USA
 

Fra supermagt til skrydende diktatur

Af Paul Craig Roberts
LewRockwell, 27.02 2006

Amerika er på vej mod et 'blødt' diktatur i sidste del af Bush's anden periode.

Originalartikel:

From Superpower to Tinhorn Dictatorship

Paul Craig Roberts var vicefinansminister i Reagan-administrationen.Amerika er på vej til et ”soft” diktatur i sidste del af Bush's anden periode. Om der stadig vil være amerikanere, der har borgerlige rettigheder, vil blive afgjort føderale embedsmænds vidtgående magtbeføjelser. Den brede offentlighed vil tolerere det bløde diktatur eftersom dets magtbeføjelser hovedsagelig vil blive følt af de få, der udfordrer dem.

Kongresvalgene den kommende november er den sidste chance for amerikanere til at genbekræfte den magtens deling, der er grundlaget for deres borgelige rettigheder. Medmindre vælgerne korrigerer den fejl,det har været at lægge den udøvende og den lovgivende magt i hænderne på det samme parti og overlade Repræsentanternes hus eller Senatet til demokraterne, er der intet på den hjemlige scene, der kan hindre, at mere magt og mindre ansvarlighed ophobes i den udøvende gren.

Demokraterne har været en totalt ineffektiv opposition og vil næppe inspirere nogen vælgerreaktion bortset fra apati. Hellere end at stemme på et kujonagtigt parti, der er bange for at forsvare forfatningen, vil vælgerne formentlig overhovedet ikke stemme.

I denne beklagelige situation er den eneste bremse på Bush regimet dets egen hybris. Bush's berygtede invasion af Irak har sat kræfter i gang, der er hinsides dets kontrol. Den 23. februar rapporterede Asia Times, at Amerikas pakistanske marionet, Musharraf, er ”ved at miste grebet”.

Nogle pakistanske provinser er allerede hinsides Musharrefs kontrol, og resten er ved at gøre oprør imod ”Busharraf”, som han nu kaldes. Den infantile amerikanske presse misfortolker urolighederne som en reaktion på de danske profettegninger, men faktisk er målet for urolighederne den amerikanske marionet.

Ved at invadere Afghanistan og Irak og ved at true Syrien og Iran har Bush lært muslimerne overalt, at deres ydmygelse skyldes de vestligt kontrollerede sekulære regeringer, der undertrykker deres aspirationer. De konkluderer, at deres magt ligger i Islam, og at denne magt er undertrykt af sekulære regeringer. Busharraf er formentlig en død sild, og når han falder, så er det også slut med det amerikanske militære eventyr i Afghanistan.

Når Bush angriber Iran, vil den amerikanske hær blive fanget mellem det irakiske Shia og det iranske Shia og vil blive decimeret i den fjerde generations konflikt, der er så rammende beskrevet af William S. Lind. Hvis nogle få tusinde sunni-oprørere kan binde 10 amerikanske divisioner, kan man forestille sig hvad amerikanske styrkers skæbne vil blive, når de er fanget i en shia-halvmåne.

Det amerikanske hegemonis sammenbrydende magt er tydeligt overalt. Det er evident i og med den manglende evne til med held at besætte Irak eller blot Baghdad. Det er evident i den voksende militære samarbejde mellem nord- og sydkorea, og det er tydeligt i og med revolten i den indiske regering imod premierminister Singh's atom-overenskomst med USA. Indere siger, at denne overenskomst gør Indien til genstand for amerikansk overherredømme og repræsenterer Amerikas forsøg på at blokere Indiens pionerforskning i thorium som atombrændsel. Oppositionspartier har fortalt Singh, at hvis han underskriver overenskomsten, så vil de fælde hans regering.

Hele verden indser nu, at Amerika har mistet sin økonomiske magt og er afhængig af resten af verden til finansiering af dets budget og handelsunderskud. Det er ikke længere USA, der trækker det lange strå. Amerikansk realindkomst er faldende, undtagen for de rige. Jobs for universitetsuddannede er en mangelvare og avancerede teknologiske produkter må importeres fra Kina. USA er en hastigt nedadgående magt og kan snart ende som intet andet end et skrydende diktatur.

Oversættelse: Hans Pendrup

Se også af Paul Craig Roberts på dansk:

Cheneys krigsværksted pønser på et nyt angreb

En Gestapo-regering

Condi til Europa: 'Stol på mig'

Anti-Syrien Svindelen

Hvordan man gør en ende på krigen

Den største strategiske katastrofe i USA's historie

Hvordan New Orleans gik tabt

Når ragnarok ingen presseomtale får

London'erne betaler en høj pris for Blairs bedrag

Hvem ejer dollaren

Tidligere vicefinansminister under Reagan betvivler den officielle 9/11 historie

Den tanketomme nation

Den amerikanske supermagts forestående endeligt

- End -