama bin Laden. Bush´s krig har forsynet bin Laden´s propaganda med substans og har radikaliseret Mellemøsten

Bush´s krig bliver financieret med gæld, og resultatet er at give vore udenlandske banker mere kontrol over vore interesser og vor valutas værdi, hvis de skulle vælge at bruge den magt, vi har lagt i hænderne på dem

Ikke blot har vor regering demonstreret en manglende evne til at tænke før den kaster sig ud i krig, den kan heller ikke tænke når det gælder økonomien.

Hver eneste måned i det 21´nde århundrede beretter regeringens egne statistikker historien om et USA, der er ved at gå ned som en supermagt og er på vej til en status som en tredje verdens økonomi. Ikke et eneste nyt high tech eller industrielt netto job er blevet skabt til indfødte amerikanere i det 21´nde århundrede.

Måned efter måned bliver denne katastrofale information publiceret og ignoreret.

Nu kommer der så en rapport fra Richard Freeman, professor i økonomi ved Harvard universitet og medarbejder ved the National Bureau of Economic Research. Freeman´s konklusioner antyder, at USA i kke blot er ved at miste sin føring inden for videnskab og ingeniørvirksomhed, men den kan muligvis også være ved at gå glip af selve professionerne.

Et land, der outsourcer sin fabriksindustri og sin R&D (forskning og udvikling) til udlandet, har ikke jobs til sine egne ingeniører og forskere.

Korporationer har flyttet mange jobs indenfor informationsteknologi, high-tech fremstilling, ingeniørvirksomhed samt forskning og udvikling bort fra Amerika til lande med lavere omkostninger, især i Asien. Resultatet er vigende muligheder og salærer for amerikanske højtuddannede indenfor videnskab og ingeniørvirksomhed, hvilket svækker tilgangen til disse discipliner.

Som mine fri markeds venner ynder at sige, "markedet fungerer." Det gør det sandelig. Markedet arbejder på at lukke den store amerikanske middelklasse ned og at demontere adgangstrinene til opadrettet mobilitet.

Den amerikanske økonomi har i det 21´nde århundrede kun været i stand til at skabe nye jobs indenfor ikke handelsorienteret service på hjemmemarkedet. Det arbejdsmarked, der tager sigte på hjemmemarkeds service, er imidlertid kendetegnet på en tredjeverdens økonomi.

Job-problemet er mere alvorligt end krigsproblemet og vækker om muligt endnu mindre opmærksomhed. Økonomer misopfatter offshore outsourcing af jobs som frihandlens gunstige virkninger, et emne der ikke har været genstand for megen tænkning i 200 år idet de, som det viser sig, er tilfredse med Richardo´s demonstration af, at komparativ fordel sikrer gensidige fordele i handel.

Amerika´s tanketomme økonomer har endnu til gode at fatte, at offshore outsourcing af jobs afspejler virkningen af absolut fordel, ikke komparativ fordel. Når amerikansk kapital, teknologi og forretnings know-how beskæftiger udlændinge på bekostning af amerikanere, er det udlændingene, der høster fordelene og amerikanerne, der taber.

På kort sigt gavner det korporationerne. De lavere arbejdsomkostninger øger profitterne og ledelses bonus´er. Men den langsigtede virkning er at ødelægge det amerikanske forbruger marked for de varer og den service, som korporationerne tilvejebringer fra udlandet.

Amerikanske profitter og amerikansk beskæftigelse går ikke længere i hak. En nylig rapport i New York Times af John Markoff og Matt Richtel siger, at profitter er sprunget i vejret i Silicon Valley, men ikke beskæftigelse. De bruger som eksempel Wyse Technology, der producerer computer terminaler.

I begyndelsen af dette år var 90% af Wyse´s arbejdstyrke placeret i Silicon Valley. For nærværende er tallet 48%, hvor kun 15% af dets ingeniører er tilbage i Silicon Valley. Og hvad er årsagen?

Wyse har skabt teknologiske udviklings teams i Indien og Kina ved dette år indtil videre at ansætte yderligere 100 ansatte i Indien og 35 i Kina.

Amerika har en ny udviklingsmodel, som er uden fortilfælde i historien. Amerikanske korporationers vækst og velstand er nu direkte koblet til beskæftigelse af udenlandske arbejdere i stedet for amerikanere.

Det er umuligt for et land at trives, når dets kapital, teknologi og forretningsmæssige viden bruges til at øge udenlandske arbejderes produktivitet i stedet for dets egen. Amerikanske indkomster er stagnerende og faldende. Ved at opgive amerikanske ansatte eroderer korporationer det store amerikanske forbrugermarked og Amerika´s position i den første verden.

Paul Craig Roberts har siddet i en række akademiske stillinger og har bidraget til talrige faglige publikationer. Han tjente som vicefinansminister i Reagan administrationen. Hans økonomiske uddanelse fandt sted på University of Virginia, University of California at Berkeley og Oxford University. Han er medforfatter til The Tyranny of Good Intentions.

Oversættelse: Hans Pendrup

- End -