USA
 

Videnskab under Bush:
Når politik tilsidesætter fysik

Af Dr. Crockett Grabbe and Lenny Charles

Information Clearing House

Der er stadig flere beviser på, at der blev brugt sprængladninger i forbindelse med sammenstyrtningen af alle de tre bygninger, der kollapsede i World Trade Center i New York 11. september 2001 - for nøjagtig 6 år siden

Originalartikel: Science in the Bush: When Politics Displaces Physics

Introduktion ved Hans Pendrup, Stop Terrorkrigen:
Terrorfrygt i lyset af USA's nederlag i Irak

De fleste af os accepterer det som en kendsgerning, at den nuværende administration manipulerer videnskab til fordel for politiske formål. De færreste var forbavsede over at høre eksperter fra industrien betvivle de overvældende beviser for menneskeskabt klimaændring. Frustrationerne inden for videnskabens verden havde bredt sig i et sådant omfang, at mere end 10.000 forskere, deriblandt 52 nobelpristagere og 63 modtagere af den amerikanske nationale videnskabsudmærkelse, har underskrevet en erklæring, der anklager Bush-regeringen for "fordrejning af videnskabelig viden til fordel for partipolitiske formål".

Videnskabelig integritet indenfor administrationen er sjældent blevet belønnet. Den nyligt afskedigede amerikanske kirurg Richard Carmona sagde efter at være gået:
" Såvel inden for det offentlige sundhedsvæsen som i demokratiet er der intet værre end at ignorere videnskab,eller at marginalisere videnskabens stemme af grunde, der styres af skiftende politiske vinde."

Sandheden er det første krigsoffer, selv når den er baseret på stærke videnskabelige beviser, og USA er i krig.
Mønstret er klart, og det vedrører os alle.

Den 11 september var hele verden vidne til at jetlinere hamrede ind i World Trade Center. Disse uhyrlige forbrydelser blev stemplet som krigshandlinger. Videnskabelige principper viser imidlertid, at der skete meget mere den dag, end vi fik at vide. Det mest slående træk ved kollapserne i World Trade Center er, at de alle brød sammen på blot nogle få sekunder mere, end det ville have taget en mursten at falde fra toppen af bygningerne, før de ramte jorden. Gennem NIST (National Institute of Standards and Technology) fortalte vores regering os, at skaderne, der blev påført af flyene, der ramte bygningerne og de deraf følgende brande, fik dem til at bryde sammen med en hastighed, der nærmer sig frit fald.

Men hvad vi har fået fortalt er fysisk umuligt uden medvirken af yderligere kræfter for at få bygningerne til at brase sammen.

Twin Towers 9/11 2001: Sydtårnet

Vi fik fortalt, at de ubeskadigede tårne under påvirkningszonen ydede meget lidt modstand - faktisk ikke meget mere end luft - hvilket så resulterede i den totale ødelæggelse, forårsaget af den accelererende masse af mindre topsektioner, der bragede kaskadeagtigt ned. Men de fysiske principper, fra Sir Isaac Newton først fastlagde lovene for deres bevægelse, at hvad der fandt sted ifølge NIST-kommissionens rapporter umuligt. Principper som Newtons bevægelseslove er uafviselige kendsgerninger. NIST-rapporterne undlader på absurd vis omhyggeligt at inddrage disse fysiske principper. Vi bliver fortalt, at beskadigelsen og det efterfølgende sammenbrud var forårsaget af ild fra jetbrændstof. Men den hurtige kollaps, som vi var vidne til, kunne i virkeligheden ikke være forårsaget af brandene eller anden beskadigelse fra flyene.

I lyset af to fundamentale love - energiens og momentums konstans - falder regeringens forklaring hurtigt til jorden. NIST ignorerede bemærkelsesværdigt nok disse principper i deres rapporter. NIST ignorerede også den iagttagne forvridning af de øverste 34 etager af Sydtårnet, før det styrtede ned. Denne forvridning er klart i modstrid med bevarelsen af både lineær og sideværts bevægelse medmindre den blev forårsaget af en stor ydre kraft. Hvor denne massive mængde af energi kom fra, som var nødvendig for at udløse det komplette sammenbrud af de intakte nedre dele af begge tårne, da deres toppe kom i bogstavelig talt frit fald, er ikke besvaret i NIST's mangfoldige bind studier.Nordtårnet

Den eneste forklaring, der støttes af fysiske love, er, at der forekom adskillige eksplosioner i begge tårne. Uden yderligere energikilder til at bortsprænge de lavere liggende etageadskillelser fra den nedstyrtende masse fra oven var den registrerede faldhastighed uopnåelig. Enhver virkelig videnskabelig model må tage det faktum i betragtning, at det faldende materiales kinetiske energi i stigende grad ville blive spredt ved nedbrydningen af mere strukturel energi i dele af den tilbageværende bygning, medmindre eksplosioner allerede havde gjort forarbejdet. Denne ufravigelige proces ville altså uden eksplosioner bestandig sænke faldhastigheden ned gennem alle niveauerne. Med andre ord ville bygningernes øverste dele blive betragteligt forsinket af de ubeskadigede nedre af bygningernes struktur, efterhånden som de kom ned.

Selv hvis brandene havde raseret hele bygningen, og dermed forårsaget en gennemgribende strukturel svækkelse, ville faldhastigheden stadig være omkring 2-3 gange højere end den registrerede faldhastighed. I virkeligheden havde Nordtårnet 92 etager og Sydtårnet 77 etager, hvor strukturen var intakt og beregnet til at modstå større ydre skade, der lå under flynedslagsområdet og brandene. Hvis flyene og brandene forårsagede flere mindre skader på bygningerne, før de udløste de angivelige kritiske fald, så ville det tage 3-10 gange så lang tid, for at der ville forekomme en total kollaps som den, der blev set - også selvom en total kollaps kunne finde sted, og selvom den skete på en gang.

Findes der noget bevis for, hvordan bygningerne styrtede sammen? En undersøgelse af de mere tekniske detaljer ved sammenstyrtningen, viser direkte, at det var eksplosiver, som forårsagede sammenstyrtningen. Videoer og fotos viser tydeligt den meget hurtige tilsynekomst af tiltagende støvskyer ved begge tårnes kollaps. Disse skyer ekspanderede meget hurtigere end tyngdekraften kunne forårsage og indikerede klart, at eksplosiv varmeenergi forårsagede denne udvidelse.

Mangfoldige udladninger (materiale, der udskydes horisontalt fra områder under stort pres), som bevægede sig over 160 fod i sekundet, blev iagttaget i begge tårne og kunne kun være udløst af eksplosioner. Adskillige parallelle udladninger kom fra Sydtårnet blot en etage eller to lavere, end hvor flyet ramte mindre end en time tidligere - og disse eksplosioner forårsagede den forvridning af de øverste 34 etager, der igangsatte sammenstyrtningen af dette tårn. Adskillige udladninger blev også iagttaget ved sammenstyrtningen af Bygning 7, der skete senere samme dag, men som ikke blev ramt af noget fly. Disse udladninger dukkede i alle tre tilfælde op sekunder før bygningerne begyndte at bryde sammen.

Bygning 7 - ikke ramt af fly

Disse udladninger udgør et klart og direkte bevis for eksplosioner, som det fremgår af simpel matematisk beregning. Data taget fra et fotografi fra KTLA Kanal 5-Nyheder viser klart en strømmende linje af udskydende materiale, der ligner flere af de andre udladninger, som blev filmet denne dag. Denne strøm består for størstedelens vedkommende af stumper af materiale, der er store nok til, at luftmodstanden er ringe i sammenligning med udskydningskraften, og efter udskydningen fra Nordtårnet har den bevæget sig næsten 70 fod i horisontal retning, hvorimod distancen den har bevæget sig nedefter som følge af tyngdekraften er ringe. Hvis vi antager, at den forreste del af det udskudte materiale er faldet omkring 3 fod , ser vi, at for materiale, hvor luftmodstanden er ringe (f.eks. et 3-tommer tykt stykke glas eller et 1-tomme tykt stykke stål), er der gået lige under 0.5 sekunder fra spidsen først blev udskudt fra bygningen. Materialet i denne udladning bevæger sig horisontalt med en hastighed på over 160 fod pr sekund.

Forsvarere af NIST-rapporterne har forsøgt at forklare disse elementer som sammenpresset luft og gasser, der kom ud af de sammenfaldende bygninger, men dette kan ikke blot tilnærmelsesvis forklare de iagttagne horisontale udstødninger. Det var eksplosioner, som frembragte disse ekstremt høje hastigheder, der gjorde det udstrømmende materiale til en byge af kugler, der skød ud af bygningerne.

Hvor rammer disse udladninger så jorden? Under forudsætning af at udskydningshøjden er omkring1300 fod ( 400 m ) varer det tyngdebestemte fald til jorden af denne udskydning 9 sekunder, hvis luftmodstanden er minimal. I løbet af 9 sekunder er denne udladning skudt næsten 1300 fod , eller omkring 1/3 mile, væk fra bygningen. Der er ubestridelige beviser på skader fra dette højhastigheds- materiale langt borte fra tårnene. Billeder på nettet viser resterne af hundreder af biler, der blev ramt og alvorligt beskadigede af sådant udstrømmende materiale, adskillige blokke væk fra de sammenstyrtende bygninger. Det var nødvendigt med mange sådanne eksplosioner for at frembringe disse ødelæggelser, der spredte sig ud over 40 acres på stedet.

Beviserne hober sig op, og anerkendte forskere kommer frem hver dag og rejser tvivl om NIST-undersøgelserne. Alene inden for de seneste uger har den tidligere NIST-forsker James Quintiere erklæret, at han ikke længere accepterer NIST's arbejde og opfordret til en ny undersøgelse. Den verdenskendte forsker Lynn Margolis afviste på det bestemteste NIST-studierne, og foreslog, at "den grelt fejlagtige officielle beretning om 911 blev forkastet ... " Det er et par af de fineste forskere i verden.

Kan mainstream pressen ikke gribe fat i det? Journalister og kyndige folk bruger selektivt videnskab til støtte for mindre kontroversielle emner, men er dette ubekvem videnskab? De hastigt ekspanderende enorme støvskyer fra tårnene, de meget hurtigt opdukkende mangfoldige udladninger fra alle 3 sammenstyrtende bygninger og ødelæggelsen af hundreder af biler i adskillige blokke rundt om World Trade Centret som følge af disse udladninger, er nogle af de dramatiske eksempler, der klart peger i retning af eksplosioner.
Videnskabelige metoder lader formode, at disse var årsagen til vores største ødelæggelse i det 21 århundrede.

Crockett Grabbe er fysiker, der forsker ved University of Iowa. Han blev Ph.D. fra Caltech, og er ofte profileret i Who's Who inden for naturvidenskab og ingeniørkunst.

Lenny Charles er skaber og producent af International News Net World Report, en af kun to alternative daglige landsdækkende nyhedsprogrammer i USA.

Oversættelse: Hans Pendrup for Stop Terrorkigen

Se også
9-11 Materialesamling - Hvad skete 11. september 2001?

- End -